Hâkka Suresi 5. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Hâkka Suresi 52 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 78. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 566 sayfa numarasında yer almaktadır.
فَاَمَّا ثَمُودُ فَاُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ
Sureler
Mushaf
Sayfa 566
İlgili Sure
Hâkka Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Derken Semud taşkınlığıyla veya şiddetli öldürücü bir gürültü ile helak edildiler.
Abdullah Parlıyan Semûd'a gelince: Onlar pek zorlu (bir sarsıntı) ile helâk edildiler.
Adem Uğur Semud'a gelince, yüksek sesli depremle helâk edildiler!
Ahmed Hulusi Semûd kavmi şiddetli gürleme halinde, âni bir sarsıntı ile yok edildi.
Ahmet Tekin Bu yüzden Semud (kavmi) azgın bir (ses veya sarsıntı) ile helak edildi
Ahmet Varol Bu nedenle Semud (halkı), korkunç bir sesle helak edildi.
Ali Bulaç Amma Semûd, azgınlıkları sebebiyle (korkunç bir ses ve sarsıntı ile) helâk edildiler.
Ali Fikri Yavuz Yalanladılar da, Semûd sonunda o korkunç felâketle helâk edildi.
Ali Ünal Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile yok edilmişti.
Bayraktar Bayraklı Bu yuzden Semud milleti zorlu bir sarsinti ile yok edildi.
Bekir Sadak Semûd'a gelince: Sınırları aşan bir haykırışla yok edildiler.
Celal Yıldırım (Yaptıkları yüzünden) Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile helâk edildi.
Cemal Külünkoğlu Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile helâk edildi.
Diyanet İşleri Bu yüzden Semud milleti zorlu bir sarsıntı ile yok edildi.
Diyanet İşleri ( Eski ) Semûd'a gelince: Onlar pek zorlu (bir sarsıntı) ile helâk edildiler.
Diyanet Vakfı Ve Semud o azgın (sarsıntı) ile yok edildi.
Edip Yüksel Semûd kavmi korkunç bir sesle yok edildi.
Elmalılı ( Sade ) Semud haddi aşan (korkunç bir gürültü) ile yok edildi.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Amma Semud ihlâk ediliverdiler o tâgıye ile
Elmalılı Hamdi Yazır Bu nedenle Semud (halkı), korkunç bir sesle helak edildi.
Gültekin Onan Bu nedenle Semud, korkunç bir sesle helak edildi.
Harun Yıldırım Semuud'a gelince: Onlar hadden aşırı (korkunç bir ses) ile helak edildiler,
Hasan Basri Çantay Semûd (kavmin)e gelince, işte o azgın hâdise (tahammülü imkânsız o korkunç ses)ile helâk edildiler!
Hayrat Neşriyat Bu sebeple Semud, azgın bir sesle helak edildiler.
İbni Kesir Semud'a gelince, onlar azgınlıkları sebebiyle helak edildiler.
İlyas Yorulmaz Bu nedenle Semud'a gelince, haddinden fazla (korkunç bir gürültü) ile yıkıma uğratıldılar.
İnsan Dergisi Semud kavmi, ansızın dehşet verici bir gürültüyle patlayan ve şehrin altını üstüne getiren o azgın sarsıntı ile topyekûn helâk edildi.
Kadri Çelik Semud mu? Onlar şiddetli bir (yer) sarsıntı(sı) ile yok edildi;
Mahmut Kısa Derken Semûd, helâk edildi taşkınlığıyla.
Muhammed Esed Bir yanda Semud: sonuçta onlar ses duvarını çok çok aşan bir bela ile helak edildiler.
Mustafa İslamoğlu (5-7) Artık Semûd (kavmi) hadden aşırı bir hadise ile helâk edildiler. Âd (kavmi) ise onlar da son derece kuvvetli bir rüzgar ile helâk edildiler. (Cenâb-ı Hak) Onu (o rüzgarı) yedi gece ve sekiz gün ardı ardına onların üzerlerine musallat etti. Artık o kavmi görürsün ki, onlar sanki içleri bomboş hurma kökleriymiş gibi yere yıkılmışlardır.
Ömer Nasuhi Bilmen Bu yüzden Semud kavmi korkunç bir sesle helâk edildiler.
Ömer Öngüt Ama Semud, şiddetli bir sarsıntı ile helak edilmişti.
Şaban Piriş Bu yüzden Semud kavmi gürleyen bir sesle imha edildi!
Sadık Türkmen Böylece Semûd korkunç bir sesle yıkıma uğratıldı.
Seyyid Kutub (5-6) Bunlardan Semûd o korkunç zelzele ile yok edildi. Âd ise azgın bir kasırga ile imha edildi.
Suat Yıldırım Bu yüzden Semûd (kavmi) azgın bir vak'a ile helâk edildiler.
Süleyman Ateş Bu nedenle Semûd (halkı) korkunç bir sesle helak edildi.
Süleymaniye Vakfı Semud korkunç seslerle etkisizleştirildi[*].
Tefhim-ul Kuran Semud kavmi o korkunç sesle yok olup gitti.
Ümit Şimşek Bunun üzerine Semûd, bir doğal felaket ile helâk edildi.
Yaşar Nuri Öztürk Böylece Semud korkunç bir sesle helak edildi.

Sureler
Sayfa 566
Mushaf
Hâkka Suresi
İlgili Sure
Ayetler