Hadid Suresi 3. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Hadid Suresi 29 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 94. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 537 sayfa numarasında yer almaktadır.
هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ
Sureler
Mushaf
Sayfa 537
İlgili Sure
Hadid Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı O'nun varlığı öncesiz ve sonrasızdır. Yani O'ndan önce hiç birşey yoktu ve hiç birşey de O'nun gibi sonsuz olmayacaktır. İlk ve son O'dur. O'nun varlığı ve birliği, pek çok delillerle gözüküp durmaktadır. Ve O'nun zatının hakikatı gizlidir, akıllar O'nu idrak edemez ve O herşeyi tamamıyle bilendir.
Abdullah Parlıyan O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir.
Adem Uğur "HÛ"dur, Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın ("HÛ"dan gayrı olarak hiçbir şey yoktur)! O Bi-küllî şey'in (Esmâ'sıyla her şey'i yaratmış olan olarak) Aliym'dir (Bilen'dir şeylerin tamamını)!
Ahmed Hulusi O, başlangıcı olmayan ezelî ilk varlıktır, bâki olan ebedî varlıktır, varlığı sayısız delillerle açık, kudreti, üstünlüğü, hükümranlığı aşikârdır. Her şeyde gizlidir, her şeyin içyüzünü bilir. Her şey O’nun bilgisi, planı, iradesi dâhilinde gerçekleşmektedir.
Ahmet Tekin O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. [1] O her şeyi bilendir.
Ahmet Varol O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir.
Ali Bulaç O, (her şeyden önce mevcud olan) evveldir; ve (her şey helâk olduktan sonra geriye kalacak) âhirdir. (Varlığı sayısız delillerle) zâhirdir ve (akılların idrak edemiyeceği zatı ise) bâtındır. O, her şeyi bilendir.
Ali Fikri Yavuz O Evvel’dir, Âhir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır. Ve O, her şeyi hakkıyla bilir.
Ali Ünal O, ilktir, sondur, açık olandır, gizli olandır. O, her şeyi bilendir.
Bayraktar Bayraklı O her seyden oncedir; kendisinden sonraya hicbir seyin kalmiyacagi son'dur; varligi asikardir; gercek mahiyeti insan icin gizlidir. O her seyi bilir.
Bekir Sadak O, Evvel'dir (O'ndan önce hiçbir şey yoktur ve O'nun öncesi de yoktur). Âhir'dir (her şey O'nda son bulur, O'nun sonu ve sınırı yoktur). Zâhir'dir (sıfatlarının tezahürüyle, ilim ve kudretinin tecelli ve eserleriyle varlığı ortada açık olarak bilinmektedir). Bâtın'dır (zâtı ve mahiyeti kavranamaz, niceliği ve nasıltığı bilinemez, idrâk edilemez). O, her şeyi bilendir.
Celal Yıldırım O, ilktir (her şeyden önce mevcut olandır) ve sondur (her şey yok olduktan sonra geriye kalacak olandır). Zahirdir (varlığı fillerinin etki ve sonuçlarından bilinendir). Batındır (zatını hakikati gizli olup duygularla bilinmeyen ve gözlerle görünmeyendir). O, her şeyi en güzel biçimde bilendir.
Cemal Külünkoğlu O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın’dır. O, her şeyi hakkıyla bilendir.
Diyanet İşleri O her şeyden öncedir; kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmayacağı son'dur; varlığı aşikardır; gerçek mahiyeti insan için gizlidir. O her şeyi bilir.
Diyanet İşleri ( Eski ) O ilktir, sondur, zâhirdir, bâtındır. O, her şeyi bilendir.
Diyanet Vakfı O ilktir, sondur. O en dıştakidir, en içtekidir. O her şeyi bilir.
Edip Yüksel O ilktir, sondur, zahirdir, bâtındır. O herşeyi bilendir.
Elmalılı ( Sade ) O, ilk ve sondur; görünen ve görünmeyendir. Hem O her şeyi bilendir!
Elmalılı ( Sade - 2 ) Odur, evvel-ü âhir ve zâhir-ü bâtın, hem o her şey'e alîmdir
Elmalılı Hamdi Yazır O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir.
Gültekin Onan O, Evvel’dir, Ahir’dir, Zahir’dir, Bâtın’dır. Şüphesiz O, her şeyi bilendir.
Harun Yıldırım O, hem evveldir, hem âhirdir, hem zaahirdir, hem baatındır. O, herşey'i kemâliyle bilendir.
