Duhân Suresi 33. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Duhân Suresi 59 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 64. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 496 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَاٰتَيْنَاهُمْ مِنَ الْاٰيَاتِ مَا ف۪يهِ بَلٰٓؤٌا مُب۪ينٌ
Sureler
Mushaf
Sayfa 496
İlgili Sure
Duhân Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ve onlara her birine açık birer imtihan bulunan, ayet ve ibretlerimizden de verdik.
Abdullah Parlıyan Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan işaretler verdik.
Adem Uğur Onlara içinde apaçık bir imtihan olan işaretlerden verdik.
Ahmed Hulusi Biz onlara, içinde apaçık imtihan bulunan mûcizeler, deliller de vermiştik.
Ahmet Tekin Ve onlara ayetlerden (mucizelerden), her birinde apaçık bir imtihan bulunan şeyler verdik.
Ahmet Varol Ve onlara, her birinde açık birer imtihan bulunan ayetler verdik.
Ali Bulaç Ve onlara (denizin açılması, bıldırcın ve kudret helvası gibi) alâmetlerden öylesini vermiştik ki, onda büyük bir nimet vardı.
Ali Fikri Yavuz Ve kendilerine pek çok mucizeler bahşettik; bu bahşedimizde açık bir imtihan da vardı.
Ali Ünal Onlara, her birinde açıkça bir sınav olan âyetler verdik.
Bayraktar Bayraklı Onlarin, her birinde acikca bir imtihan bulunan, mucizeler verdik.
Bekir Sadak Onlara öylesine açık belgeler, mu'cizeler verdik ki, herbirinde hem açık nîmet ve bereket, hem de imtihan vardı.
Celal Yıldırım Biz onlara (denizin yarılması, bulutların gölge yapması, kudret helvası ve bıldırcın gibi) içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizeler verdik.
Cemal Külünkoğlu Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan mûcizeler verdik.
Diyanet İşleri Onlara, her birinde açıkça bir imtihan bulunan, mucizeler verdik.
Diyanet İşleri ( Eski ) Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan işaretler verdik.
Diyanet Vakfı Ve onlara, açık bir sınav olarak mucizeler verdik.
Edip Yüksel Biz onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizeler verdik.
Elmalılı ( Sade ) Ve onlara mucizelerden içinde apaçık bir imtihan bulunan nimetler vermiştik.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve onlara âyetlerden öylesini vermiştik ki onda açık bir ni'met ile imtihan vardı
Elmalılı Hamdi Yazır Ve onlara, her birinde açık birer imtihan bulunan ayetler verdik.
Gültekin Onan Ve onlara, her birinde açık birer imtihan bulunan ayetler verdik.
Harun Yıldırım Bir de onlara âyetlerden, her birinde açık birer imtihan (gizlenmiş) bulunan, şeyler verdik.
Hasan Basri Çantay Onlara, içinde apaçık bir imtihan bulunan mu'cizelerden de verdik.
Hayrat Neşriyat Onlara ayetlerden öylelerini verdik ki; her birinde açıkça bir imtihan vardı.
İbni Kesir Onlara, içlerinde İsrail oğullarını deneyen açık ayetleri verdik.
İlyas Yorulmaz Ve onlara, her birinde açık birer imtihan bulunan ayetler verdik.
İnsan Dergisi Ve onlara, her biri aynı zamanda apaçık birer imtihan olan nice mucizeler verdik.
Kadri Çelik ve onlara açıkça bir sınavı haber veren (rahmetimizin) işaretler(ini) verdik.
Mahmut Kısa Ve onlara, apaçık nîmetleri muhtevi deliller verdik.
Muhammed Esed ve onlara sınav olduğu ayan açık belli olan mucizevi işaretler ver(miş)tik.
Mustafa İslamoğlu Ve onlara kendisinde apaçık imtihan olan âyetlerden vermiştik.
Ömer Nasuhi Bilmen Onlara âyetlerden (mucizelerden) öylelerini verdik ki, her birinde açıkça bir imtihan vardı.
Ömer Öngüt Onlara, içlerinde apaçık imtihanlar olan ayetler verdik.
Şaban Piriş Onlara içinde apaçık bir belâ bulunan, işâretler (mucizeler) verdik.
Sadık Türkmen Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan ayetler verdik.
Seyyid Kutub Onlara, açık ve zahir nimetleri ortaya koyan nice mûcizevî haller verdik.
Suat Yıldırım Onlara, içinde açık bir sınav bulunan âyetler verdik.
Süleyman Ateş Ve onlara, her birinde açık birer imtihan bulunan ayetler verdik.
Süleymaniye Vakfı Onlara, ilimlerini gösteren öyle şeyler vermiştik ki her biri açıkça zorlu bir emek ürünüydü.
Tefhim-ul Kuran Kendilerine, herbirinde aşikâr bir imtihan bulunan âyetler verdik.
Ümit Şimşek Onlara, içinde açık bir imtihan bulunan ayetler vermiştik.
Yaşar Nuri Öztürk Ve onlara içinde açık birer imtihan bulunan ayetler verdik.

Sureler
Sayfa 496
Mushaf
Duhân Suresi
İlgili Sure
Ayetler