Duhân Suresi 57. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Duhân Suresi 59 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 64. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 496 sayfa numarasında yer almaktadır.
فَضْلاً مِنْ رَبِّكَۜ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ
Sureler
Mushaf
Sayfa 496
İlgili Sure
Duhân Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Rabbinin bir lütfudur bu ve en büyük zafer de budur.
Abdullah Parlıyan (Bunlar) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). İşte büyük kurtuluş budur.
Adem Uğur Rabbinden bir lütuf olarak! İşte bu, aziym kurtuluşun ta kendisidir!
Ahmed Hulusi Bunların hepsi Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. Bu, işte bu, büyük mutluluktur.
Ahmet Tekin Rabbinden bir lütuf olarak. İşte bu, büyük kurtuluştur.
Ahmet Varol Senin Rabbinden, bir fazl ve (lütuf) olarak. İşte büyük 'mutluluk ve kurtuluş' budur.
Ali Bulaç (Bütün bunlar, kendilerine) Rabbinden bir kerem ve ihsan olarak verilmiştir. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir.
Ali Fikri Yavuz Rabbinden bir lütuf olarak. Budur gerçek büyük kazanç, gerçek büyük başarı.
Ali Ünal Rabbinden bir lütuf olarak işte, asıl büyük başarı budur.
Bayraktar Bayraklı (56-57) Orada, ilk olumden baska bir olum tatmazlar. Rabbin lutfuyla onlari cehennem azabindan korumustur. Iste buyuk kurtulus budur.
Bekir Sadak Rabbından geniş lütuf, bol ihsan olarak bu, büyük kurtuluştur.
Celal Yıldırım (Bu nimetler kendilerine) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). Asıl büyük kazanç ve kurtuluş işte budur.
Cemal Külünkoğlu Bunlar, Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır.
Diyanet İşleri (56-57) Orada, ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Rabbin lütfuyla onları cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur.
Diyanet İşleri ( Eski ) (Bunlar) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). İşte büyük kurtuluş budur.
Diyanet Vakfı Rabbinin bir lütfu olarak. İşte büyük zafer budur.
Edip Yüksel (Bunların hepsi) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir.) İşte büyük kurtuluş budur.
Elmalılı ( Sade ) (Bunların) hepsi Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir), işte budur ancak büyük kurtuluş.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Hepsi rabbından bir fadl olarak, işte budur ancak fevzi azîm
Elmalılı Hamdi Yazır Senin rabbinden, bir fazl ve (lütuf) olarak. İşte büyük 'mutluluk ve kurtuluş' budur.
Gültekin Onan Senin Rabbinden bir lütuf olarak. İşte büyük mutluluk ve kurtuluş budur.
Harun Yıldırım (Bütün bunlar) Rabbinden bir fazl (-u kerem) olarak (verilmişdir). İşte bu, en büyük seâdetin ta kendisidir.
Hasan Basri Çantay (56-57) İlk ölümden (dünyadaki vefatlarından) başka orada ölüm tatmazlar ve Rabbinden bir lütuf olarak (Allah) onları Cehennem azâbından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur!
Hayrat Neşriyat Rabbından bir lutuf olarak. İşte bu, büyük kurtuluşun kendisidir.
İbni Kesir İçinde bulundukları cennet, sakınıp korunanlara Rablerinden bir lütuftur.
İlyas Yorulmaz (Bunların hepsi) Senin Rabbinden bir lütuftur ve işte büyük kurtuluş da budur.
İnsan Dergisi Bütün bunlar, Rabb'inin lütuf ve ihsanı sayesinde gerçekleşecektir. İşte en büyük başarı, en büyük kurtuluş budur.
Kadri Çelik Rabbinizin bir lütfu bu ve en büyük zafer bu olacak!
Mahmut Kısa Rabbinden bir lütuf ve ihsân olarak; budur o büyük kurtuluşun, murâda erişin ta kendisi.
Muhammed Esed Rabbinin bir lutfudur bu: Bu, işte budur muhteşem başarı!
Mustafa İslamoğlu Rabbinden bir ihsan olarak. İşte budur, o pek büyük necât.
Ömer Nasuhi Bilmen Rabbinden bir lütuf olarak. İşte o büyük kurtuluş budur.
Ömer Öngüt Rabbinden bir lütuf olarak. İşte büyük kurtuluş budur.
Şaban Piriş Rabbinden bir lütuf olarak! En büyük kazanç/mutluluk işte budur!
Sadık Türkmen Cehennemden korunmaları Rabbinden bir lütuftur. İşte büyük kurtuluş budur.
Seyyid Kutub (51-57) Müttakiler güvenli bir makamdadırlar: Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giymiş olarak karşılıklı otururlar. Hem Biz onları güzel gözlü hurilerle evlendiririz. Onlar canlarının çektiği her meyveden rahatlıkla isterler. İlk ölüm dışında artık orada ölüm tatmazlar. Allah kendilerini, tarafından bir lütuf eseri olarak cehennem azabından korur. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur!
Suat Yıldırım Rabbinden bir lutuf olarak (bu ni'metler kendilerine verilmiştir). İşte, o büyük başarı budur.
Süleyman Ateş Senin Rabbinden bir fazl ve (lütuf) olarak. İşte büyük 'mutluluk ve kurtuluş' budur.
Süleymaniye Vakfı Bu, Sahibinin ikramiyesi olacaktır. İşte büyük kurtuluş budur.
Tefhim-ul Kuran Bütün bunlar Rablerinden bir lütuftur. Asıl büyük kazanç ve kurtuluş işte budur.
Ümit Şimşek Rabbinden bir lütuf olarak böyledir. İşte budur o büyük başarı.
Yaşar Nuri Öztürk Rabbinden bir fazl (lutuf) olarak. İşte en büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur.

Sureler
Sayfa 496
Mushaf
Duhân Suresi
İlgili Sure
Ayetler