Beyyine Suresi 7. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Beyyine Suresi 8 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 100. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 598 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِۙ اُو۬لٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِۜ
Sureler
Mushaf
Sayfa 598
İlgili Sure
Beyyine Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı İman edip doğru dürüst işler işleyenler ise, yaratılmışların en hayırlılarıdır.
Abdullah Parlıyan İman edip sâlih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.
Adem Uğur İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, işte bunlar halkın en hayırlısıdır!
Ahmed Hulusi İman edip, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenler, işte onlar da, insanların en hayırlı olanlarıdır.
Ahmet Tekin İman edip salih ameller işleyenler ise; işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdırlar.
Ahmet Varol İman edip salih amellerde bulunanlar ise; işte onlar da, yaratılmışların en hayırlılarıdır.
Ali Bulaç Doğrusu iman edib de salih ameller işliyenler; işte bunlar da yaratıkların en hayırlısı olanlardır.
Ali Fikri Yavuz Buna karşılık, iman edip, imanları istikametinde sağlam, yerinde, doğru ve ıslaha yönelik işler yapanlar ise –o (kutlu) zatlar, yaratılmışların hayırlılarıdırlar.
Ali Ünal İnanıp iyi amel yapanlar da halkın en iyileridir.
Bayraktar Bayraklı Fakat, inanip yararli is isleyenler, iste onlar da, yaratiklarin en iyileridirler.
Bekir Sadak İmân edip iyi-yararlı amellerde bulunanlar ise, işte onlar yaratılanların en iyileridirler.
Celal Yıldırım İman edip doğru ve yararlı işlerde bulunanlar, işte yaratılanların en iyisi onlardır.
Cemal Külünkoğlu Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar.
Diyanet İşleri Fakat, inanıp yararlı iş işleyenler, işte onlar da, yaratıkların en iyileridirler.
Diyanet İşleri ( Eski ) İman edip sâlih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.
Diyanet Vakfı İnanıp erdemli davrananlar ise yaratıkların en iyisidir.
Edip Yüksel İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır.
Elmalılı ( Sade ) İman edip yararlı işler yapanlar ise bütün insanların en hayırlılarıdır.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Muhakkak ki iyman edip yarar ameller yapanlar onlardır bütün «hayrulberiyye»
Elmalılı Hamdi Yazır İnanıp salih amellerde bulunanlar ise; işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır.
Gültekin Onan İman edip salih amel işleyenler, onlar da, yaratılmışların en hayırlılarıdır.
Harun Yıldırım İman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (a gelince:) Hiç şübhe yok ki bunlar da yaratılanların en hayırlısıdır.
Hasan Basri Çantay Şübhesiz ki îmân edip sâlih ameller işleyenler var ya, işte mahlûkatın en hayırlısı (da)ancak onlardır!
Hayrat Neşriyat Muhakkak ki iman etmiş olup salih ameller işleyenler; işte onlar da, yaratıkların en hayırlısıdırlar.
İbni Kesir İman edip doğru ve yararlı işler yapanlar da hayırlı bir topluktur.
İlyas Yorulmaz İman edip salih amellerde bulunanlar (var ya), işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır.
İnsan Dergisi Ayetlerime iman eden ve bu imana yaraşır dürüst ve erdemlice bir hayat ortaya koyanlar ise, yaratıkların en iyisidirler.
Kadri Çelik (Ve) iman edip doğru ve yararlı işlerde bulunanlar, işte onlar, bütün yaratıkların en hayırlılarıdır.
Mahmut Kısa İnananlar ve iyi işlerde bulunanlarsa: Onlardır şüphe yok ki yaratılmışların en hayırlıları.
Muhammed Esed Şüphesiz iman eden ve imanına uygun davrananlar da var; işte onlar bütün yaratıkların en hayırlılarıdır.
Mustafa İslamoğlu Muhakkak o kimseler ki imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular, işte yaradılmışların hayırlısı da onlardır, onlar.
Ömer Nasuhi Bilmen İman edip sâlih amel işleyenler hiç şüphesiz ki yaratıkların en iyileridirler.
Ömer Öngüt İman eden ve doğruları yapanlar ise, işte onlar, yaratılmışların en hayırlıları onlardır.
Şaban Piriş Şüphesiz, iman edip faydalı işi en iyi şekilde yapanlar var ya; işte onlar, yaratıkların en hayırlısıdırlar.
Sadık Türkmen İnanıp ve iyi işler yapanlar da halkın en hayırlılarıdır.
Seyyid Kutub Ama iman edip, makbul ve güzel işler yapanlar ise bütün yaratıkların en hayırlı olanlarıdır.
Suat Yıldırım İnanıp iyi işler yapanlar da halkın en hayırlısıdır.
Süleyman Ateş İman edip salih amellerde bulunanlar ise; işte onlar da, yaratılmışların en hayırlılarıdır.
Süleymaniye Vakfı İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar ise yaratılmışların en faydalılarıdır.
Tefhim-ul Kuran İman eden ve güzel işler yapanlar ise yaratılmışların en iyisidir.
Ümit Şimşek İman edip hayra ve barışa yönelik fiiller sergileyenlere gelince, işte onlardır yaratılmışların en hayırlısı.
Yaşar Nuri Öztürk (Apaçık deliller geldikten sonra) iman edip salih amellerde bulunanlar ise işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır.

Sureler
Sayfa 598
Mushaf
Beyyine Suresi
İlgili Sure
Ayetler