Cin Suresi 4. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Cin Suresi 28 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 40. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 572 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطاًۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 572
İlgili Sure
Cin Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ve şimdi öğreniyoruz ki, aramızdan birtakım beyinsizler Allah hakkında saçma sapan ve boş laflar ediyorlarmış.
Abdullah Parlıyan Doğrusu bizim beyinsiz olanımız (iblis veya azgın cinler), Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş.
Adem Uğur "Doğrusu bizim kıt anlayışlımız, Allâh hakkında saçma iddiada bulunuyormuş!"
Ahmed Hulusi 'Bizim beyinsizimiz, akılsızımız, Allah adına saçma sapan şeyler söylüyordu.'
Ahmet Tekin Doğrusu bizim beyinsizimiz Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.
Ahmet Varol "Doğrusu şu: Bizim beyinsizlerimiz, Allah'a karşı 'bir sürü saçma şeyler' söylemişler."
Ali Bulaç Gerçekten bizim cahilimiz (İblis), Allah’a karşı saçma söz söylüyormuş.
Ali Fikri Yavuz ‘Meğer içimizdeki aklı ermezler, Allah hakkında ne olmadık sözler ediyorlarmış.
Ali Ünal “Bizim aşağılıklarımız, Allah hakkında yakışıksız şeyler söylemektedirler.”
Bayraktar Bayraklı «Dogrusu aramizdaki beyinsiz, Allah'a karsi yalanlar uyduruyordu.»
Bekir Sadak Oysa bizim şaşkın beyinsiz (olanımız), Allah'a karşı saçmalayıp yalan söylüyordu.
Celal Yıldırım “Meğer aramızdaki aptallar Allah hakkında asılsız sözler söylüyorlarmış.”
Cemal Külünkoğlu “Demek bizim beyinsiz olanımız, Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş.”
Diyanet İşleri 'Doğrusu aramızdaki beyinsiz, Allah'a karşı yalanlar uyduruyordu.'
Diyanet İşleri ( Eski ) Doğrusu bizim beyinsiz olanımız (iblis veya azgın cinler), Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş.
Diyanet Vakfı 'ALLAH hakkında saçma şeyler söyleyip duran bizim o beyinsizdi.'
Edip Yüksel Meğer bizim beyinsiz (İblis), Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.
Elmalılı ( Sade ) Doğrusu bizim beyinsiz, Allah'a karşı saçma şeyler söylüyormuş.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve doğrusu bizim sefiyh, Allaha karşı saçma söylüyormuş
Elmalılı Hamdi Yazır "Doğrusu şu: bizim beyinsizlerimiz, Tanrı'ya karşı 'bir sürü saçma şeyler' söylemişler.
Gültekin Onan “Doğrusu bizim beyinsizimiz Allah’a karşı asılsız şeyler söylüyormuş.”
Harun Yıldırım «Hakıykat şudur ki: Bizim avanak (câhil) imiz Allaha karşı (meğer) pek aşırı yalanlar söylüyormuş».
Hasan Basri Çantay 'Şu da şübhesiz ki, bizim sefih olanımız (İblis), Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.'
Hayrat Neşriyat Doğrusu bizim beyinsizimiz; Allah'a karşı yalanlar söylüyormuş.
İbni Kesir "İçimizdeki beyinsizler, Allah'ın ortakları olduğunu söylüyorlardı."
İlyas Yorulmaz “Doğrusu şu bizim beyinsizimiz (İblis veya azgın cin), Allah'a karşı haddi olmayan bir sürü saçma şeyler söylemiş.”
İnsan Dergisi "Meğer içimizdeki bazı akılsızlar, Allah hakkında gerçek dışı sözler söylüyorlarmış."
Kadri Çelik Ve (şimdi öğreniyoruz ki) aramızdaki beyinsiz (kişi), Allah hakkında asılsız şeyler söylüyordu,
Mahmut Kısa Ve şüphe yok ki aklı olmayanımız, Allah hakkında saçma ve boş lâflar ediyormuş.
Muhammed Esed Bir başka gerçek de, içimizdeki beyinsiz (kişilerin) Allah'a karşı sorumsuzca konuşması olmuştu.
Mustafa İslamoğlu «Ve muhakkak ki, bizim sefihimiz, Allah'a karşı pek ziyâde yanlış şeyler söyler olmuştur.»
Ömer Nasuhi Bilmen "Meğer aramızdaki şu beyinsiz (İblis), Allah hakkında saçma sapan şeyler söylüyormuş. "
Ömer Öngüt Meğer bizim beyinsizimiz, Allah hakkında yalan söylüyormuş.
Şaban Piriş Meğerse bizim sefih (İblis), Allah hakkında saçma sapan şeyler söylüyormuş.
Sadık Türkmen Meğer aramızdaki aptallar Allah hakkında asılsız sözler söylüyorlarmış.
Seyyid Kutub (1-7) De ki: Bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur’ân’ı dinledikten sonra şöyle dediler: "Biz gerçekten, doğru yolu gösteren harikulade bir Kur’ân dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir şerik tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir, O ne eş, ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden birtakım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş! Biz de saf saf, insanları ve cinleri, Allah hakkında yalan söylemez sanmışız! Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler! Onlar da, sizin zannettiğiniz gibi, Allah’ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler.
Suat Yıldırım Meğer bizim beyinsiz (İblis veya cinlerin kâfirleri) Allâh hakkında saçma şeyler söylüyormuş.
Süleyman Ateş «Doğrusu şu: Bizim düşük akıllı beyinsizlerimiz, Allah'a karşı 'gerçek dışı bir sürü saçma şeyler' söylemişler.»
Süleymaniye Vakfı Bizim akılsız da (İblis) meğer Allah’a karşı gerçek dışı konuşmalar yapıyormuş.
Tefhim-ul Kuran 'Meğer bizim beyinsizlerimiz, Allah hakkında yalan yanlış şeyler söylüyormuş.
Ümit Şimşek "Doğrusu, bizim beyinsiz, Allah hakkında saçma lakırdı ediyormuş."
Yaşar Nuri Öztürk Doğrusu bizim 'sefih-düşük ahmaklarımız' Allah'a karşı asılsız-gerçek dışı şeyler söylüyormuş.

Sureler
Sayfa 572
Mushaf
Cin Suresi
İlgili Sure
Ayetler