Duhâ Suresi 8. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Duhâ Suresi 11 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 11. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 596 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَوَجَدَكَ عَٓائِلاً فَاَغْنٰىۜ
Sureler
Mushaf
Sayfa 596
İlgili Sure
Duhâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Seni fakir ve muhtaç bir halde iken ticaret yollarını sana kolaylaştırmak suretiyle insanlara muhtaç olmaktan kurtarmadık mı?
Abdullah Parlıyan Seni fakir bulup zengin etmedi mi?
Adem Uğur Seni hiçbir şeyin yok iken (fakr - "yok"lukta) bulup da zenginliğe ("gına"ya) kavuşturmadık mı (El Ğaniyy kulu yapmadık mı, Âlemlerden Ğaniyy olanın kulluğunu yaşatmadık mı)?
Ahmed Hulusi Seni yoksul bulup zengin etmedi mi, donanımsız bulup yeterli hale getirmedi mi?
Ahmet Tekin Ve seni yoksul bulup da zengin etmedi mi?
Ahmet Varol Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi?
Ali Bulaç Seni, bir, yoksul iken, (Hz. Hatice’nin malı ile) zengin etmedi mi?
Ali Fikri Yavuz Ayrıca, seni muhtaç bulup da yeterli hale getirmedi mi?
Ali Ünal Seni fakir bulup, zengin etmedi mi?
Bayraktar Bayraklı Seni fakir bulup zenginlestirmedi mi?
Bekir Sadak eni fakir bulup zengin etmedi mi?
Celal Yıldırım Seni ihtiyaç içinde bulup da refah seviyeni yükseltmedi mi?
Cemal Külünkoğlu Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?
Diyanet İşleri Seni fakir bulup zenginleştirmedi mi?
Diyanet İşleri ( Eski ) Seni fakir bulup zengin etmedi mi?
Diyanet Vakfı Seni fakir bulup zengin etmedik mi?
Edip Yüksel Seni yoksul bulup zengin etmedi mi?
Elmalılı ( Sade ) Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
Elmalılı ( Sade - 2 ) ve seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
Elmalılı Hamdi Yazır Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi?
Gültekin Onan Ve seni bir yoksul bulup sonra zenginleştirmedi mi?
Harun Yıldırım Seni, bir fakîr olduğunu bilib de, zengin yapmadı mı?
Hasan Basri Çantay Hem seni fakir iken bulup da zengin etmedi mi?
Hayrat Neşriyat Seni fakir bulup da zenginleştirmedi mi?
İbni Kesir Seni fakir bulup da, sonra zengin yapmadı mı?
İlyas Yorulmaz Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
İnsan Dergisi Sen fakir ve muhtaç bir hâldeyken, O seni helâl kazanç ve gönül zenginliği ile destekleyip başkalarına muhtaç olmaktan kurtarmadı mı?
Kadri Çelik İhtiyaç içinde bulup seni tatmin etmedi mi?
Mahmut Kısa Ve seni yoksul bulup da zenginlik vermedi mi sana?
Muhammed Esed Seni muhtaç bir halde bulup, muhannete muhtaç olmaktan ve mala tamahtan müstağni kılmıştı.
Mustafa İslamoğlu Ve seni bir yoksul buldu da zengin kılmadı mı?
Ömer Nasuhi Bilmen Seni fakir bulup zengin etmedi mi?
Ömer Öngüt Seni fakir bulup, zengin etmedi mi?
Şaban Piriş Seni fakir bulup zengin etmedi mi?
Sadık Türkmen Fakir iken seni zengin etmedi mi?
Seyyid Kutub Seni muhtaç bulup ihtiyacını gidermedi mi?
Suat Yıldırım Seni fakir bulup zengin etmedi mi?
Süleyman Ateş Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Süleymaniye Vakfı seni muhtaç görüp ihtiyacını giderdi.
Tefhim-ul Kuran Sen yoksulken O seni zengin etmedi mi?
Ümit Şimşek Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi?
Yaşar Nuri Öztürk Seni fakir-yoksul bulup da zengin etmedi mi?

Sureler
Sayfa 596
Mushaf
Duhâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler