Câsiye Suresi 3. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Câsiye Suresi 37 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 65. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 499 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنَّ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيَاتٍ لِلْمُؤْمِن۪ينَۜ
Sureler
Mushaf
Sayfa 499
İlgili Sure
Câsiye Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Bakın, göklerde ve yerde inananlar için, ibret dolu mesajlar vardır.
Abdullah Parlıyan Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok âyetler vardır.
Adem Uğur Semâlarda ve arzda, iman edenler için işaretler vardır.
Ahmed Hulusi Göklerde ve yerde, mü’minler için, Allah’ın kâinatı hikmete dayalı idare ettiğini, kudretini, birliğini gösteren nice âyetler, deliller, işaretler vardır.
Ahmet Tekin Şüphesiz göklerde ve yerde mü'minler için ayetler vardır.
Ahmet Varol Şüphesiz, mü'minler için göklerde ve yerde ayetler vardır.
Ali Bulaç Muhakkak ki göklerde ve yerde müminler için (Allah’ın birliğine, kudret ve azametine delâlet eden) alâmetler var.
Ali Fikri Yavuz Göklerde ve yerde mü’minler için (Allah’ın birliğine, Rubûbiyetine, hikmetine ve mutlak hakimiyetine dair) kesin deliller, açık alâmetler vardır.
Ali Ünal Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için deliller vardır.
Bayraktar Bayraklı Goklerde ve yerde inananlara nice dersler vardir.
Bekir Sadak Şüphesiz ki, göklerde ve yerde imân edenler için açık belgeler, isbatlayıcı deliller vardır.
Celal Yıldırım Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar (ve inanmak isteyenler) için (Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren) nice deliller vardır.
Cemal Külünkoğlu Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için (Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren) nice deliller vardır.
Diyanet İşleri Göklerde ve yerde inananlara nice dersler vardır.
Diyanet İşleri ( Eski ) Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok âyetler vardır.
Diyanet Vakfı İnananlar için göklerde ve yerde ayetler var.
Edip Yüksel Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için birçok âyetler vardır.
Elmalılı ( Sade ) Muhakkak göklerde ve yerde mü'minler için ayetler vardır.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Her halde Göklerde ve Yerde mü'minler için âyetler var
Elmalılı Hamdi Yazır Şüphesiz, inançlılar için göklerde ve yerde ayetler vardır.
Gültekin Onan Şüphesiz mü’minler için göklerde ve yerde ayetler vardır.
Harun Yıldırım Şübhe yok ki göklerde ve yerde mü'minler için kat'î âyetler (delâletler, ibretler) vardır.
Hasan Basri Çantay Şübhesiz ki göklerde ve yerde, mü’minler için elbette deliller vardır.
Hayrat Neşriyat Muhakkak ki göklerde ve yerde mü'minler için ayetler vardır.
İbni Kesir İnananlar için göklerde ve yerde işaretler var.
İlyas Yorulmaz Şüphesiz müminler için göklerde ve yerde (nice) ayetler vardır.
İnsan Dergisi Göklerde ve yerde, inanmaya gönlü olanlar için Allah'ın varlığını, birliğini, sonsuz kudret ve merhametini gözler önüne seren nice alâmetler, mucizeler ve deliller vardır.
Kadri Çelik Bakın, göklerde ve yerde inan(mak istey)enler için (ibret dolu) mesajlar vardır.
Mahmut Kısa Şüphe yok ki göklerde ve yeryüzünde deliller var elbet inananlara.
Muhammed Esed Elbet göklerde ve yerde inanmaya gönlü olanlar için sayısız mesajlar vardır.
Mustafa İslamoğlu Şüphe yok ki, göklerde ve yerde mü'minler için elbette ibretler vardır.
Ömer Nasuhi Bilmen Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için birçok âyetler (deliller) vardır.
Ömer Öngüt Şüphesiz göklerde ve yerde inanacaklar için belgeler vardır.
Şaban Piriş Şüphesiz göklerde ve yerde, inananlar için elbette ayetler (çeşitli bilim konuları) vardır.
Sadık Türkmen Göklerde ve yerde müminler için nice dersler vardır.
Seyyid Kutub Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için Allah’ın kudret ve hikmetine dair çok deliller vardır.
Suat Yıldırım Şüphesiz göklerde ve yerde, inananlar için ibretler vardır.
Süleyman Ateş Şüphesiz, mü'minler için göklerde ve yerde ayetler vardır.
Süleymaniye Vakfı İnanıp güvenecekler için göklerde ve yerde göstergeler (ayetler) olduğu kesindir.
Tefhim-ul Kuran İman edenler için göklerde ve yerde nice âyetler vardır.
Ümit Şimşek Kuşkusuz, göklerde ve yerde, iman sahipleri için sayısız ayetler vardır.
Yaşar Nuri Öztürk Muhakkak ki göklerde ve yerde mü'minler için (birçok) ayetler vardır.

Sureler
Sayfa 499
Mushaf
Câsiye Suresi
İlgili Sure
Ayetler