Fâtiha Suresi 5. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Fâtiha Suresi 7 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 5. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 1 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينُۜ
Sureler
Mushaf
Sayfa 1
İlgili Sure
Fâtiha Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Sadece sana kul köle olur, yardımı da sadece senden isteriz.
Abdullah Parlıyan (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
Adem Uğur Sadece sana kulluk ederiz ve bunun farkındalığı için yardımını niyaz ederiz. (El Esmâ ül Hüsnâ anlamlarını açığa çıkarmak suretiyle tüm yaratılmışlar olarak sana kulluk etmekteyiz ve bunun farkındalığına ermemiz için yardımını isteriz. )
Ahmed Hulusi Allahım, bizi doğru, muhkem, güvenli yolda, İslâmî hayatta büyük hedeflere, hayırlara, büyük mükâfatlara ulaştır, önümüzü aydınlatan bilgilerle donat, bizi sebat ettir.
Ahmet Tekin (Ey Rabb'imiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
Ahmet Varol Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.
Ali Bulaç Ancak sana ibadet ederiz (senden başka ibadete lâyık yoktur) ve (hem ibadetlerimizde, hem de bütün ihtiyaçlarımızda) yalnız Senden yardım isteriz.
Ali Fikri Yavuz (Allah’ım!) Ancak Sana ibadet eder, ancak Sen’den yardım bekler ve dileniriz.
Ali Ünal Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
Bayraktar Bayraklı Ancak Sana kulluk eder ve yalniz Senden yardim dileriz.
Bekir Sadak (Allahım !) Yalnız Sana ibâdet eder ve ancak Senden yardım dileriz.
Celal Yıldırım (Ey Rabbimiz!) Yalnız sana ibadet/kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
Cemal Külünkoğlu (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Diyanet İşleri Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.
Diyanet İşleri ( Eski ) (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
Diyanet Vakfı Ancak sana tapar, ancak senden yardım dileriz.
Edip Yüksel Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).
Elmalılı ( Sade ) Sade Sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade Senden dileriz yardımı, inayeti Yarab!
Elmalılı ( Sade - 2 ) Sade sana ederiz kulluğu, ibadeti ve sade senden dileriz avni, inayeti yarab!
Elmalılı Hamdi Yazır Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz.
Gültekin Onan Yalnız sana ibâdet eder ve yalnız senden yardım dileriz!
Harun Yıldırım Yalınız sana ibâdet (kulluk) ederiz, yalınız senden yardım isteriz.
Hasan Basri Çantay (Rabbimiz!) Ancak sana ibâdet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.
Hayrat Neşriyat Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz.
İbni Kesir (Rabbimiz!) Yalnızca sana kulluk eder, yalnızca senden yardım dileriz.
İlyas Yorulmaz Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz.
İnsan Dergisi Sadece sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. [8]

Yalnızca sana ibadet eder, bütün emirlerine kayıtsız şartsız boyun eğeriz. İyiyi kötüyü, güzeli çirkini, doğruyu eğriyi belirlemede kendimize yalnızca ilâhî ölçüleri rehber ediniriz. Senden başka hayatımıza yön verecek, kurallar koyacak otorite kabul etmeyiz. Senin buyruklarına aykırı hükümler veren hiçbir güce —kim olursa olsun— asla boyun eğmeyiz.

Ancak senden yardım dileriz: Her türlü iyiliğin, lütuf ve nimetin senin elinde olduğunu bilir, senin iznin ve onayın olmadıkça hiçbir dileğin gerçekleşmeyeceğine yürekten inanırız. Dertlerimize devayı, hastalığımıza şifayı, sıkıntılarımıza çareyi ancak sende ararız. Senden başka hiçbir varlığa el açıp dua etmez, hiç kimseden medet ummayız. Sadece Sana yalvarır, ancak Senin kudret ve merhametine sığınırız.
Kadri Çelik Yalnız Sana kulluk eder; ve yalnız senden yardım dileriz.
Mahmut Kısa Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.
Muhammed Esed (Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz.
Mustafa İslamoğlu Ya Rabbi! Yalnız Sana ibadet ederiz, ancak Sen'den yardım dileriz.
Ömer Nasuhi Bilmen (Ey Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.
Ömer Öngüt Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Şaban Piriş Ancak sana ibadet eder/boyun eğer/kul olur ve yalnız Senden yardım isteriz.
Sadık Türkmen (Allah'ım!) Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.
Seyyid Kutub (Haydi öyleyse deyiniz): "Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız."
Suat Yıldırım (Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz!
Süleyman Ateş Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.
Süleymaniye Vakfı (Allah'ım) Kulluğu yalnız Sana yapar, yardımı yalnız Senden isteriz.
Tefhim-ul Kuran Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım isteriz.
Ümit Şimşek Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Yaşar Nuri Öztürk Yalnız Sana kulluk-ibadet eder ve yalnız Sen'den yardım dileriz

Sureler
Sayfa 1
Mushaf
Fâtiha Suresi
İlgili Sure
Ayetler