Hasan Basri Çantay O, Evvel (herşeyden önce var olan)dır, Âhir (herşeyin helâkinden sonra bâki kalan)dır, Zâhir (delilleriyle varlığı apaçık olan)dır ve Bâtın (akılların O’nu idrâk edemediği, Zât’ının hakikati bilinmeyen)dir. Ve O, herşeyi hakkıyla bilendir.
Hayrat Neşriyat O; hem Evvel'dir, hem Ahir'dir, hem Zahir'dir, hem Batın'dır. Ve O; her şeyi bilendir.
İbni Kesir Allah İlkdir (hep var olan), Sondur (her şey yok olur, O yine vardır). O Zahirdir (görülen her şey O nu işaret eder), Batındır (gizli olanlar ve bilinmeyenler onun bilgisi dahilinde var olurlar) ve O her şeyi en iyi bilendir.
İlyas Yorulmaz O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir.
İnsan Dergisi Allah her bakımdan sonsuzdur, sınırsızdır. O hem ilktir, hem de son. Her şeyden önce vardı ve her şeyden sonra da var olacaktır. O, zamanın ve mekânın üzerindedir, ezelî ve ebedîdir. O, yarattığı varlıklarda görülen muhteşem sanatıyla apaçık ortadadır, fakat zatıyla gizlidir. Hiç kimse O'nun mahiyetini tam olarak kavrayamaz. Fakat O, her şeyi en mükemmel şekilde bilir.
Kadri Çelik O, İlk ve Sondur; hem Dış Görüntüdür hem İç Gerçeklik ve O, her şeyin bilgisine sahiptir.
Mahmut Kısa Ve odur her şeyden önce var olan ve her şeyden sonra kalan ve her şeye üstün olup delilleriyle bilinen ve her şeyi bilen de duygularla bilinmeyen ve o, her şeyi bilir.
Muhammed Esed el-Evvel ve el-Ahir'dir; ez-Zahir ve el-Batın'dır; ve O her şeyi en iyi bilendir.
Mustafa İslamoğlu (2-3) Göklerin ve yerin mülkü O'nun içindir. Diriltir ve öldürür ve O, her şey üzerine tamamen kâdirdir. O, evveldir ve ahirdir ve zahirdir ve batındır ve O, her şeye alîmdir.
Ömer Nasuhi Bilmen O Evvel'dir, Âhir'dir, Zâhir'dir, Bâtın'dır. O, her şeyi bilendir.
Ömer Öngüt İlk ve son O’dur. Ortaya koyan ve gizleyen de O’dur. O, her şeyi bilendir.
Şaban Piriş O, evvel’dir; zaman itibariyle eksi sonsuzdur (∞) ve Âhir’dir; zaman itibariyle artı sonsuzdur (+∞). Zâhir (akıl gereği, alemlerin yaratıcısı olduğu açıktır) ve Bâtın’dır (akıl gereği, sonsuz kudretin zatı şimdilik gözümüzün kapsama alanı dışındadır). O, herşeyi hakkıyla bilendir.
Sadık Türkmen O hem ilktir hem sondur; hem açıktır hem gizlidir. O herşeyi bilir.
Seyyid Kutub Evvel O’dur, Âhir O. Zahir O’dur, Batın O! O her şeyi hakkıyla bilir.
Suat Yıldırım O, ilktir (kendisinden önce hiçbir varlık yoktur,) sondur (kendisinden sonra hiçbir varlık yoktur. Her şey yok olurken O kalacaktır,) zâhirdir (delilleriyle varlığı gün gibi açıktır,) bâtındır (zâtının hakikati gizlidir, akıllar O'nun özünü idrak edemez,) O, her şeyi bilendir.
Süleyman Ateş O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Bâtındır. O, her şeyi bilendir.
Süleymaniye Vakfı İlk O’dur, sonraki de O. Açıkta olan O’dur, duyulardan uzak olan da O’dur. O, her şeyi bilendir.
Tefhim-ul Kuran Evvel de Odur, Âhir de. Zâhir de Odur, Bâtın da. O herşeyi hakkıyla bilendir.
Ümit Şimşek Evvel'dir O, başlangıcı yoktur; Âhir'dir O, sonu yoktur; Zâhir'dir O, her şeyde belirir; Bâtın'dır O, gözlerden gizlenmiştir. Her şeyi en güzel biçimde bilendir o.
Yaşar Nuri Öztürk O Evvel'dir Ahir'dir (her şeyin öncesi ve sonrasıdır), Zahir'dir, Batın'dır (görülen ve görülmeyendir). O (Alim'dir) herşeyi hakkıyle bilendir.

Sureler
Sayfa 537
Mushaf
Hadid Suresi
İlgili Sure
Ayetler