Beyyine Suresi 3. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Beyyine Suresi 8 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 100. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 598 sayfa numarasında yer almaktadır.
ف۪يهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌۜ
Sureler
Mushaf
Sayfa 598
İlgili Sure
Beyyine Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı O sahifelerde doğruluğu kesin ve açık hükümler vardır.
Abdullah Parlıyan En doğru hükümler vardır şu sahifelerde.
Adem Uğur Onların (o bilgilerin) içinde kütüb-ü kayyime (en kaîm - sağlam - payidar kitaplar) vardır.
Ahmed Hulusi Okuduğu sayfalar içinde, çok kıymetli, hakkı, zamanla değişmeyen insanî değerleri, tabiî hukuk kurallarını ayakta tutan, tahrife uğramamış kitapçıklar, kitapçıklardan bölümler var.
Ahmet Tekin Onların içinde dosdoğru yazılmış hükümler vardır.
Ahmet Varol Onların içinde dosdoğru 'yazılı hükümler' vardır.
Ali Bulaç O sahifelerde, hakkı dosdoğru açıklayan yazılı ayetler var.
Ali Fikri Yavuz O sahifelerde (iman ve hayatla ilgili) her bakımdan mükemmel öğretiler ve hükümler vardır.
Ali Ünal O sayfalarda doğru hükümler vardır.
Bayraktar Bayraklı (1-3) Kitap ehlinden ve putperestlerden olan inkarcilar, kendilerine apacik bir belge, icinde kesin ve en dogru hukumlerin bulundugu arinmis sahifeleri okuyan, Allah katindan bir peygamber gelene kadar dinlerinden vazgececek degillerdi.
Bekir Sadak (1-2-3) Kitap Ehli (Yahudi ve Hıristiyanlar) ve müşrikler (Allah'a i ortak koşanlar)dan küfre sapanlar, kendilerine açık ve kesin delil; içinde en âdil, en sağlam hükümler bulunan tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamber gelinceye kadar (küfürden) ayrılmış olmadılar.
Celal Yıldırım O sahifelerde, hakkı dosdoğru açıklayan yazılı ayetler vardır.
Cemal Külünkoğlu O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır.
Diyanet İşleri (1-3) Kitap ehlinden ve ortak koşanlardan inkarcılar, kendilerine apaçık bir belge, içinde kesin ve en doğru hükümlerin bulunduğu arınmış sahifeleri okuyan, Allah katından bir Peygamber gelene kadar dinlerinden vazgeçecek değillerdi.
Diyanet İşleri ( Eski ) (2-3) (İşte o apaçık delil,) Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri havi tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir.
Diyanet Vakfı Onda dosdoğru öğretiler vardır.
Edip Yüksel O sayfalarda, en doğru hükümler vardır.
Elmalılı ( Sade ) O sahifelerde en doğru hükümler vardır.
Elmalılı ( Sade - 2 ) öyle ki onlarda bütün «Kütübi kayyime»
Elmalılı Hamdi Yazır Onların içinde dosdoğru 'yazılı hükümler' vardır.
Gültekin Onan Onların içinde dosdoğru yazılıhükümler vardır.
Harun Yıldırım (1-2-3) Kitablardan ve müşriklerden küfredenler kendilerine apaçık bir hüccet, (ya'nî) içinde (kitabların) en doğru (hükümleri) yazılı, (baatıldan âzâde ve) temiz sahîfeleri okuyacak Allahdan bir peygamber gelinceye kadar (gûyâ intizaar edeceklerdi, dînlerinden) ayrılacak değillerdi.
Hasan Basri Çantay Onda dosdoğru yazılar (hükümler) vardır.
Hayrat Neşriyat İçinde en doğru yazılar bulunan.
İbni Kesir O sahifelerin içinde çok değerli yazılar (ayetler) var.
İlyas Yorulmaz Onların içinde dosdoğru yazılı gerçekler vardır.
İnsan Dergisi Elçinin tebliğ ettiği bu sahifeler içinde, insanı dünya ve âhirette kurtuluşa ulaştıran dosdoğru hükümler ve mükemmel inanç, hukuk ve ahlâk ilkeleri vardır. İşte bu özellikleri barındıran apaçık bir belgeyle, yani Kur'an ve Peygamber ile o insanlara gitmediğiniz takdirde, onların iman etmelerini, hakka yönelmelerini bekleyemezsiniz.
Kadri Çelik doğruluğu kesin ve açık hükümler taşıyan (vahiyler ileten bir elçi).
Mahmut Kısa Okuduğu sayfalar içinde, çok kıymetli, hakkı, zamanla değişmeyen insanî değerleri, tabiî hukuk kurallarını ayakta tutan, tahrife uğramamış kitapçıklar, kitapçıklardan bölümler var.
Muhammed Esed (o vahiylerin) içinden (önceki) kitapların ölmez yitmez (değerleri) bulunur.
Mustafa İslamoğlu Onlarda dosdoğru yazılmış şeyler vardır.
Ömer Nasuhi Bilmen O sayfalarda en doğru hükümler vardır.
Ömer Öngüt İçinde değerli yazıların bulunduğu (sahifeler)
Şaban Piriş O sayfaların içinde sağlam hükümler vardır.
Sadık Türkmen O, sahifelerde doğru yazılmış hükümler vardır.
Seyyid Kutub (2-3) O kesin delil de: İçinde hak, hikmet ve adaletin ifadesi olan yazılar ihtiva eden tertemiz sayfaları okuyan ve Allah tarafından gönderilen bir Resuldür.
Suat Yıldırım O sahifelerde doğru, değerli Kitaplar vardır.
Süleyman Ateş Onların içinde dosdoğru 'yazılı hükümler' vardır.
Süleymaniye Vakfı Onlarda da dosdoğru hükümler bulunur.
Tefhim-ul Kuran Onun okuduğu sayfalarda dosdoğru yazılar vardır.
Ümit Şimşek O sayfalar içindedir dosdoğru, eskimez kitaplar.
Yaşar Nuri Öztürk Onların içinde (isteyip-beklemekte oldukları) kayyum (tek başına yeterli dosdoğru) yazılı deliller-ayetler vardır.

Sureler
Sayfa 598
Mushaf
Beyyine Suresi
İlgili Sure
Ayetler