Fâtiha Suresi 3. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Fâtiha Suresi 7 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 5. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 1 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَلرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 1
İlgili Sure
Fâtiha Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Dünyada herkesi, ahirette sadece mü'minleri Rahmetine alan,
Abdullah Parlıyan O, rahmândır ve rahîmdir.
Adem Uğur Rahman ve Rahıym'dir. (Rahmaniyetiyle Esmâ âlemini meydana getiren ve Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratandır. )
Ahmed Hulusi Herkesin, vahyedilen dinin, şeriatın, İslâmî sorumluluğun hesabını vereceği, yalnız ilâhî mevzuatın yürürlükte olduğu günün sahibi, hâkimi-sultanı Allah’a hamdolsun.
Ahmet Tekin (O Allah) Rahman ve Rahim'dir.
Ahmet Varol Rahman ve Rahimdir.
Ali Bulaç (Öyle Allah ki) dünyada bütün mahlûkata, ahirette ise, yalnız müminlere merhamet edendir;
Ali Fikri Yavuz Rahmân ve Rahîm;
Ali Ünal O, rahmet ve merhametin kaynağıdır. [3]
Bayraktar Bayraklı O Rahman ve Rahim'dir,
Bekir Sadak (2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah'a mahsûstur.
Celal Yıldırım (O) Rahman'dır (dünyada bütün mahlukata sınırsız merhamet edendir), Rahimdir (ahirette ise yalnız mü'minlere merhamet edecek olandır).
Cemal Külünkoğlu (2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
Diyanet İşleri O Rahman ve Rahim'dir,
Diyanet İşleri ( Eski ) O, rahmândır ve rahîmdir.
Diyanet Vakfı Rahman, Rahim (Merhametli),
Edip Yüksel O Rahmân ve Rahim,
Elmalılı ( Sade ) O Rahman, Rahim,
Elmalılı ( Sade - 2 ) o rahman, rahîm,
Elmalılı Hamdi Yazır (2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı'yadır.
Gültekin Onan Rahmân’dır, Rahîm’dir.
Harun Yıldırım (1-2-3-4) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.
Hasan Basri Çantay (O,) Rahmândır, Rahîmdir.
Hayrat Neşriyat Rahman'dır, Rahimdir.
İbni Kesir (O, kullarına) Acıyan, koruyan, gözeten ve ihtiyaçlarını karşılayandır.
İlyas Yorulmaz Rahman'dır, Rahim'dir.
İnsan Dergisi Rahmandır, Rahimdir. [7] Sınırsız rahmet, merhamet ve şefkat sahibidir. İyilik ve lütufları sonsuzdur. Sizi sizden çok sever, size sizden daha yakındır. O'nun sonsuz rahmet ve şefkati tüm varlıkları kuşatmıştır. Rahmetini tamamlamak üzere bu kitabı göndermiş ve onun ışığında yürüyen bahtiyârlara, âhiret hayatında sonsuz mutluluk ve kurtuluş müjdesini vermiştir.

Ama unutmayın ki, Allah çok merhametli olmakla birlikte, aynı zamanda hikmetli ve adaletlidir de:
Kadri Çelik Rahman, Rahim,
Mahmut Kısa Rahmandır, rahîmdir,
Muhammed Esed O özünde rahmet sahibi, işinde rahmet sahibidir.
Mustafa İslamoğlu (2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ'ya mahsustur.
Ömer Nasuhi Bilmen O, Rahman ve Rahim'dir.
Ömer Öngüt (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.
Şaban Piriş O rahmândır (iyiliği sonsuzdur), Rahîmdir (ikramı boldur).
Sadık Türkmen Rahman ve Rahim
Seyyid Kutub O rahmândır, rahîmdir.
Suat Yıldırım (O) Rahmân'dır, Rahim'dir.
Süleyman Ateş (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.
Süleymaniye Vakfı İyiliği sonsuz, ikramı boldur.
Tefhim-ul Kuran O Rahmân'dır, Rahîmdir.
Ümit Şimşek Rahman'dır, Rahîm'dir O.
Yaşar Nuri Öztürk (O,) Rahman'dır (yarattıklarına rahmet edendir), Rahim'dir (rahmetiyle çok esirgeyendir).

Sureler
Sayfa 1
Mushaf
Fâtiha Suresi
İlgili Sure
Ayetler