Fâtiha Suresi 6. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Fâtiha Suresi 7 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 5. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 1 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 1
İlgili Sure
Fâtiha Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdullah Parlıyan Bize doğru yolu göster.
Adem Uğur Bizi sırat-ı müstakime (Hakikate erdiren yola) hidâyet et.
Ahmed Hulusi Dine, kitaba ve şeriata kavuşturduğun, nimetlerine ve lütuflarına mazhar ettiğin kullarının, peygamberlerin, samimiyetlerini isbat edenlerin, İslâm önderlerinin, sâlih kimselerin, şehitlerin yolunda başarılı eyle.
Ahmet Tekin Bizi doğru olan yola ilet.
Ahmet Varol Bizi doğru yola ilet;
Ali Bulaç Bizi, (Îtikat, söz, iş ve ahlâkımızda) doğru yola ilet. (Bizi, İslâm dini ve Peygamber yolu olan hak yolda sâbit eyle...)
Bayraktar Bayraklı Bizi dogru yola eristir.
Bekir Sadak Bizi doğru yola ilet.
Cemal Külünkoğlu (6-7) Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
Diyanet İşleri Bizi doğru yola eriştir.
Diyanet İşleri ( Eski ) Bize doğru yolu göster.
Diyanet Vakfı Bizi doğru yola ilet.
Edip Yüksel Hidayet eyle bizi doğru yola,
Elmalılı ( Sade ) Hidayet eyle bizi doğru yola!
Elmalılı ( Sade - 2 ) Hidayet eyle bizi doğru yola
Elmalılı Hamdi Yazır (6-7) Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapmışların değil.
Harun Yıldırım (6-7) Bizi doğru yola, kendilerine ni'met verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil.
Hasan Basri Çantay Bizi dosdoğru yola hidâyet eyle!
Hayrat Neşriyat Bizi dosdoğru yola ilet.
İnsan Dergisi Bizi dünyada huzur ve saadete, âhirette ise cennete ulaştıran dosdoğru yola ilet ya Rab! Bu yol, insanın doğal yapısıyla, duyguları, eğilimleri ve ihtiyaçlarıyla birebir örtüşen, varlık kanunlarıyla tam bir uyum ve ahenk içinde olan, insanlığı dünyada ve âhirette mutluluğuna ulaştıracak yegâne kurtuluş reçetesi olan İslâm yoludur. Ancak bu yol, sadece zihinlerde ve gönüllerde yaşayan bir iyi niyet temennisi, bir ideal olarak kalmamalıdır. Bilakis, örnek şahsiyetlerce temsil edilen ve bir toplum tarafından pratik hayata aktarılarak ete kemiğe bürünen, elle tutulan gözle görülen sahici bir yol olmalıdır:
Kadri Çelik Bizi dosdoğru yola ilet,
Mahmut Kısa Bize doğru yolu göster,
Mustafa İslamoğlu (6-7) Bizleri doğru yola hidâyet et, o kendilerine in'am etmiş olduğun zâtların yoluna ilet, gazaba uğramışların ve sapık bulunmuşların yoluna değil.
Ömer Nasuhi Bilmen Bize doğru yolu göster.
Ömer Öngüt (6-7) Bizi doğru yola, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapanların değil..
Sadık Türkmen Bizleri doğru yola ilet,
Seyyid Kutub Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
Suat Yıldırım Bizi doğru yola ilet!
Süleyman Ateş (6-7) Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.
Süleymaniye Vakfı Bizi doğru yoluna kabul et;
Tefhim-ul Kuran Bizi doğru yola ilet.
Ümit Şimşek Dosdoğru giden yola ilet bizi...
Yaşar Nuri Öztürk Bizi dosdoğru yola ilet

Sureler
Sayfa 1
Mushaf
Fâtiha Suresi
İlgili Sure
Ayetler