Cin Suresi 3. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Cin Suresi 28 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 40. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 572 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَاَنَّهُ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَداًۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 572
İlgili Sure
Cin Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Çünkü biliniz ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O kendisine ne bir eş ve ne de çocuk edinmiştir.
Abdullah Parlıyan Hakikat şu ki, Rabbimizin şânı çok yücedir. O, ne eş ne de çocuk edinmiştir.
Adem Uğur "Muhakkak ki Rabbimizin ceddi (azamet ve sultanlığı) çok yücedir. . . Ne bir dişi eş edinmiştir ne de bir çocuk!"
Ahmed Hulusi 'Şanı yüce olan Rabbimiz, sınırsız bir gücün, kudretin, imkânın sahibidir. Ne eş, ne de oğul edinmiştir.'
Ahmet Tekin Muhakkak ki Rabbimizin şanı pek yücedir. O ne bir eş ne de çocuk edinmiştir.
Ahmet Varol Elbette, Rabbimizin şanı yücedir. O, ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk."
Ali Bulaç Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir; ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk...
Ali Fikri Yavuz ‘Gerçek şu ki, Rabbimizin şanı çok yücedir; O, ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk.
Ali Ünal “Gerçek şu ki, Rabbimizin şanı çok yücedir. Ne bir eş, ne de bir çocuk edinmiştir.”
Bayraktar Bayraklı «Dogrusu Rabbimizin yuceligi her yucelikten ustundur. O, zevce ve cocuk edinmemistir.
Bekir Sadak Ve şüphesiz Rabbınızın şanı ve azameti çok yücedir. O, eş ve çocuk edinmemiştir.
Celal Yıldırım “Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk.”
Cemal Külünkoğlu “Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir; ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk.”
Diyanet İşleri 'Doğrusu Rabbimizin yüceliği her yücelikten üstündür. O, zevce ve çocuk edinmemiştir.'
Diyanet İşleri ( Eski ) Hakikat şu ki, Rabbimizin şânı çok yücedir. O, ne eş ne de çocuk edinmiştir.
Diyanet Vakfı 'Rabbimiz çok yücedir. O ne bir eş ne de bir çocuk edinmemiştir. '
Edip Yüksel Doğrusu, Rabbimizin şanı çok yüksektir. Ne bir arkadaş edinmiştir, ne de bir çocuk.
Elmalılı ( Sade ) Doğrusu O Rabbimizin şanı çok yüksektir, ne bir arkadaş edinmiş, ne de bir çocuk.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve doğrusu o rabbımızın şanı çok yüksek, ne bir arkadaş edinmiş ne de bir veled
Elmalılı Hamdi Yazır Elbette, rabbimizin şanı yücedir. O, ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk."
Gültekin Onan “Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir. O, ne bir eş edinmiştir, ne de evlat.”
Harun Yıldırım «Hakıykat şudur ki: Rabbizimin büyüklüğü (her büyüklükden) yücedir. O, ne bir zevce, ne de bir evlâd edinmemişdir».
Hasan Basri Çantay 'Ve şu muhakkak ki, Rabbimizin şânı pek yücedir; (O,) ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk!'
Hayrat Neşriyat Muhakkak ki Rabbımızın şanı yücedir. O; eş ve çocuk edinmemiştir.
İbni Kesir "Elbetteki O Rabbimizin şanı çok yüce olup, eş ve çocuk edinmemiştir."
İlyas Yorulmaz “Elbette, bizim Rabbimizin şanı yücedir. O, ne eş edinmiştir, ne de bir çocuk!”
İnsan Dergisi "Çünkü Kur'an'ı duyunca öğrendik ki, Rabb'imizin şanı çok yücedir. Ne bir eş edinmiştir O, ne de bir çocuk."
Kadri Çelik çünkü (biliriz ki) Rabbimizin şanı yücedir: O, kendisine ne bir eş, ne de bir erkek çocuk edinmiştir!
Mahmut Kısa Ve şüphe yok ki Rabbimizin şânı, yücelerden de yüce, ne bir arkadaş edinmiştir ve ne bir oğul.
Muhammed Esed ve şu bir hakikat ki, Rabbimizin şanı pek yücedir: O kendisine ne bir eş ne de çocuk edinmiştir.
Mustafa İslamoğlu «Ve şüphe yok ki, Rabbimizin azameti pek yücedir. Ne bir refika ve ne de bir veled edinmemiştir.»
Ömer Nasuhi Bilmen "Doğrusu Rabbimizin şânı çok yücedir. O ne eş, ne de bir çocuk edinmemiştir. "
Ömer Öngüt Rabbimiz'in şanı çok yücedir. O, eş ve çocuk edinmemiştir.
Şaban Piriş Muhakkak ki, Rabbimizin şanı çok yücedir. O, eş ve çocuk edinmemiştir.
Sadık Türkmen Rabbimiz yüceler yücesidir, ne eş ne evlat edinmemiştir.
Seyyid Kutub (1-7) De ki: Bana vahyolunduğuna göre bir cin cemaati Kur’ân’ı dinledikten sonra şöyle dediler: "Biz gerçekten, doğru yolu gösteren harikulade bir Kur’ân dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir şerik tanımayacağız. Rabbimizin şanı çok yücedir, O ne eş, ne de çocuk edinmiştir. Meğer içimizden birtakım cahiller, Allah hakkında gerçek olmayan sözler söylüyormuş! Biz de saf saf, insanları ve cinleri, Allah hakkında yalan söylemez sanmışız! Meğer bir kısım insanlar cinlerden bazılarına sığınıp, böylece onları daha da azgın hale getirmişler! Onlar da, sizin zannettiğiniz gibi, Allah’ın ölen hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini zannetmişler.
Suat Yıldırım Doğrusu Rabbimizin şanı yücedir. O, eş ve çocuk edinmemiştir.
Süleyman Ateş Elbette, bizim Rabbimizin şanı yücedir. O, ne eş edinmiştir, ne de bir çocuk.
Süleymaniye Vakfı Rabbimiz çok yücedir; ne bir eş ne de bir çocuk edinmiştir.
Tefhim-ul Kuran 'Rabbimizin şânı çok yücedir; O eş veya evlât edinmemiştir.
Ümit Şimşek "Rabbimizin adı/kudreti/işi/gayreti çok yücedir. O, ne bir dişi dost edinmiştir ne de bir çocuk."
Yaşar Nuri Öztürk Elbette ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk."

Sureler
Sayfa 572
Mushaf
Cin Suresi
İlgili Sure
Ayetler