Hûd Suresi 75. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Hûd Suresi 123 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 52. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 221 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنَّ اِبْرٰه۪يمَ لَحَل۪يمٌ اَوَّاهٌ مُن۪يبٌ
Sureler
Mushaf
Sayfa 221
İlgili Sure
Hûd Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Çünkü İbrahim çok yumuşak huylu, yufka, yanık yürekli ve kendini bütünüyle Rabbine yönelterek ona yakın olmak isteyen biriydi.
Abdullah Parlıyan İbrahim cidden yumuşak huylu, bağrı yanık, kendisini Allah'a vermiş biri idi.
Adem Uğur Muhakkak ki İbrahim, yumuşak ve hassas kalpli, Rabbine dönük olan biriydi.
Ahmed Hulusi İbrâhim ihtiraslarına hakim, güçlü, temkinli, makul, müsamahakâr, bağrı yanık, kendisini Allah yoluna adamış biri idi.
Ahmet Tekin Doğrusu İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendini Allah'a vermiş biriydi.
Ahmet Varol Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, duygulu ve gönülden (Allah'a) yönelen biriydi.
Ali Bulaç Çünkü İbrahîm, hakikaten yumuşak huylu, bağrı yanık ve kendisini tamamen Allah’a teslim etmiş bir kimse idi.
Ali Fikri Yavuz Çünkü İbrahim, olabildiğince yumuşak ve sabırlı, son derece yufka yürekli, Allah’a çok yalvaran ve bütün kalbiyle O’na yönelmiş, O’na teslim olmuş bir kuldu.
Ali Ünal İbrâhim cidden yumuşak huylu, duygusal, kendini Allah'a vermiş biri idi.
Bayraktar Bayraklı Dogrusu Ibrahim cok icli, yumusak huylu ve kendini Allah'a vermis bir kimse idi.
Bekir Sadak Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendini bütünüyle Allah'a veren bir kimse idi.
Celal Yıldırım Çünkü İbrahim, hakikaten çok yumuşak huylu, çok bağrı yanık ve kendisini tamamen Allah'a teslim etmiş bir kimse idi.
Cemal Külünkoğlu Çünkü İbrahim çok içli ve Allah’a yönelen bir kimseydi.
Diyanet İşleri Doğrusu İbrahim çok içli, yumuşak huylu ve kendini Allah'a vermiş bir kimse idi.
Diyanet İşleri ( Eski ) İbrahim cidden yumuşak huylu, bağrı yanık, kendisini Allah'a vermiş biri idi.
Diyanet Vakfı Doğrusu, İbrahim çok yumuşak, çok duygulu ve sürekli (Tanrı'ya) yönelen biriydi.
Edip Yüksel Çünkü İbrahim, çok yumuşak huylu ve çok yufka yürekli (yanık kalbli) idi.
Elmalılı ( Sade ) Çünkü İbrahim, gerçekten çok yumuşak huylu, yanık kalpli ve sığınandı.
Elmalılı ( Sade - 2 ) çünkü İbrahim, çok halîmdir, yanıktır, ilticakârdır
Elmalılı Hamdi Yazır Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, duygulu ve gönülden (Tanrı'ya) yönelen biriydi.
Gültekin Onan Çünkü İbrahim gerçekten yumuşak huylu, duygulu ve gönülden yönelen biriydi.
Harun Yıldırım Çünkü İbrâhîm cidden yumuşak huylu, yüreği yanık, kendisini tamamen Allaha vermiş biri idi.
Hasan Basri Çantay Çünki İbrâhîm gerçekten yumuşak huylu, çok içli (çok âh eden, inleyen), kendisini tamâmen Allah’a vermiş bir kimse idi.
Hayrat Neşriyat Doğrusu İbrahim; yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi.
İbni Kesir İbrahim gerçekten çok halim (insanlara karşı yumuşak huylu) insanları düşünen (acıyan) ve Rabbine samimi bir şekilde yönelen birisiydi.
İlyas Yorulmaz Doğrusu İbrahim uysal, yumuşak kalpli ve gönülden (Allah'a) yönelen biriydi.
İnsan Dergisi Çünkü İbrahim son derece merhametli, ince ruhlu ve daima Rabb'ine yönelen bir kimseydi.
Kadri Çelik çünkü, İbrahim ince ruhlu, yumuşak başlı, çok içli, merhametli ve dönüp dönüp Rabbine yönelmek, O'na yakın olmak isteyen biriydi.
Mahmut Kısa Çünkü İbrâhim, gerçekten de pek halîmdi, fazla duâ edip ağlardı, kendisini tamamıyla Tanrıya vermişti.
Muhammed Esed çünkü İbrahim, hep yanık bir yürekle ah edip Allah'a iltica eden biriydi.
Mustafa İslamoğlu Şüphe yok ki, İbrahim elbette pek hilm sahibidir, çok âh ü enîn edicidir, ve Hakk'a rücû edicidir.
Ömer Nasuhi Bilmen Çünkü İbrahim cidden yumuşak huylu, içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimse idi.
Ömer Öngüt Çünkü İbrahim, çok yumuşak ve yufka yürekliydi, kendisini Allah’a vermişti.
Şaban Piriş Doğrusu ibrahim; yumuşak huylu, içli, gönülden yönelen biriydi.
Sadık Türkmen İbrahim, gerçekten hoşgörülü, yumuşak kalpli ve kendini Allah'a adamış bir kimse idi.
Seyyid Kutub (74-75) Vaktaki İbrâhim’in kalbinden korku geçip gitti ve ona müjde geldi, hemen tuttu Lût’un halkı hakkında bizimle mücadeleye başladı. Çünkü İbrâhim çok yumuşak huylu, yufka yürekli ve kendisini Allah’a teslim eden bir kuldu.
Suat Yıldırım Çünkü İbrâhim, gerçekten halimdir, içlidir, (Allah'a) yüz tutup yalvarandır.
Süleyman Ateş Doğrusu İbrahim, yumuşak huylu, duygulu ve gönülden (Allah'a) yönelen biriydi.
Süleymaniye Vakfı İbrahim pek yumuşak, bağrı yanık ve ısrarcıydı.
Tefhim-ul Kuran Gerçekten İbrahim yumuşak huylu, içli ve kendisini Allah'a vermiş biriydi.
Ümit Şimşek İbrahim, gerçekten yufka yürekli bir insandı; herkes için ah eder, içini çekerdi, yalvarıp yakarırdı.
Yaşar Nuri Öztürk İbrahim gerçekten yumuşak huylu, çok içli-duyarlı ve (Allah'a) gönülden yönelen biriydi.

Sureler
Sayfa 221
Mushaf
Hûd Suresi
İlgili Sure
Ayetler