Hâkka Suresi 4. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Hâkka Suresi 52 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 78. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 566 sayfa numarasında yer almaktadır.
كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ
Sureler
Mushaf
Sayfa 566
İlgili Sure
Hâkka Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Semud ve Ad kavimleri patlak verecek kıyameti yalan saydılar.
Abdullah Parlıyan Semûd ve Ad kavimleri, kapılarını çalacak felâketi (kıyameti) yalan saymışlardı.
Adem Uğur Semud ve Ad, o Karia'yı (ölüm sonrası yaşanacak sonsuz yaşamı) yalanladılar.
Ahmed Hulusi Semûd ve Âd, gülle gibi başlarına düşüp beyinlerini parçalayacak felâketi, âlemdeki düzenin bozularak yıldızların ve gezegenlerin çarpışacağı gündeki felâketi, Kıyamet’i yalanladılar.
Ahmet Tekin Semud ve Ad (kavimleri) o başa çarpacak (kıyamet)i yalanladılar.
Ahmet Varol Semud ve Ad (toplumları), kâria'yı yalan saydılar.
Ali Bulaç (Salih’in kavmi) Semûd ve (Hûd’un kavmi) Âd, o kıyamete inanmadı.
Ali Fikri Yavuz Semûd ve Âd kavimleri, kafalara çarpacak o âni ve müthiş patlamayı yalanladılar.
Ali Ünal Semûd ve Ad kavimleri, kapılarını çalacak felâketi (kıyameti) yalan saymışlardı.
Bayraktar Bayraklı Semud ve Ad milletleri tepelerine inecek bu gercegi yalanladilar.
Bekir Sadak Semûd ve Âd (kavimleri), inecek o müthiş felâketi yalan saydılar.
Celal Yıldırım Semûd ve Âd (kavimleri), yüreklerini hoplatacak olan o büyük felaketi yalanladılar.
Cemal Külünkoğlu Semûd ve Âd kavimleri, yüreklerini hoplatacak olan büyük felaketi (Kıyameti) yalanladılar.
Diyanet İşleri Semud ve Ad milletleri tepelerine inecek bu gerçeği yalanladılar.
Diyanet İşleri ( Eski ) Semûd ve Âd kavimleri, kapılarını çalacak felâketi (kıyameti) yalan saymışlardı.
Diyanet Vakfı Semud ve Ad (halkı) sarsıcı olayı yalanladı.
Edip Yüksel Semûd ve Âd, kapılarını çalacak olan o felaketi yalan saymışlardı.
Elmalılı ( Sade ) Semud ve Ad inanmadı o (beyinlerinde patlayacak) kıyamete!
Elmalılı ( Sade - 2 ) İnanmadı Semud-ü Âd o kariaya.
Elmalılı Hamdi Yazır Semud ve Ad (toplumları), karia'yı yalan saydılar.
Gültekin Onan Semud ve Âd, kalpleri dehşetle ürperteni yalanladılar.
Harun Yıldırım Semuud ile Aad (kavmleri ta yüreklerinde) patlayacak olan o kıyameti tekzîb etdi (ler).
Hasan Basri Çantay Semûd ve Âd (kavimleri), çarpacak olan o felâketi (kıyâmeti) yalanlamıştı.
Hayrat Neşriyat Semud ve Ad, tepelerine inecek olanı yalanladılar.
İbni Kesir Semud ve Ad toplulukları, başlarına gelecek olan kıyameti yalanladılar.
İlyas Yorulmaz Semud ve Ad, hırpalayıcı olanı (kıyameti) yalan saydılar.
İnsan Dergisi Semud ve Ad kavimleri, her şeyi yok edecek olan bu müthiş Felaketin gerçekleşeceğini inkâr etmiş ve korkunç bir ahlâksızlığın, sefahatin pençesine düşmüşlerdi. İşte bu yüzden:
Kadri Çelik Semud ve 'Ad (kabileleri), o ani felaket (haberlerin)i yalanladılar!
Mahmut Kısa Yalanladı Semûd ve Âd, insanların başına kopan, akıllarını dağıtan kıyâmeti.
Muhammed Esed Semud ve Ad (İnsanın aklını başına devşiren) o Son Vuruş'u inkar ettiler.
Mustafa İslamoğlu Semûd ve Âd kavimleri. O korkunç vak'ayı (yani Kıyameti) yalan saymıştı.
Ömer Nasuhi Bilmen Semud ve Âd kavimleri Kâria'yı (başlarına çarpacak olan felâketi) yalanlamışlardı.
Ömer Öngüt Semud ve Âd halkı (tepelerine) ansızın inecek olanı yalanlamışlardı.
Şaban Piriş O ani FELAKETİ, Semud ve Âd yalanladılar.
Sadık Türkmen Semûd ve Âd, mutlaka patlak verecek olan kıyameti yalan saydılar.
Seyyid Kutub İşte Semûd ve Âd milletleri de o kafalara çarpan kıyamet dehşetini yalan saymışlardı.
Suat Yıldırım Semûd ve 'Âd (kavimleri), başa çarpan olayı yalanladılar.
Süleyman Ateş Semûd ve Ad (toplumları), 'mutlaka patlak verecek kıyamet'i yalan saydılar.
Süleymaniye Vakfı Semud ile Ad (kavimleri), gümbür gümbür gelen o felaket için “Yalan!” demişlerdi.
Tefhim-ul Kuran Semud ve Âd kavimleri de o çarpacak felâketi yalanlamıştı.
Ümit Şimşek Semûd ve Âd kâriayı/başa çarpan olayı yalanlamıştı.
Yaşar Nuri Öztürk Semud ve Ad (kavimleri) kariayı (çarpan felaketi) yalan saydılar.

Sureler
Sayfa 566
Mushaf
Hâkka Suresi
İlgili Sure
Ayetler