Fecr Suresi 10. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Fecr Suresi 30 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 10. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 593 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِۙۖ
Sureler
Mushaf
Sayfa 593
İlgili Sure
Fecr Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ve direk gibi kumandanları olan veya pek çok çadır direğine sahip olan veya kazıklarla işkence eden Firavuna.
Abdullah Parlıyan Kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a?
Adem Uğur Yüksek direklerin (piramitlerin) sahibi Firavun'a.
Ahmed Hulusi Devleti, teşkilâtı, orduları güçlü, şiddeti ve işkencesi meşhur, ülkesi zengin, hazinesi dolu, imkânları geniş, dikili taşları sembol edinen, ebedîleşme iddiasındaki Firavun’a ne yaptı?
Ahmet Tekin Ve kazıklar sahibi Firavun'a,
Ahmet Varol Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun'a?
Ali Bulaç Kalabalık ordu sahibi Firavun’a?
Ali Fikri Yavuz Ayrıca, çok sağlam kalelere sahip Firavun’a.
Ali Ünal Saltanat sahibi Firavun'a.
Bayraktar Bayraklı (9-12) Vadide kayalari kesip yontan Semud milletine, memleketlerde asiri giden, oralarda bozgunculugu artiran, sarsilmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettigini gormedin mi?
Bekir Sadak Kazıklar sahibi Fir'avn'a,
Celal Yıldırım (6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih'in kavmi) Semûd'a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun'a neler yaptığını görmedin mi?
Cemal Külünkoğlu (6-10) (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?
Diyanet İşleri (9-12) Vadide kayaları kesip yontan Semud milletine, memleketlerde aşırı giden, oralarda bozgunculuğu artıran, sarsılmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?
Diyanet İşleri ( Eski ) (6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.
Diyanet Vakfı Ve piramitler sahibi Firavun'a?
Edip Yüksel Kazıklar sahibi (güçlü, kuvvetli) Firavun'a?
Elmalılı ( Sade ) O kazıkların sahibi Firavun'a?
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve o kazıkların sahibi Fir'avn'e
Elmalılı Hamdi Yazır Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun'a?
Gültekin Onan Ve kazıklar sahibi Firavun’a?
Harun Yıldırım o kazıklar saahibi «Fir'avn» e.
Hasan Basri Çantay Ve kazıklar sâhibi Fira'vun’a?
Hayrat Neşriyat Kazıklar sahibi Firavun'a,
İbni Kesir Çok zengin olan Firavun'a.
İlyas Yorulmaz Kazıklar (güçler) sahibi Firavun'a?
İnsan Dergisi Ve dünyada ebedi kalmak, dünyaya kazık çakmak için yapılmış dev piramitlerle simgelenen büyük bir saltanata ve muazzam ordulara sahip o zalim diktatöre, kazıklı Firavuna.
Kadri Çelik Ve (pek çok) çadır direğine sahip Firavun'a?
Mahmut Kısa Ve direk gibi sağlam kumandanları olan Firavun'a?
Muhammed Esed Ve (pirametlerle dünyaya) kazık çakan Firavun'a?
Mustafa İslamoğlu (9-10) Vadide kayaları söküp oyan Semûd'e (nasıl yaptı?). Ve pek büyük sabit binalar sahibi olan Fir'avun'a da nasıl yaptı?
Ömer Nasuhi Bilmen Kazıklar sahibi Firavun'a neler yaptı?
Ömer Öngüt Kazıklar/pramitler sahibi Firavun’a..
Şaban Piriş Ve kazıklar/direkler/piramitler sahibi Firavun’a.
Sadık Türkmen ve kazıklar sahibi Firavun'a.
Seyyid Kutub (6-10) Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun’a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?
Suat Yıldırım Ve kazıklar sâhibi Fir'avn'a?
Süleyman Ateş Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun'a?
Süleymaniye Vakfı Dağ gibi binaları[*] (piramitleri) olan Firavun’un başına gelenler de bir başka!
Tefhim-ul Kuran Ve güçlü saltanat sahibi Firavun'a?
Ümit Şimşek Ve kazıklar sahibi Firavun'a.
Yaşar Nuri Öztürk Ve kazıklar sahibi Firavun'a?

Sureler
Sayfa 593
Mushaf
Fecr Suresi
İlgili Sure
Ayetler