Fecr Suresi 9. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Fecr Suresi 30 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 10. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 593 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَثَمُودَ الَّذ۪ينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِۙۖ
Sureler
Mushaf
Sayfa 593
İlgili Sure
Fecr Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ve vadilerde kayaları oyarak şehirler meydana getiren Semûd halkına.
Abdullah Parlıyan O vadide kayaları yontan Semûd kavmine?
Adem Uğur (Rabbin ne yaptı) vadide kayaları oyan Semud'a (Sâlih'in toplumu)?
Ahmed Hulusi Vadide kayalıkları kesip biçerek, oyarak, yontarak evler yapan Semûd kavmine ne yaptı?
Ahmet Tekin Vadilerde kayaları oyan Semud'a,
Ahmet Varol Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?
Ali Bulaç (Nasıl azab etti) vadilerde kayaları oyan (ve böylece şehirler kuran) Semûd’a?
Ali Fikri Yavuz Ve vadideki kayaları oyarak sağlam evler edinen Semûd (kavmine);
Ali Ünal Vâdide kayaları yontup evler yapan Semûd kavmine?
Bayraktar Bayraklı (9-12) Vadide kayalari kesip yontan Semud milletine, memleketlerde asiri giden, oralarda bozgunculugu artiran, sarsilmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettigini gormedin mi?
Bekir Sadak Vadide kayaları kesip yontan Semûd'a,
Celal Yıldırım (6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih'in kavmi) Semûd'a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun'a neler yaptığını görmedin mi?
Cemal Külünkoğlu (6-10) (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?
Diyanet İşleri (9-12) Vadide kayaları kesip yontan Semud milletine, memleketlerde aşırı giden, oralarda bozgunculuğu artıran, sarsılmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?
Diyanet İşleri ( Eski ) (6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.
Diyanet Vakfı Vadideki kayaları oyan Semud'a?
Edip Yüksel Vâdide kayaları yontan Semud kavmine?
Elmalılı ( Sade ) Ve vadilerde kayaları kesen (yontan) Semud kavmine?
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve vâdîlerde kayaları kesen Semûd'e
Elmalılı Hamdi Yazır Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?
Gültekin Onan Ve vadide kayaları oyupbiçen Semud’a?
Harun Yıldırım Ve vaadî (ler) de kayaları oyan «Semuud» a,
Hasan Basri Çantay Vâdide (ev yapmak için) kayaları oyan Semûd’a da (nasıl azâb etti)?
Hayrat Neşriyat Dağ yamacında kayaları oyan Semud kavmine?
İbni Kesir Vadilerde kayaları oyan Semud topluluğuna.
İlyas Yorulmaz Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?
İnsan Dergisi Ve görmedin mi Allah neler yaptı, uçsuz bucaksız vadilerdeki sarp kayalıkları büyük bir ustalıkla yontarak hiçbir düşmanın erişemeyeceği güvenli evler inşa eden Semud halkına?
Kadri Çelik Ve vadide kayaları oymuş olan Semud (halkın)a?
Mahmut Kısa Ve vâdileri oyan, kayaları kesen Semûd'a.
Muhammed Esed Yine kayaları vadiler oluşturma amacıyla kesip oyan Semud'a?
Mustafa İslamoğlu (9-10) Vadide kayaları söküp oyan Semûd'e (nasıl yaptı?). Ve pek büyük sabit binalar sahibi olan Fir'avun'a da nasıl yaptı?
Ömer Nasuhi Bilmen Vâdide kayaları oyan Semud Kavmine.
Ömer Öngüt Ki vadide kayalar oyan Semud’a..
Şaban Piriş Vadide kayaları yontan Semud’a
Sadık Türkmen Vadide kayaları oyarak evler yapan Semud kavmine?
Seyyid Kutub (6-10) Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun’a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?
Suat Yıldırım Vâdi('l-Kurâ)da kayaları oya(rak evler yapa)n Semûd (kavmin)e?
Süleyman Ateş Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?
Süleymaniye Vakfı Bir de vadideki kayaları oyan Semûd’a[*] bak!
Tefhim-ul Kuran Ve vadilerde kayaları oyan Semud'a?
Ümit Şimşek Ve ne yaptı vadide kayaları oyan Semûd kavmine?
Yaşar Nuri Öztürk Ve vadilerde kayaları oyup-biçen Semud'a?

Sureler
Sayfa 593
Mushaf
Fecr Suresi
İlgili Sure
Ayetler