Duhâ Suresi 7. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Duhâ Suresi 11 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 11. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 596 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَوَجَدَكَ ضَٓالاًّ فَهَدٰىۖ
Sureler
Mushaf
Sayfa 596
İlgili Sure
Duhâ Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Seni sapık insanların arasında bulup da, seni doğru yola eriştirip kurtuluşa eriştirmedik mi? Veya çocuk iken kaybolduğunda seni bulup teslim etmedik mi? Veya din, şeriat nedir bilmezdin bunları sana gösterip öğretmedik mi?
Abdullah Parlıyan Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?
Adem Uğur Seni dall (Zâtî hakikatini bilmeyen) bulup da hakikate erdirmedi mi?
Ahmed Hulusi Senin, peygamberlikten, Kur’ândan, şeriattan habersiz başına buyruk bir kavim içinde tek başına olduğunu, hidayeti arzuladığını görüp seni hidayete erdirmedi mi, insanlığa rehber yapmadı mı, insanları sana yönlendirmedi mi?
Ahmet Tekin Seni hidayetten habersiz bir halde bulup da hidayete iletmedi mi?
Ahmet Varol Ve seni yol bilmez iken, doğru yola yöneltip iletmedi mi?
Ali Bulaç Seni, (şeriat hükümlerini) bilmezken, (nübüvvet nimeti ile şer’î) yola koymadı mı?
Ali Fikri Yavuz Ve, henüz (Kendi elçiliğiyle) yönlendirilmemiş bulup, (bizzat elçiliğiyle) yönlendirmedi mi?
Ali Ünal Şaşkın halde bulup da yol göstermedi mi?
Bayraktar Bayraklı Seni sasirmis bulup, dogru yola eristirmedi mi?
Bekir Sadak Seni yol bilmez iken (en doğru) yola iletmedi mi ?
Celal Yıldırım Seni yol bilmez iken, doğru yola yöneltip iletmedi mi?
Cemal Külünkoğlu Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi?
Diyanet İşleri Seni şaşırmış bulup, doğru yola eriştirmedi mi?
Diyanet İşleri ( Eski ) Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?
Diyanet Vakfı Seni bir sapık olarak bulup doğruya iletmedik mi?
Edip Yüksel Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?
Elmalılı ( Sade ) Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?
Elmalılı ( Sade - 2 ) ve seni yol bilmez iken yola koymadı mı?
Elmalılı Hamdi Yazır Ve seni yol bilmez iken, doğru yola yöneltip iletmedi mi?
Gültekin Onan Ve seni yol bilmez bulup doğru yola iletmedi mi?
Harun Yıldırım Seni (çocukluğunda) gaaib olmuş bulub da yolunu doğrultmadı mı?
Hasan Basri Çantay Hem (sen henüz peygamberlik ve şer'î hükümlerden) habersiz iken seni bulup, yol göstermedi mi?
Hayrat Neşriyat Seni şaşırmış bulup da doğru yola eriştirmedi mi?
İbni Kesir Sonra seni sapmış bir halde bulup da, sonra doğru yola iletmedi mi?
İlyas Yorulmaz Ve seni (kitap ve iman nedir) bilmezken bulup hidayete eriştirmedi mi?
İnsan Dergisi Sen şaşırmış ve kitap nedir, iman nedir bilmez (42. Şura: 52) bir hâldeyken, O seni Kur'an'la tanıştırıp doğru yola iletmedi mi?
Kadri Çelik Ve yolunu kaybetmiş görüp seni doğru yola ulaştırmadı mı?
Mahmut Kısa Ve seni, yol yitirmiş bulup da yol göstermedi mi sana?
Muhammed Esed Yine O seni yolunu kaybetmiş bulup doğru yola yöneltmişti.
Mustafa İslamoğlu Ve seni bir şaşırmış halde buldu da doğru yolu göstermedi mi?
Ömer Nasuhi Bilmen Sen bilmezken doğru yola eriştirmedi mi?
Ömer Öngüt Seni dalalette bulup, doğru yolu göstermedi mi?
Şaban Piriş Seni şaşkın bir vaziyette bulup yol göstermedi mi?
Sadık Türkmen Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?
Seyyid Kutub Seni dinin hükümlerinden habersiz bulup seçerek dosdoğru yola koymadı mı?
Suat Yıldırım Seni şaşırmış bulup yola iletmedi mi?
Süleyman Ateş Ve seni yol bilmez iken, doğru yola yöneltip iletmedi mi?
Süleymaniye Vakfı Seni şaşkın[*] görüp doğru yolu gösterdi,
Tefhim-ul Kuran Sen şaşırmışken O sana yol göstermedi mi?
Ümit Şimşek Seni şaşırmış olarak bulup da kılavuzluğunu üstlenmedi mi?
Yaşar Nuri Öztürk Ve seni şaşırmış-yol bilmez bulup da doğru yola iletmedi mi?

Sureler
Sayfa 596
Mushaf
Duhâ Suresi
İlgili Sure
Ayetler