Duhân Suresi 30. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Duhân Suresi 59 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 64. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 496 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَن۪ٓي اِسْرَٓائ۪لَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُه۪ينِۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 496
İlgili Sure
Duhân Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Biz gerçekten İsrailoğullarını alçaltıcı bir azaptan kurtardık.
Abdullah Parlıyan Andolsun biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık.
Adem Uğur Andolsun ki İsrailoğullarını o aşağılayıcı azaptan kurtardık. . .
Ahmed Hulusi Andolsun, biz İsrâiloğulları’nı o alçaltıcı, zillete düşürücü azaptan kurtardık.
Ahmet Tekin Andolsun ki biz İsrailoğullarını o aşağılayıcı azaptan kurtardık.
Ahmet Varol Andolsun, biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azabtan kurtardık.
Ali Bulaç Gerçekten İsraîloğullarını kurtarmıştık o zilletli azabdan:
Ali Fikri Yavuz İsrail Oğulları’nı ise kurtardık o alçaltıcı işkencelerden,
Ali Ünal (30-31) Andolsun biz, İsrâiloğulları'nı o alçaltıcı azaptan, yani Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, aşırı gidenlerden bir zorba idi.
Bayraktar Bayraklı (30-31) And olsun ki, Israilogullarini, azgin bir zorba olan Firavun'un alcaltici azabindan kurtardik.
Bekir Sadak (30-31) And olsun ki, biz, İsrail oğulları'nı horlayıcı aşağılayıcı olan o azâbdan, Fir'avn(ın zulüm ve haksızlığın)dan kurtardık. Şüphesiz ki o, ölçüyü kaçıranların, aşırı gidenlerin kendini yüksekte göreni (başkalarına tepeden bakanı) idi.
Celal Yıldırım (30-31) Andolsun ki biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan, Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşan, büyüklük taslayan bir zorba idi.
Cemal Külünkoğlu (30-31) Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun’dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi.
Diyanet İşleri (30-31) And olsun ki, İsrailoğullarını, azgın bir zorba olan Firavun'un alçaltıcı azabından kurtardık.
Diyanet İşleri ( Eski ) Andolsun biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık.
Diyanet Vakfı İsrailoğullarını alçaltıcı zulümden kurtarmıştık;
Edip Yüksel Andolsun ki biz İsrailoğullarını o aşağılayıcı azabdan kurtardık.
Elmalılı ( Sade ) Andolsun ki, İsrail oğullarını o horlayıcı azaptan kurtarmıştık
Elmalılı ( Sade - 2 ) Celâlım hakkı için, Beni İsraîli kurtarmıştık o ihanetli azâbdan
Elmalılı Hamdi Yazır Andolsun, biz İsrailoğulları'nı o alçaltıcı azabtan kurtardık.
Gültekin Onan Andolsun, biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azabtan kurtardık.
Harun Yıldırım (30-31) Andolsun ki biz İsrâîl oğullarını o zillet verici azâbdan, Fir'avndan kurtardık. Hakıykat o, haddi aşanlardan bir mütekebbirdi.
Hasan Basri Çantay (30-31) And olsun ki, İsrâiloğullarını o (pek) aşağılayıcı azabdan, Fir'avun’dan kurtardık. Çünki o üstünlük taslayan bir kimse idi, haddi aşanlardandı.
Hayrat Neşriyat Andolsun ki; İsrailoğullarını horlayıcı azabdan kurtardık,
İbni Kesir Biz, İsrail oğullarını aşağılayıcı bir azaptan kurtardık.
İlyas Yorulmaz Şüphesiz biz İsrail oğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık.
İnsan Dergisi Doğrusu Biz, İsrail Oğulları'nı onur kırıcı bir azaptan kurtarmıştık:
Kadri Çelik Biz gerçekten, İsrailoğulları'nı aşağılayıcı azaptan kurtardık,
Mahmut Kısa Ve andolsun ki İsrailoğullarını aşağılatıcı bir azaptan kurtardık.
Muhammed Esed Böylece Biz İsrailoğullarını aşağılayıcı bir beladan kurtarmış olduk;
Mustafa İslamoğlu Andolsun ki, İsrailoğullarını o ihanetli azabtan kurtarmıştık.
Ömer Nasuhi Bilmen Andolsun ki biz İsrailoğullarını alçaltıcı azaptan kurtardık.
Ömer Öngüt İsrailoğullarını da alçaltıcı azaptan kurtarmıştık.
Şaban Piriş Ant olsun Biz, İsrailoğulları’nı alçaltıcı azaptan kurtardık.
Sadık Türkmen Andolsun biz, İsrailoğullarını o küçültücü azaptan kurtardık
Seyyid Kutub (30-31) Böylece, İsrailoğullarını gerçekten zelil eden, aşağılayan o işkenceden, Firavun’un işkencesinden kurtardık. Doğrusu, bu adam, haddini aşan, büyüklük taslayan zorbanın teki idi.
Suat Yıldırım Andolsun biz, İsrâil oğullarını o küçültücü azâbdan kurtardık:
Süleyman Ateş Andolsun, biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azabtan kurtardık,
Süleymaniye Vakfı Böylece İsrailoğullarını aşağılayıcı azaptan kurtarmış olduk;
Tefhim-ul Kuran Böylece İsrailoğullarını o aşağılayıcı azaptan kurtarmış olduk.
Ümit Şimşek Yemin olsun, İsrailoğullarını, rezil edici bir azaptan kurtardık.
Yaşar Nuri Öztürk Andolsun ki Biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azabdan kurtardık.

Sureler
Sayfa 496
Mushaf
Duhân Suresi
İlgili Sure
Ayetler