Duhân Suresi 40. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Duhân Suresi 59 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 64. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 496 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ م۪يقَاتُهُمْ اَجْمَع۪ينَۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 496
İlgili Sure
Duhân Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Şüphesiz o hakkı batıldan, haklıyı haksızdan ayırma günü, insanların hepsinin hesaba çekilmek üzere toplanacakları gündür
Abdullah Parlıyan Şüphesiz (hakkı bâtıldan ayıran) hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı gündür.
Adem Uğur Belirlenmiş ayırt etme sürecinde onların hepsi bir araya gelecektir.
Ahmed Hulusi Sorumluluk gereği, mükâfata nâil olanla cezaya müstehak olanların muhakeme ile ayırt edileceği gün, onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.
Ahmet Tekin Şüphesiz o ayırım günü onların tümünün buluşma vaktidir.
Ahmet Varol Şüphesiz o (hakkı batıldan, haklıyı haksızdan) ayırma günü, hepsinin (hesaba çekilecekleri) vakitleridir.
Ali Bulaç (Kıyamette haklı ile haksızın ayırd edileceği) o fâsıl günü, (kendilerine azab vaad edilen) bütün insanların azab vaktidir.
Ali Fikri Yavuz (Hakla bâtılın, müttakîlerle inkârcı–müşrik günahkârların arasının tamamen ayrılacağı) o Hüküm ve Ayrışma Günü, bütün insanlar için bir araya gelme günüdür.
Ali Ünal Haklıyı haksızdan ayırma günü, onların hepsinin toplanma günüdür.
Bayraktar Bayraklı Dogrusu hukum gunu hepsinin bir arada bulunacagi gundur.
Bekir Sadak Şüphesiz ki O, (mü'min ile kâfirin, hakk ile bâtılın, doğru ile eğrinin birbirinden) ayırd edileceği gün, hepsinin belirlenmiş (biraraya getirilip toplanma) vaktidir.
Celal Yıldırım Şüphesiz bütün hesapların görüleceği o karar günü, hepsinin buluşacağı gündür.
Cemal Külünkoğlu Şüphesiz, hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı zamandır.
Diyanet İşleri Doğrusu hüküm günü hepsinin bir arada bulunacağı gündür.
Diyanet İşleri ( Eski ) Şüphesiz (hakkı bâtıldan ayıran) hüküm günü, hepsinin bir arada buluşacağı gündür.
Diyanet Vakfı Hepsi Karar Günü topluca buluşacaklardır.
Edip Yüksel Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırd etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.
Elmalılı ( Sade ) Haberiniz olsun ki, o ayırım günü hepinizin belirlenmiş vaktidir.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Haberiniz olsun ki o fasıl günü hepinizin mikatıdır
Elmalılı Hamdi Yazır Şüphesiz o (hakkı batıldan, haklıyı haksızdan) ayırma günü, hepsinin (hesaba çekilecekleri) vakitleridir.
Gültekin Onan Şüphesiz o ayırma günü, hepsinin vakitleridir.
Harun Yıldırım Şübhe yok ki o ayırd etme günü onların, topunun (va'd ve ta'yîn edilmiş) yakıtlarıdır.
Hasan Basri Çantay Şübhesiz ki (hak ile bâtılın birbirinden ayrılarak hüküm verileceği) o ayırış günü, onların hep birlikte buluşma vaktidir.
Hayrat Neşriyat Muhakkak ki ayırdetme günü, hepsinin bir arada bulunacağı vakittir.
İbni Kesir Şüphesiz ki, doğrularla yanlışların ayrılacağı gün, bütün insanların toplanma zamanıdır.
İlyas Yorulmaz Şüphesiz o (hak ve batılı) ayırma günü, hepinizin belirlenmiş vaktidir.
İnsan Dergisi Fakat büyük mahkemenin kurulacağı Hüküm Günü, hepsinin buluşma zamanı olacaktır.
Kadri Çelik Gerçek şu ki, (doğru ile yanlış arasında) Karar Günü, onların tümü için belirlenmiş olan bir gündür.
Mahmut Kısa Ayrılma günü, gerçekten de hepsinin muayyen bir günüdür.
Muhammed Esed Unutmayın ki, hepsinin buluşma zamanı (iyi ile kötünün) birbirinden ayrıldığı gündür.
Mustafa İslamoğlu Şüphe yok ki, o ayırış günü onların cümleten mev'id olan vakitleridir.
Ömer Nasuhi Bilmen Şüphesiz ki (hakkı bâtıldan) ayıran o hüküm günü, herkesin bir araya toplanacağı gündür.
Ömer Öngüt Hüküm günü, onların hepsine söz verilen vakittir.
Şaban Piriş Gerçek şu Kİ; ayırt etme/hüküm günü, onların hepsinin buluşma/duruşma günüdür.
Sadık Türkmen Hüküm günü, hepsinin buluşacağı gündür.
Seyyid Kutub Muhakkak ki bütün hesapların görüleceği o karar günü, hepsinin buluşacağı gündür.
Suat Yıldırım (Hakkın bâtıldan ayrılacağı) Hüküm günü, hepsinin varacağı gündür.
Süleyman Ateş Şüphesiz o (hakkı batıldan, haklıyı haksızdan) ayırma günü, onların hepsinin (hesaba çekilecekleri) vakitleridir;
Süleymaniye Vakfı İyi ile kötünün ayırt[*] edileceği gün, onların tamamının toplanacağı gündür.
Tefhim-ul Kuran Hüküm günü, hepsi için belirlenmiş bir vakittir.
Ümit Şimşek Hiç kuşkusuz, ayrım günü, hepsinin buluşma zamanıdır/buluşma yeridir.
Yaşar Nuri Öztürk Şüphesiz ki (haklıyı haksızdan) ayırma günü, onların hepsininin (buluşup-toplanacağı) vakittir.

Sureler
Sayfa 496
Mushaf
Duhân Suresi
İlgili Sure
Ayetler