Fussilet Suresi 7. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Fussilet Suresi 54 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 61. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 477 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 477
İlgili Sure
Fussilet Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Onlar ki, zekat vermezler, ahiret gerçeğini de örtbas etmek suretiyle inkâr ederler.
Abdullah Parlıyan Onlar zekâtı vermezler; ahireti inkâr edenler de onlardır.
Adem Uğur Onlar (o şirk koşanlar) ki Allâh için karşılıksız bağışlamazlar; onlar sonsuz gelecek yaşamlarını da inkâr ederler.
Ahmed Hulusi Müşrikler vicdanlarını, servetlerini, sosyal bünyelerini arındıran, berekete vesile olan zekâtı vermeyenlerdir. Onlar özellikle âhireti, ebedî yurdu inkâr edenlerdir.
Ahmet Tekin Onlar ki, zekatı vermezler ve onlar ahireti inkar ederler.
Ahmet Varol Ki onlar, zekatı vermeyenler ve ahireti inkâr edenlerdir.
Ali Bulaç O müşrikler ki, zekâtı vermezler ve onlar ahireti de inkâr ederler...
Ali Fikri Yavuz Onlar ki, mallarından muhtaca verip, arınma yoluna gitmezler ve Âhiret’i de bütün bütün inkâr içindedirler.
Ali Ünal Onlar zekâtı vermezler ve âhireti de inkâr ederler.
Bayraktar Bayraklı Onlar zekat vermezler; ahireti inkar edenler de yalniz onlardir.
Bekir Sadak Onlar ki zekâtı vermezler; onlar, evet onlar, Âhireti de tanımazlar.
Celal Yıldırım Onlar zekâtı vermezler. Onlar ahireti de inkâr ederler.
Cemal Külünkoğlu Onlar zekâtı vermeyen kimselerdir. Onlar ahireti de inkâr ederler.
Diyanet İşleri Onlar zekat vermezler; ahireti inkar edenler de yalnız onlardır.
Diyanet İşleri ( Eski ) Onlar zekâtı vermezler; ahireti inkâr edenler de onlardır.
Diyanet Vakfı 'Ki zekatı vermezler ve onlar ahireti de inkar ederler.'
Edip Yüksel Onlar, zekatı vermezler, ahireti de inkâr ederler.
Elmalılı ( Sade ) ki, zekatı vermezler ve onlar ahireti de inkar ediyorlar.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ki zekâtı vermezler ve Âhırete onlar kâfirdirler
Elmalılı Hamdi Yazır Ki onlar, zekatı vermeyenler ve ahirete küfredenlerdir.
Gültekin Onan Onlar zekâtı vermezler; ahireti inkâr edenler de onlardır.
Harun Yıldırım Ki onlar zekât vermezler. Onlar âhireti (inkâr ile) kâfir olanların ta kendileridir.
Hasan Basri Çantay Onlar ki zekâtı vermezler ve onlar âhireti inkâr edenlerin ta kendileridir.
Hayrat Neşriyat Onlar ki; zekat vermezler. Ve onlar; ahireti inkar edenlerdir.
İbni Kesir Zekatlarını vermeyenler ve ahireti de inkar edenler onlardır.
İlyas Yorulmaz Onlar, zekât vermeyenler ve onlar ahireti inkâr edenlerdir.
İnsan Dergisi Yoksullara, yardıma muhtaç kimselere verilmesi gereken zekâtı vermekten kaçınan ve insanların hesaba çekileceği öte dünyanın varlığına inanmayan o müşriklerin vay hâline!
Kadri Çelik (vay haline) karşılıksız harcamadan kaçınanların!; işte böyleleridir ahireti inkar edenler!
Mahmut Kısa Öyle kişilerdir onlar ki zekât vermezler ve onlar, âhirete inanmayanların da ta kendileridir.
Muhammed Esed Onlar ki, arınmak için ödenmesi gereken bedeli gönüllü olarak ödemezler; işte onlar, evet onlardır ahireti inkar edenler.
Mustafa İslamoğlu «O müşrik kimseler ki, zekâtı vermez ve onlar ahireti münkirdirler, onlar.»
Ömer Nasuhi Bilmen O müşrikler ki, zekâtlarını vermezler ve ahireti inkâr edenler de onlardır.
Ömer Öngüt Ahireti inkar ederek zekat vermeyenlerin...
Şaban Piriş Ki onlar/müşrikler zekât vermezler, ahireti de inkâr edenlerdir.
Sadık Türkmen Onlar zekat vermezler ve ahireti de inkar ederler.
Seyyid Kutub O müşrikler ki zekât vermez, âhireti de inkâr ederler.
Suat Yıldırım Onlar ki zekât vermezler ve onlar âhireti de inkâr ederler.
Süleyman Ateş Ki onlar, zekâtı vermeyenler ve onlar ahireti inkâr edenlerdir.
Süleymaniye Vakfı Onlar zekat vermez, öbür dünyayı görmezlikten gelirler.
Tefhim-ul Kuran Onlar zekât vermezler; âhireti de zaten inkâr etmektedirler.
Ümit Şimşek Onlar zekâtı vermezler. Ölüm sonrası hayatı inkâr edenler de onlardır.
Yaşar Nuri Öztürk Onlar zekatı vermezler ve onlar ahireti inkar edenlerdir.

Sureler
Sayfa 477
Mushaf
Fussilet Suresi
İlgili Sure
Ayetler