Câsiye Suresi 37. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Câsiye Suresi 37 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 65. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 499 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَلَهُ الْكِبْرِيَٓاءُ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۖ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
Sureler
Mushaf
Sayfa 499
İlgili Sure
Câsiye Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Göklerde ve yeryüzünde büyüklük ancak O'na mahsustur, o güçlüdür, O'nun gücüne hiçbir güç erişemez, O yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır.
Abdullah Parlıyan Göklerde ve yerde azamet yalnız O'nundur. O, azîzdir, hakîmdir.
Adem Uğur Kibriyâ (benlik); semâlarda ve arzda O'na aittir! O, Aziyz'dir, Hakiym'dir.
Ahmed Hulusi Göklerde ve yerde büyüklük, azamet O’na mahsustur. Kudret ve hikmet sahibi, hükümran olan O’dur.
Ahmet Tekin Göklerde ve yerde ululuk O'nundur. O güçlüdür, hikmet sahibidir.
Ahmet Varol Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Bulaç Göklerde ve yerde azamet O’nundur. O, Azîz’dir = her şeye galibdir. Hakîm’dir = hikmet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz Yine O’na mahsustur göklerde ve yerde mutlak büyüklük ve hakimiyet. Ve O, Azîzdir, Hakîm’dir (mutlak izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galiptir; her hüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunandır).
Ali Ünal Göklerde ve yerde bütün ululuk O'nundur. Yalnız O, kudretlidir; hikmet sahibidir. [549]
Bayraktar Bayraklı Goklerde ve yerde azamet O'nundur, O, gucludur, Hakim'dir.
Bekir Sadak Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ve ululuk O'nundur. O, çok güçlüdür, çok üstündür, hikmet sahibidir.
Celal Yıldırım Göklerde ve yerde azamet/büyüklük yalnız O'na mahsustur. Ve O, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
Cemal Külünkoğlu Göklerde ve yerde ululuk O’na aittir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri Göklerde ve yerde azamet O'nundur, O, güçlüdür, Hakim'dir.
Diyanet İşleri ( Eski ) Göklerde ve yerde azamet yalnız O'nundur. O, azîzdir, hakîmdir.
Diyanet Vakfı Göklerde ve yerde tüm büyüklükler O'na aittir. O Üstündür, Bilgedir.
Edip Yüksel Göklerde ve yerde büyüklük ve hâkimiyet O'nundur. O, Aziz'dir (herşeye galiptir); Hakîm'dir (hüküm ve hikmet sahibidir).
Elmalılı ( Sade ) Göklerde ve yerde büyüklük O'na aittir. O, öyle güçlüdür. Öyle hikmet sahibidir.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve Göklerde, Yerde büyüklük onun, o öyle azîz, öyle hakîm
Elmalılı Hamdi Yazır Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Gültekin Onan Göklerde ve yerde büyüklük O’nundur, Şüphesiz Azîz ve Hakîm olan O’dur.
Harun Yıldırım Göklerde de, yerde de büyüklük ancak Ona mahsusdur. O, mutlak kaadirdir, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir.
Hasan Basri Çantay Hem göklerde ve yerde büyüklük, yalnız O’na mahsustur; ve O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
Hayrat Neşriyat Göklerde de, yerde de büyüklük O'nundur. O'dur Aziz, Hakim.
İbni Kesir Göklerde ve yerde bütün büyüklenmeler ona yakışır. O güçlü ve her şeyin hükmünü verendir.
İlyas Yorulmaz Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O, güçlü ve hikmet sahibidir.
İnsan Dergisi Göklerde ve yerde büyüklük ve azamet sadece O'nun hakkıdır ve yalnızca O'dur, sonsuz kudret ve hikmet sahibi.
Kadri Çelik Göklerde ve yerde bütün azamet yalnız O'nundur; ve yalnız O, kudret ve hikmet sahibidir!
Mahmut Kısa Ve onundur ululuk göklerde ve yeryüzünde ve odur üstün, hüküm ve hikmet sâhibi.
Muhammed Esed Göklerde ve yerde erişilmez büyüklük O'na mahsustur: zira O'dur mutlak üstün ve yüce olan, her hükmünde tam isabet kaydeden sadece O'dur.
Mustafa İslamoğlu Ve göklerde ve yerde büyüklük O'na mahsustur ve azîz, hakîm olan da O'dur.
Ömer Nasuhi Bilmen Göklerde de yerde de azamet O'nundur. O Azîz'dir, hükmünde hikmet sahibidir.
Ömer Öngüt Göklerde ve yerde büyüklük O’nundur. Aziz ve hakim O’dur.
Şaban Piriş Göklerde ve yeryüzünde büyüklük O’nundur! Üstün ve güçlü olandır. Doğru hüküm/karar verendir.
Sadık Türkmen Göklerde yerde ululuk, yalnız O'na aittir. O, üstün iradelidir, her yaptığını bir hikmete göre yapar.
Seyyid Kutub Dolayısıyla göklerde ve yerde ululuk yalnız O'na aittir. Aziz ve Hakîm O'dur: Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
Suat Yıldırım Göklerde ve yerde ululuk, yalnız O'na aittir. O, azizdir, hakimdir.
Süleyman Ateş Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Süleymaniye Vakfı Göklerde de yerde de büyüklenme hakkı sadece O’ndadır. Üstün olan ve doğru kararlar veren O’dur.
Tefhim-ul Kuran Göklerde ve yerde büyüklük Onundur. Onun kudreti herşeye üstündür, hikmeti ise herşeyi kuşatmıştır.
Ümit Şimşek Göklerde ve yerde ululuk/büyüklük O'nundur! Azîz'dir O, Hakîm'dir.
Yaşar Nuri Öztürk Göklerde ve yerde bütün azamet-büyüklük O'nundur. O Aziz'dir (üstün ve güçlü olandır), Hakim'dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

Sureler
Sayfa 499
Mushaf
Câsiye Suresi
İlgili Sure
Ayetler