Cin Suresi 21. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Cin Suresi 28 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 40. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 572 sayfa numarasında yer almaktadır.
قُلْ اِنّ۪ي لَٓا اَمْلِكُ لَكُمْ ضَراًّ وَلَا رَشَداً
Sureler
Mushaf
Sayfa 572
İlgili Sure
Cin Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı De ki: “Benim size bir zarar vermeye de gücüm yetmez, sizi doğru yola götürmeye de.”
Abdullah Parlıyan De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim.
Adem Uğur De ki: "Kesinlikle, size ne bir zarar verebilirim ve ne de hakikati yaşama olgunluğu oluşturabilirim; (bunlar Allâh'ın sizde açığa çıkaracağı şeylerdir!)"
Ahmed Hulusi 'Ben size zarar verme yetkisine sahip değilim, size huzurlu ve aydınlık bir hayat sağlamak, hidayete erdirmek de benim yetkim dahilinde değil..
Ahmet Tekin De ki: 'Ben size ne bir zarar, ne de bir yarar dokundurma gücüne sahibim.'
Ahmet Varol De ki: "Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim."
Ali Bulaç (Ey Rasûlüm, Mekke halkına) de ki: “- Ben, size, kendiliğimden ne bir zarar, ne de bir fayda yapma kudretine sahib değilim.”
Ali Fikri Yavuz De ki: “Size kendiliğimden ne bir zarar vermeye gücüm yeter, ne de sizi doğruya ulaştırarak bir fayda sağlamaya.”
Ali Ünal De ki: “Ben size ne bir zarar verebilirim, ne de doğruya ulaştırabilirim.”
Bayraktar Bayraklı De ki: «Ben size zarar vermeye de iyilik yapmaya da kadir degilim.»
Bekir Sadak De ki: Ben size ne bir zarara, ne de doğru yolu gösterip yarar sağlamaya mâlik değilim.
Celal Yıldırım De ki: “Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim.”
Cemal Külünkoğlu De ki: “Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim.”
Diyanet İşleri De ki: 'Ben size zarar vermeye de iyilik yapmaya da kadir değilim.'
Diyanet İşleri ( Eski ) De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim.
Diyanet Vakfı De ki, 'Ben size ne bir zarar ne de bir yarar verme gücüne sahip değilim.'
Edip Yüksel De ki, «Haberiniz olsun, ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim, ne de bir yol gösterebilirim.»
Elmalılı ( Sade ) De ki: «Haberiniz olsun, ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim, ne de bir irşad yapabilirim.
Elmalılı ( Sade - 2 ) De ki haberiniz olsun ben size kendiliğimden ne bir zarar, ne de bir irşad yapamam
Elmalılı Hamdi Yazır De ki: "Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim.
Gültekin Onan De ki: “Şüphesiz ben, size ne bir zarar ne de bir iyilik imkanına sahip değilim.”
Harun Yıldırım De ki: «Hakıykat ben sizin için ne bir zarar (yapmak), ne de bir hayır (getirmek kudretine) mâlik değilim».
Hasan Basri Çantay De ki: 'Şübhesiz ki ben (kendi başıma), sizin için ne bir zarara, ne de bir faydaya sâhib olabilirim.'
Hayrat Neşriyat De ki: Ben; size zarar vermeye de, iyilik yapmaya da muktedir değilim.
İbni Kesir Deki "Ben size ne bir zarar vermeye, nede sizi doğru yola iletme gücüne sahip değilim."
İlyas Yorulmaz De ki: “Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar ve ne de bir yarar sağlayabilirim.”
İnsan Dergisi Eğer senden mucizeler isterlerse, onlara de ki: "Bakın, ben de sadece sizin gibi bir insanım. Rabb'im izin vermediği sürece, size ne bir zarar verebilirim, ne de dilediğimi doğru yola iletebilirim."
Kadri Çelik De ki: "Size zarar vermek yahut doğruyu eğriden ayırd etme bilinciyle sizi donatmak benim elimde değildir".
Mahmut Kısa De ki: Benim, size bir zarar vermeye de gücüm yetmez, sizi doğru yola götürmeye de.
Muhammed Esed De ki: "Ne zarar (ve yarar) verebilirim, ne de hidayet (ve dalalete) götürebilirim.
Mustafa İslamoğlu De ki: «Doğrusu ben sizin için ne bir zarara ve ne de bir faideye malik değilim.»
Ömer Nasuhi Bilmen De ki: "Şüphesiz ki ben size zarar vermeye de iyilik yapmaya da kâdir değilim. "
Ömer Öngüt De ki: -Benim size bir zarar vermeye de iyilik etmeye de gücüm yetmez.
Şaban Piriş De ki: “Doğrusu ben size bir zarar ve bir fayda verme gücüne sahip değilim.”
Sadık Türkmen De ki: «Ben size ne zarar verebilirim ve ne de fayda sağlayabilirim.»
Seyyid Kutub De ki: "Benim size ne zarar vermeye ve ne de en büyük fayda olan hidâyete ulaştırmaya gücüm yeter.
Suat Yıldırım De ki: "Ben size ne zarar, ne de akıl verme gücüne sâhip değilim."
Süleyman Ateş De ki: «Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim.»
Süleymaniye Vakfı De ki “Size bir zarar verecek güçte olmadığım gibi sizi olgunlaştıracak güçte de değilim.”
Tefhim-ul Kuran De ki: Size ne bir zarar vermeye benim gücüm yeter, ne de iyilik yapmaya.
Ümit Şimşek De ki: "Ben size zarar verme gücüne de ışık ve aydınlık verme gücüne de sahip değilim."
Yaşar Nuri Öztürk De ki "Doğrusu (bana dua ederseniz) ben sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar sağlayabilirim."

Sureler
Sayfa 572
Mushaf
Cin Suresi
İlgili Sure
Ayetler