Hâkka Suresi 12. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Hâkka Suresi 52 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 78. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 566 sayfa numarasında yer almaktadır.
لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَٓا اُذُنٌ وَاعِيَةٌ
Sureler
Mushaf
Sayfa 566
İlgili Sure
Hâkka Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı ki, onu size bir ibret yapalım belleyici kulaklar onu bellesin dinleyip, anlayıp, düşünerek gereğine göre hareket etsin.
Abdullah Parlıyan Onu sizin için bir ibret ve öğüt yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin diye.
Adem Uğur Onu, sizin için bir hatırlatma ve iyi algılayan kulak da onu iyi kavrasın diye (naklettik)!
Ahmed Hulusi Bunları size bir ibret yapalım da, anlayıp değerlendirebilecek kimselerin kulaklarında kalmaya devam etsin istedik.
Ahmet Tekin Bunu sizin için bir ibret yapalım ve kavrayan kulaklar bunu kavrasın diye.
Ahmet Varol Öyle ki, onu sizlere bir ibret (hatırlatma ve öğüt) kılalım. 'Gerçeği belleyip kavrayabilen' kullar da onu belleyip kavrasın.'
Ali Bulaç Onu (müminleri kurtarıp da kâfirleri boğmamızı) size bir ibret yapalım ve onu belleyip saklıyan kulaklar saklasın diye...
Ali Fikri Yavuz Taşıdık ki, sonuçta onu sizin için (nesilden nesile aktarılan) bir ibret vesilesi kıldık ve dinlemeye açık kulaklar onu dinleyip zaptetsin istedik.
Ali Ünal Onu sizin için öğüt yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin diye.
Bayraktar Bayraklı (11-12) Su tastigi vakit, size bir ibret olmak uzere, anlayisli kulaklar anlasin diye suzulen gemide, sizi Biz tasimisizdir.
Bekir Sadak (11-12) Doğrusu biz, su iyice kabarıp taştığında size ibret ve öğüt kılmamız için ve anlayabilen kulaklar anlasın diye sizi yüzüp giden gemide taşıdık.
Celal Yıldırım Bütün bunları size (kesintisiz) bir uyarı haline getirelim ve her duyarlı kulak onu bellesin.
Cemal Külünkoğlu (11-12) Şüphesiz, (Nûh zamanında) su bastığı vakit, sizi gemide biz taşıdık ki, bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin.
Diyanet İşleri (11-12) Su taştığı vakit, size bir ibret olmak üzere, anlayışlı kulaklar anlasın diye süzülen gemide, sizi Biz taşımışızdır.
Diyanet İşleri ( Eski ) Onu sizin için bir ibret ve öğüt yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin diye.
Diyanet Vakfı Ki o size bir ders olsun ve dinleyen kulaklar anlasın.
Edip Yüksel Onu size bir ibret yapalım ve belleyici kulaklar bellesin diye.
Elmalılı ( Sade ) Onu sizlere bir ibret yapalım ve belleyici kulaklar bellesin diye.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Onu sizlere bir anid yapalım ve belleyici kulaklar bellesin diye
Elmalılı Hamdi Yazır Öyle ki, onu sizlere bir ibret (hatırlatma ve öğüt) kılalım. 'Gerçeği belleyip kavrayabilen' kullar da onu 'belleyip kavrasın'.
Gültekin Onan Onu size bir uyarı kılalım ve anlayışlı kulak da onu anlasın diye.
Harun Yıldırım Onu sizin için bir öğüt ve ibret yapalım, onu belleyen kulaklar da bellesin diye.
Hasan Basri Çantay Tâ ki onu sizin için bir ibret yapalım ve belleyici kulaklar, onu bellesin!
Hayrat Neşriyat Ki bunu sizin için bir öğüt ve ibret yapalım. Ve anlayışlı kulaklar anlasın diye.
İbni Kesir Bu olayı sizin için alınacak bir öğüt ve işiten bir kulak için sağlıklı (doğru haber) yaptık.
İlyas Yorulmaz Onu size bir ibret yapalım ve belleyen kulaklar onu bellesin diye (taşıdık).
İnsan Dergisi Ki, insanlık tarihinin dönüm noktası olan bu olayı sizin için bir ibret dersi kılalım ve dinlemesini bilen kulaklar bunu kavrayıpibretalsın. İbret alsın da, iman edip güzel davranışlar ortaya koyarak kendisini o Büyük Güne hazırlasın:
Kadri Çelik ki bütün bunları size (kesintisiz) bir uyarı haline getirelim ve her uyanık ve duyarlı kulak onu bilinçle algılayabilsin.
Mahmut Kısa Bu, size bir öğüt ve ibret olsun ve belleyip unutmayan kulaklarda kalsın diye.
Muhammed Esed Onu, size bir ibret vesikası kılmak için, dahası işittiğini anlayan her kulak (sahibinin işin özünü) kavraması için (aktardık).
Mustafa İslamoğlu (11-12) Şüphe yok ki, su taştığı zaman sizi o akan gemiye Biz yükledik. Onu (o necâtı) sizin için bir ibret kılmamız için ve hıfzeden kulakların onu anlamaları için (öyle yaptık).
Ömer Nasuhi Bilmen Onu sizin için bir ibret ve öğüt yapalım ve anlayışlı kulaklar onu anlasın diye.
Ömer Öngüt Bunu sizin için bir öğüt/uyarı kılalım ve anlayışlı kulaklar duysun diye...
Şaban Piriş Öyle ki, onu sizin için bir hatırlatma yapalım ve kavrayabilen kulaklar da onu kavrasın!
Sadık Türkmen Onu size bir ibret yapalım ve belleyen kulaklar onu bellesin.
Seyyid Kutub (11-12) Unutmayın ki Nûh zamanında, sular taştığı vakit, sizi (varlığınıza vesile olan atalarınızı) emniyetli gemide Biz taşımıştık! Onu sizin için hem bir ibret vesilesi kılalım, hem de can kulağı ile dinleyip ders alanlar iyice bellesinler diye böyle yapmıştık.
Suat Yıldırım Ki onu size bir ibret yapalım ve belleyen kulak(lar) onu bellesin.
Süleyman Ateş Öyle ki, onu sizlere bir ibret (hatırlatma ve öğüt) kılalım. 'Gerçeği belleyip kavrayabilen' kullar da onu belleyip kavrasın.
Süleymaniye Vakfı Bunu, aklınızdan çıkarmayacağınız bir bilgi ve kulağınıza küpe olsun diye yaptık.
Tefhim-ul Kuran Bunu size bir ibret yapalım ve işitecek kulaklar onu iyice bellesin diye.
Ümit Şimşek Ki onu size bir hatırlatıcı/düşündürücü yapalım ve kavrayabilen kulak kavrasın.
Yaşar Nuri Öztürk Ki bunu sizlere bir ibret kılalım. Duyup-belleyen kulaklar da onu anlayıp-bellesin.

Sureler
Sayfa 566
Mushaf
Hâkka Suresi
İlgili Sure
Ayetler