Duhân Suresi 31. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Duhân Suresi 59 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 64. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 496 sayfa numarasında yer almaktadır.
مِنْ فِرْعَوْنَۜ اِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِنَ الْمُسْرِف۪ينَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 496
İlgili Sure
Duhân Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Firavun'un onların başına sardığı azaptan. Şüphesiz o Firavun, haddi aşanlardan ve büyüklük taslayan, ululanan biriydi.
Abdullah Parlıyan Yani Firavun'dan. Çünkü o bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi.
Adem Uğur Firavun'dan (benliğin sembolü)! Muhakkak ki O, üstünlük taslayan, israf edenlerden (hakikatindeki kuvveleri boşa harcayan) idi.
Ahmed Hulusi Firavun’dan da kurtardık. O, cahilce davranarak üstünlük taslayıp haddi aşan, günah, isyan ve inkâr bataklığında olanlardan bir zorba, bir diktatördü.
Ahmet Tekin Firavun'dan. Şüphesiz o ölçüyü taşıranlardan bir büyüklenici (zorba) idi.
Ahmet Varol Firavun'dan. Çünkü, o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi.
Ali Bulaç Firavun’dan (esaretinden ve oğullarının öldürülmesinden). Çünkü o azgın müsriflerdendi, (şirke varanlardandı).
Ali Fikri Yavuz Firavun’dan. Gerçekten Firavun, kibirli bir zorba idi; Allah’ın verdiği kabiliyet ve melekeleri israf edip, haddi aşanlardandı.
Ali Ünal (30-31) Andolsun biz, İsrâiloğulları'nı o alçaltıcı azaptan, yani Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, aşırı gidenlerden bir zorba idi.
Bayraktar Bayraklı (30-31) And olsun ki, Israilogullarini, azgin bir zorba olan Firavun'un alcaltici azabindan kurtardik.
Bekir Sadak (30-31) And olsun ki, biz, İsrail oğulları'nı horlayıcı aşağılayıcı olan o azâbdan, Fir'avn(ın zulüm ve haksızlığın)dan kurtardık. Şüphesiz ki o, ölçüyü kaçıranların, aşırı gidenlerin kendini yüksekte göreni (başkalarına tepeden bakanı) idi.
Celal Yıldırım (30-31) Andolsun ki biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan, Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşan, büyüklük taslayan bir zorba idi.
Cemal Külünkoğlu (30-31) Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun’dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi.
Diyanet İşleri (30-31) And olsun ki, İsrailoğullarını, azgın bir zorba olan Firavun'un alçaltıcı azabından kurtardık.
Diyanet İşleri ( Eski ) Yani Firavun'dan. Çünkü o bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi.
Diyanet Vakfı Firavun'dan. O, azgın bir diktatör idi.
Edip Yüksel Firavun'dan da kurtardık çünkü o üstünlük taslayıp haddi aşan bir zorbaydı.
Elmalılı ( Sade ) Firavun'dan, çünkü o haddi aşanlardan bir üstündü.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Fir'avinden, çünkü o üstün müsriflerden idi
Elmalılı Hamdi Yazır Firavun'dan. Çünkü, o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi.
Gültekin Onan Firavun’dan. Çünkü o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi.
Harun Yıldırım (30-31) Andolsun ki biz İsrâîl oğullarını o zillet verici azâbdan, Fir'avndan kurtardık. Hakıykat o, haddi aşanlardan bir mütekebbirdi.
Hasan Basri Çantay (30-31) And olsun ki, İsrâiloğullarını o (pek) aşağılayıcı azabdan, Fir'avun’dan kurtardık. Çünki o üstünlük taslayan bir kimse idi, haddi aşanlardandı.
Hayrat Neşriyat Firavun'dan. Doğrusu o, azgın bir zorba idi.
İbni Kesir Haddi aşan ve kendini yüce gören Firavundan (kurtardık)
İlyas Yorulmaz Firavun'dan (kurtardık). Şüphesiz o bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi.
İnsan Dergisi Firavunun o müthiş azabından. Gerçekten o, sınırı aşan azgın bir diktatör idi.
Kadri Çelik Firavun(un onların başına sardığı azap)tan; zaten o, kendi kişiliklerini harcayıp duranların en başta gelenlerindendi;
Mahmut Kısa Firavun'dan; şüphe yok ki o haddi aşanlardan yücelik satan, ululanan biriydi.
Muhammed Esed Firavun'dan... Çünkü o, haddini bilmez küstahlardan biriydi.
Mustafa İslamoğlu Fir'avun'dan, şüphe yok ki, o, müsriflerden bir mütekebbir olmuştu.
Ömer Nasuhi Bilmen Firavun'dan. Doğrusu o, azgın bir zorba idi.
Ömer Öngüt Firavundan, çünkü o, haddi aşan bir zorba idi.
Şaban Piriş Firavun’dan!.. Çünkü o, sınırı aşanlardan ululuk taslayan birisi idi.
Sadık Türkmen Yani Firavun'dan. Çünkü o haddi aşanlardan bir zorba idi.
Seyyid Kutub (30-31) Böylece, İsrailoğullarını gerçekten zelil eden, aşağılayan o işkenceden, Firavun’un işkencesinden kurtardık. Doğrusu, bu adam, haddini aşan, büyüklük taslayan zorbanın teki idi.
Suat Yıldırım Fir'avn'dan. Çünkü o, (insanları ezip) ululanan, sınırı aşanlardan biri idi.
Süleyman Ateş Firavun'dan. Çünkü o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi.
Süleymaniye Vakfı Firavun’un çektirdiği azaptan... Çünkü o, kendini yüce gören ve aşırılıkları olan biriydi.
Tefhim-ul Kuran Onları Firavun'dan kurtardık. Gerçekten o haddini aşmış bir zorba idi.
Ümit Şimşek Firavun'dan kurtardık. Firavun, haddi aşanların büyüklük taslayanlarından biriydi.
Yaşar Nuri Öztürk Firavun'dan (kurtardık). O büyüklenip-haddi aşan (bir zorba) idi.

Sureler
Sayfa 496
Mushaf
Duhân Suresi
İlgili Sure
Ayetler