Duhân Suresi 26. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Duhân Suresi 59 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 64. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 496 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَر۪يمٍۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 496
İlgili Sure
Duhân Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı nice ekin tarlaları ve nice güzelim konaklar
Abdullah Parlıyan ekinler, güzel konaklar.
Adem Uğur Nice ekinler ve güzel mekânlarını da. . .
Ahmed Hulusi Nice ekinler, mahsuller, ne güzel konaklar bıraktılar.
Ahmet Tekin (Nice) ekinler ve değerli konaklar!
Ahmet Varol (Nice) Ekinler, güzel konaklar,
Ali Bulaç Ne çiftlikler, ne güzel konaklar...
Ali Fikri Yavuz Ve nice çiftlikler ve nice güzel konaklar, büyük ve şerefli makamlar, mevkiler;
Ali Ünal (25-27) Onlar arkalarında ne bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, zevk ve safasını sürdükleri nice nimetler bırakmışlardı.
Bayraktar Bayraklı (25-27) Orada nice bahceler, pinarlar, ekinler, guzel konaklar, eglenip durduklari nimetler birakmislardi.
Bekir Sadak (25-26-27) Geride nice bahçeleri, pınarları, ekinleri, şerefli konakları ve içinde zevk u safa sürdükleri nimetleri bıraktılar.
Celal Yıldırım (25-27) Onlar (boğulunca) geride neler bıraktılar neler! Nice bahçeler, pınarlar, çiftlikler, güzel konaklar! Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler!
Cemal Külünkoğlu Nice ekinler, nice güzel konaklar!
Diyanet İşleri (25-27) Orada nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, eğlenip durdukları nimetler bırakmışlardı.
Diyanet İşleri ( Eski ) (25-27) Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler bırakmışlardı.
Diyanet Vakfı Ekinler ve yüksek makamlar,
Edip Yüksel Ne ekinler, ne güzel kaynaklar,
Elmalılı ( Sade ) ne çiftlikler, ne güzel makam
Elmalılı ( Sade - 2 ) ne çiftlikler, ne kerîm makam
Elmalılı Hamdi Yazır (Nice) Ekinler, güzel konaklar,
Gültekin Onan Ekinler, güzel konaklar,
Harun Yıldırım (25-26-27) Onlar bağlardan, pınarlardan, ekinlerden (süslü mahfellerden, güzel konaklardan, içinde nâz ve naıym ile yaşadıkları ihtişam (lar) dan neler, (nice şeyler) bırakdılar.
Hasan Basri Çantay (25-27) (Onlar geride) nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel mekânlar ve içinde zevk ü sefâ sürmüş kimseler oldukları nice ni'metler bırakmışlardı!
Hayrat Neşriyat Ekinleri, muhteşem konakları da.
İbni Kesir Ekinleri ve çok rahat kalınacak mekanları.
İlyas Yorulmaz (Nice) Ekinler, yüce konaklar.
İnsan Dergisi Cömertçe ürün veren ekinlikler, lüks ve konforlu saraylar,
Kadri Çelik nice ekin tarlaları, nice güzel yurtlar,
Mahmut Kısa Ve tarlalar ve güzelim meclisler.
Muhammed Esed ve bir nice ekili alan ve görkemli eyvan...
Mustafa İslamoğlu (25-26) Neler terkettiler, bağlardan ve pınarlardan! Ve ekinlerden ve güzel ikametgâhtan!
Ömer Nasuhi Bilmen Nice nice ekinler, güzel makamlar, muhteşem konaklar.
Ömer Öngüt Ekinleri, güzel konakları...
Şaban Piriş Nice ekinler/çiftlikler ve güzel konaklar!
Sadık Türkmen Ekinler, güzel makamlar!
Seyyid Kutub (25-27) Geride neler bırakmadılar neler!... Ne bağlar, bahçeler, ne pınarlar, ne çiftlikler... Ne güzel güzel konaklar, ne makamlar, içinde zevk-u safa sürdükleri ne nimetler!...
Suat Yıldırım Ekinler, güzel makamlar!
Süleyman Ateş (Nice) Ekinler, güzel konaklar.
Süleymaniye Vakfı Nice ekinler ve görkemli konaklar...
Tefhim-ul Kuran Çiftlikler, muhteşem konaklar...
Ümit Şimşek Nice ekinler, nice seçkin makamlar.
Yaşar Nuri Öztürk (Yetişmiş) ekinler ve güzel konaklar-makamlar.

Sureler
Sayfa 496
Mushaf
Duhân Suresi
İlgili Sure
Ayetler