Fâtiha Suresi 2. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Fâtiha Suresi 7 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 5. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 1 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 1
İlgili Sure
Fâtiha Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Eksiksiz tüm övgüler; tüm varolanları yaratıp düzene koyan ve koyduğu düzeni işleten, hayatlarını devam ettiren,
Abdullah Parlıyan Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Adem Uğur "Hamd" (Esmâ'sıyla yarattığı âlemleri her an dilediğince değerlendirmek), âlemlerin Rabbi olan Allâh'a aittir. . .
Ahmed Hulusi Sınırsız Rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, ihsanına, hayırlara mazhar eden, Rahmân ve rahîm olan Allah’a hamdolsun.
Ahmet Tekin Hamd alemlerin Rabb'i olan Allah'adır.
Ahmet Varol Hamd Alemlerin Rabbi'nedir.
Ali Bulaç (Ezelden ebede kadar) bütün olmuş ve olacak hamd ve sena (övgü) tam ve kemaliyle âlemlerin (yegâne) yaratıcısı, besleyip kemale erdiricisi olan Allah’adır.
Ali Fikri Yavuz Bütün hamd, Âlemlerin Rabbi Allah içindir:
Ali Ünal Bütünüyle övgü, âlemlerin rabbi Allah'a aittir. [2]
Bayraktar Bayraklı Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Bekir Sadak (2-3-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, ceza (hesap görülecek, karşılık verilecek) günün yegâne sahibi Allah'a mahsûstur.
Celal Yıldırım Hamd (övme ve övülmenin her türlüsü), âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Cemal Külünkoğlu (2-4) Hamd , Âlemlerin Rabbi , Rahmân , Rahîm , hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
Diyanet İşleri Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Diyanet İşleri ( Eski ) Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Diyanet Vakfı Övgü, evrenlerin Rabbi ALLAH'adır.
Edip Yüksel Hamd o âlemlerin Rabbi,
Elmalılı ( Sade ) Hamd o alemlerin Rabbi,
Elmalılı ( Sade - 2 ) Hamd, o rabbiâlemîn,
Elmalılı Hamdi Yazır (2-4) Hamd alemlerin rabbi, rahman, rahim ve din gününün maliki olan Tanrı'yadır.
Gültekin Onan Hamd, âlemlerin Rabbi Allah içindir.
Harun Yıldırım (1-2-3-4) Hamd olsun Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Dîn günü'nün (tek) sahibi ve mutasarrıfı Allaha.
Hasan Basri Çantay Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
Hayrat Neşriyat Hamd; alemlerin Rabbı Allah'a mahsustur.
İbni Kesir Övülmeye layık olan, yalnızca Alemlerin Rabbi Allah dır.
İlyas Yorulmaz Bütün övgüler, övgüye değer güzellikler âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
İnsan Dergisi Hamd, âlemlerin Rabb'i Allah'a aittir.

Hamd; övgü, minnettarlık ve yücelik demektir. Âlemler kelimesi, tüm katman ve kategorileriyle kâinatı ifade eder. Rab ise efendi, sahip; terbiye eden, eğiten, yöneten, yönlendiren demektir. Buna göre her türlü hamd, övgü, şükür, minnettarlık, saygı, yücelik, azamet, şeref ve ululuk; kâinatı yoktan var eden, tüm canlıları besleyen, eğiten, yöneten ve yönlendiren Allah'a aittir ve yalnızca O'na yaraşır. Zira bütün iyiliklerin, güzelliklerin kaynağı ve asıl sahibi O'dur. Her varlığı kendi yaratılışındaki amaç ve hikmete uygun niteliklerle donatan, onları daima iyiye ve güzele yönlendirerek her şeye hedef ve yolunu gösteren O'dur. Kulağa duymayı, göze görmeyi, güneşe ışık vermeyi, kelebeğe uçmayı, çiçeğe açmayı, ağaca meyve vermeyi öğreten O olduğu gibi, sizi dünyada ve âhirette mutluluğa iletecek bu kitabı gönderen de O'dur. O hâlde insan, bütün iyiliklerin ve güzelliklerin kaynağı olan Rabb'ini tüm kalbiyle övüp yüceltmeli, en derin saygı ve şükran duygularıyla O'nun hükümlerine boyun eğmeli ve yalnızca O'na kul olmalıdır. [6]

Ey bütün iyiliklerin, güzelliklerin kaynağı olan Allah'ım! Her türlü övgüye, teşekküre lâyık olan yalnızca sensin. Bizlere bahşettiğin bunca nimetlerden dolayı sana sonsuz şükürler olsun ya Rab!
Kadri Çelik Her türlü övgü yalnızca Allah'a özgüdür, bütün alemlerin Rabbi,
Mahmut Kısa Hamd, alemlerin rabbi Allah'a:
Muhammed Esed Hamd, bütün alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Mustafa İslamoğlu (2-4) Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahmân ve Rahîm olup, ceza gününün mâliki olan Allah Teâlâ'ya mahsustur.
Ömer Nasuhi Bilmen Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
Ömer Öngüt (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi Allah’a mahsustur.
Şaban Piriş Adindan övgüyle bahsedilmeye lâyık olan tek varlık, Alemlerin (Uzayların/Evrenin) Rabbi/Sahibi Allah’tır!
Sadık Türkmen Hamd, tüm alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Seyyid Kutub Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah’adır.
Suat Yıldırım Âlemlerin Rabbi (sâhibi, yetiştiricisi) Allah'a hamdolsun.
Süleyman Ateş (2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.
Süleymaniye Vakfı Her şeyi güzel yapan yalnız Allah’tır[1*] ; bütün varlıkların Sahibidir.[2*]
Tefhim-ul Kuran Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
Ümit Şimşek Hamt, âlemlerin Rabbi Allah'adır.
Yaşar Nuri Öztürk Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun

Sureler
Sayfa 1
Mushaf
Fâtiha Suresi
İlgili Sure
Ayetler