Fetih Suresi 23. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Fetih Suresi 29 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 111. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 511 sayfa numarasında yer almaktadır.
سُنَّةَ اللّٰهِ الَّت۪ي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلاً
Sureler
Mushaf
Sayfa 511
İlgili Sure
Fetih Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Allah'ın öteden beri süregelen kanunu ve yöntemi budur. Allah'ın kanun ve yönteminde hiçbir değişiklik bulamazsın.
Abdullah Parlıyan Allah'ın, öteden beri süregelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.
Adem Uğur Bu süregelen Sünnetullâh'tır! Sünnetullâh'ta asla değişme bulamazsın!
Ahmed Hulusi Allah’ın mü’minlere yardımı, kâfirleri yenilgiye uğratması ile ilgili öteden beri gelen kanunu, sünneti budur. Allah’ın sünnetinde asla değişiklik göremezsin. Onların yerini dolduracak bir kanun da bulamazsın.
Ahmet Tekin Bu, Allah'ın öteden beri süregelen sünnetidir. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın.
Ahmet Varol (Bu,) Allah'ın öteden beri sürüp giden sünnetidir. Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın.
Ali Bulaç Allah’ın öteden beri olagelen sünneti böyledir. Allah’ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın.
Ali Fikri Yavuz Allah’ın öteden beri câri olan kanunu ve yolu budur ve Allah’ın kanununda ve yolunda hiçbir değişiklik bulamazsın.
Ali Ünal Allah'ın öteden beri süre gelen yasası budur. Allah'ın yasasında asla bir değişiklik bulamazsın.
Bayraktar Bayraklı Allah'in onceden gelip gecmislere uyguladigi yasasi budur. Allah'in yasasinda degisme bulamazsin.
Bekir Sadak Allah'ın, öteden beri gelip geçenler hakkındaki câri sünnetidir bu.. Sen artık Allah'ın sünnetinde hiçbir değişme bulamazsın..
Celal Yıldırım Allah'ın öteden beri işleyip duran sünneti/kanunu böyledir. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.
Cemal Külünkoğlu Allah’ın öteden beri işleyip duran kanunu (budur). Allah’ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.
Diyanet İşleri Allah'ın önceden gelip geçmişlere uyguladığı yasası budur. Allah'ın yasasında değişme bulamazsın.
Diyanet İşleri ( Eski ) Allah'ın, öteden beri süregelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.
Diyanet Vakfı Öteden beri uygulanan ALLAH'ın sünneti (sistemi) budur. ALLAH'ın sünnetinde bir değişme bulamazsın.
Edip Yüksel Allah'ın öteden beri gelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.
Elmalılı ( Sade ) Allah'ın öteden beri süregelen kanunu (budur). Allah'ın o kanununda asla bir değişiklik de bulamazsın.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Allahın öteden beri cereyan edegelen sünneti, Allahın o sünnetine bir tebdil de bulamazsın
Elmalılı Hamdi Yazır (Bu,) Tanrı'nın öteden beri sürüp giden sünnetidir. Sen Tanrı'nın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın.
Gültekin Onan Allah’ın öteden beri süregelen bir sünnetidir. Sen Allah’ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın.
Harun Yıldırım Allahın öteden beri câri olagelen sünneti (âdeti budur). Allahın sünnetinde asla değişiklik bulamazsın.
Hasan Basri Çantay Allah’ın öteden beri süregelen kanûnu (böyle)dir; ve (sen) Allah’ın kanûnunda aslâ bir değişme bulamazsın!
Hayrat Neşriyat Bu, önceden beri geçmiş olan Allah'ın sünnetidir. Ve sen; Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın.
İbni Kesir Bunlar, Allah'ın geçmişte yaşamış insanlar arasında uyguladığı değişmez kurallarıdır. Allah'ın koyduğu kurallarda asla bir değişiklik bulamazsın.
İlyas Yorulmaz (Bu,) Allah'ın öteden beri sürüp gitmekte olan sünnetidir. Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle hiç bir değişiklik bulamazsın.
İnsan Dergisi Bu, öteden beri uygulanan Allah'ın en temel yasasıdır. Dün böyleydi, bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır. Çünkü Allah'ın yasalarında, kıyamete kadar bir aksaklık, bir değişiklik göremezsin.
Kadri Çelik Allah'ın yöntemi öteden beri hep böyledir ve siz Allah'ın yönteminde hiçbir değişme bulamazsınız!
Mahmut Kısa Allah'ın, önceden de olup bitegelen yolu yordamıdır bu ve Allah'ın yolu yordamı, hiç mi hiç değişmez.
Muhammed Esed Allah'ın sünneti geçmişten bu güne hep böyledir: ve sen Allah'ın sünnetinde bir değişme bulamazsın.
Mustafa İslamoğlu Allah Teâlâ'nın öteden beri cari olan adeti ve Allah'ın adeti için asla bir değişiklik bulamazsın.
Ömer Nasuhi Bilmen Allah'ın önceden beri geçmiş olan sünneti (âdeti) budur. Sen Allah'ın sünnetinde aslâ değişiklik bulamazsın.
Ömer Öngüt Allah’ın daha önce de geçmiş olan kanunu budur. Allah’ın kanununda bir değişiklik bulamazsın...
Şaban Piriş Allah’ın işleyip duran kanunu (budur). Allah’ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın.
Sadık Türkmen Allah'ın öteden beri süregelen yasasıdır. Allah'ın yasasında bir değişme bulamazsın.
Seyyid Kutub Allah’ın öteden beri câri olan kanunu budur. Ve sen Allah’ın nizamında hiçbir değişiklik bulamazsın.
Suat Yıldırım Bu, Allâh'ın öteden beri süregelen yasasadır. Allâh'ın yasasında bir değişme bulamazsın.
Süleyman Ateş (Bu,) Allah'ın öteden beri sürüp gitmekte olan sünnetidir. Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle hiçbir değişiklik bulamazsın.
Süleymaniye Vakfı Allah’ın, daha öncekilere de uyguladığı kanunu da budur. Allah’ın kanununda bir değişiklik bulamazsın.
Tefhim-ul Kuran Allah'ın önceden beri geçerli olan kanunu böyledir. Allah'ın kanununda asla değişiklik bulmazsın.
Ümit Şimşek Bu, Allah'ın öteden beri işleyip duran yolu yöntemidir. Allah'ın yol ve yönteminde hiçbir değişme bulamazsın.
Yaşar Nuri Öztürk (Bu) Allah'ın önceden beri süregelen sünnetidir. Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle hiçbir değişiklik bulamazsın.

Sureler
Sayfa 511
Mushaf
Fetih Suresi
İlgili Sure
Ayetler