Hâkka Suresi 48. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Hâkka Suresi 52 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 78. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 566 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّق۪ينَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 566
İlgili Sure
Hâkka Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Gerçek şu ki, bu Kur'ân yolunu Allah ile bulanlara bir öğüt ve uyarıdır.
Abdullah Parlıyan Doğrusu o (Kur'an), takvâ sahipleri için bir öğüttür.
Adem Uğur Muhakkak ki O (Kur'ân), korunmak isteyenler için düşündürücü hatırlatmadır!
Ahmed Hulusi Kur’ân, Allah’a sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minler için bir öğüttür, bir uyarıdır.
Ahmet Tekin Şüphesiz o (Kur'an) takva sahipleri için bir öğüttür.
Ahmet Varol Çünkü o (Kur'an, Allah'tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.
Ali Bulaç Gerçekten o Kur’an, takva sahipleri için bir öğüddür.
Ali Fikri Yavuz Ve yine o Kur’ân, müttakîler için bir irşaddır.
Ali Ünal (48-49) Şüphesiz Kur'ân, takvâ sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz.
Bayraktar Bayraklı Dogrusu Kuran Allah'a karsi gelmekten sakinanlara bir oguttur.
Bekir Sadak Ve şüphesiz ki bu söz (Kur'ân), muttakîler (Allah'tan saygı ile korkup yalandan ve kötü düşünce ve davranışlardan sakınanlar) için bir öğüttür.
Celal Yıldırım Muhakkak ki bu (Kuran), Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan herkes için bir öğüttür.
Cemal Külünkoğlu Şüphesiz Kur’an, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.
Diyanet İşleri Doğrusu Kuran Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.
Diyanet İşleri ( Eski ) Doğrusu o (Kur'an), takvâ sahipleri için bir öğüttür.
Diyanet Vakfı Kuşkusuz bu, erdemliler için bir hatırlatmadır.
Edip Yüksel O hiç kuşkusuz, takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür .
Elmalılı ( Sade ) Ve o, hiç şüphesiz takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve o hiç şüphesiz unutulmıyacak bir öğüddür korunacaklar için
Elmalılı Hamdi Yazır Çünkü o (Kuran, Tanrı'dan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.
Gültekin Onan Doğrusu o, muttakiler için bir öğüttür.
Harun Yıldırım Şübhesiz ki o (Kur'an) (fenâlıkdan) korunanlar için kat'î bir öğütdür.
Hasan Basri Çantay Ve şübhesiz ki o (Kur’ân), takvâ sâhibleri için elbette bir nasîhattir.
Hayrat Neşriyat Doğrusu o; müttakiler için bir öğüttür.
İbni Kesir Ancak o (Kur'an) Allah dan korunanlar için bir öğüttür.
İlyas Yorulmaz Çünkü o (Kur'an) takva sahipleri için bir hatırlatmadır.
İnsan Dergisi Doğrusu bu Kur'an,dürüst ve erdemlice bir hayatı tercih ederek kötülüklerden titizlikle sakınanlar için bir öğüt ve uyarıdır.
Kadri Çelik Gerçek şu ki bu (Kuran), Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyan herkes için bir öğüt ve uyarıdır.
Mahmut Kısa Ve şüphe yok ki Kur'ân, çekinenlere öğüttür.
Muhammed Esed Gerçek şu ki, bu vahiy muttakiler için bir uyarıdır.
Mustafa İslamoğlu (47-48) Artık sizden bir kimse de yoktur ki, ondan men ediciler olabilsinler. Ve şüphe yok ki, o (Kur'ânı Mübîn) muttakîler için elbette bir mev'izadır.
Ömer Nasuhi Bilmen Doğrusu o (Kur'an) takvâ sahipleri için bir öğüttür.
Ömer Öngüt Şüphesiz O, korunanlar için bir hatırlatmadır.
Şaban Piriş Şüphesiz o, sakınanlar için bir öğüttür!
Sadık Türkmen Doğrusu Kur'an Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.
Seyyid Kutub Şüphesiz o müttakiler için bir irşaddır.
Suat Yıldırım O (Kur'ân), korunanlar için bir öğüttür.
Süleyman Ateş Çünkü o (Kur'an, Allah'tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.
Süleymaniye Vakfı Kur’an, Allah’tan çekinerek kendini koruyanların, akıllarından çıkarmayacakları bir bilgidir.
Tefhim-ul Kuran O takvâ sahipleri için bir öğüttür.
Ümit Şimşek Gerçek şu ki o, sakınanlar için tam bir uyarıcı ve düşündürücüdür.
Yaşar Nuri Öztürk Gerçek şu ki o (Kur'an), muttakiler (korkup-sakınanlar) için kesin bir öğüttür.

Sureler
Sayfa 566
Mushaf
Hâkka Suresi
İlgili Sure
Ayetler