Beyyine Suresi 2. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Beyyine Suresi 8 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 100. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 598 sayfa numarasında yer almaktadır.
رَسُولٌ مِنَ اللّٰهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةًۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 598
İlgili Sure
Beyyine Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı İşte o delil, Allah tarafından gönderilmiş tertemiz sahifeler okuyan bir elçidir.
Abdullah Parlıyan (İşte o apaçık delil,) Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir.
Adem Uğur Allâh'tan (şirk pisliğinden arınmayanın dokunamayacağı) tâhir (orijinal hakikati yansıtan) sayfaları (bilgileri) bildiren bir Rasûl!
Ahmed Hulusi Sonunda, Allah tarafından görevlendirilen, içinde şirk bulunmayan tertemiz sayfaları, Kur’ân sayfalarını okuyan Allah’ın Rasulü Muhammed geldi.
Ahmet Tekin (Bu delil) Allah tarafından (gönderilen) tertemiz sahifeler okuyan bir elçi(dir).
Ahmet Varol (O delil de) Allah'tan gönderilmiş bir elçi (ki,) tertemiz sahifeleri okumaktadır;
Ali Bulaç Bu hüccet, (bâtıl karışmamış) tertemiz sahifeleri okuyan Allah’dan bir peygamberdir. (Hz. Muhammed Aleyhissalâtü vesselâm’dır).
Ali Fikri Yavuz (Maddî–manevî kirlerden temizlenmiş olanlardan başkasının dokunamayacağı ve her türlü bâtıldan uzak) tertemiz sahifeleri okuyup tebliğde bulunan ve Allah tarafından gönderilmiş bir rasûl (geldikten sonra).
Ali Ünal O apaçık delil, Allah katından gönderilmiş, tertemiz sayfaları okuyan bir peygamberdir.
Bayraktar Bayraklı (1-3) Kitap ehlinden ve putperestlerden olan inkarcilar, kendilerine apacik bir belge, icinde kesin ve en dogru hukumlerin bulundugu arinmis sahifeleri okuyan, Allah katindan bir peygamber gelene kadar dinlerinden vazgececek degillerdi.
Bekir Sadak (1-2-3) Kitap Ehli (Yahudi ve Hıristiyanlar) ve müşrikler (Allah'a i ortak koşanlar)dan küfre sapanlar, kendilerine açık ve kesin delil; içinde en âdil, en sağlam hükümler bulunan tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamber gelinceye kadar (küfürden) ayrılmış olmadılar.
Celal Yıldırım (O delil de) Allah'tan gönderilmiş bir elçidir ki, o tertemiz sahifeleri okumaktadır.
Cemal Külünkoğlu Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir.
Diyanet İşleri (1-3) Kitap ehlinden ve ortak koşanlardan inkarcılar, kendilerine apaçık bir belge, içinde kesin ve en doğru hükümlerin bulunduğu arınmış sahifeleri okuyan, Allah katından bir Peygamber gelene kadar dinlerinden vazgeçecek değillerdi.
Diyanet İşleri ( Eski ) (2-3) (İşte o apaçık delil,) Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri havi tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir.
Diyanet Vakfı ALLAH'ın bir elçisi kendilerine arınmış sahifeler okuyor.
Edip Yüksel (Bu delil), tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir.
Elmalılı ( Sade ) (Bu delil), Allah'tan gelen bir peygamberdir, peyderpey tertemiz sahifeler okur.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Allahdan bir Resul, peyderpey mutahhar sahifeler okur,
Elmalılı Hamdi Yazır (O delil de) Tanrı'dan gönderilmiş bir elçi (ki) tertemiz sahifeleri okumaktadır;
Gültekin Onan Tertemiz sahifeleri ileten Allah’tan bir rasuldür.
Harun Yıldırım (1-2-3) Kitablardan ve müşriklerden küfredenler kendilerine apaçık bir hüccet, (ya'nî) içinde (kitabların) en doğru (hükümleri) yazılı, (baatıldan âzâde ve) temiz sahîfeleri okuyacak Allahdan bir peygamber gelinceye kadar (gûyâ intizaar edeceklerdi, dînlerinden) ayrılacak değillerdi.
Hasan Basri Çantay (İstedikleri bu delil) Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir ki, (onlara) temiz kılınmış sahîfeleri (Kur’ân’ı) okur.
Hayrat Neşriyat Arınmış sayfaları okuyan, Allah katından bir peygamber.
İbni Kesir Allah tarafından gönderilen bir elçi onlara tertemiz sahifeleri okuyor.
İlyas Yorulmaz (O apaçık delil) Allah'tan gönderilmiş bir elçi (olup) tertemiz sahifeleri okumaktadır.
İnsan Dergisi O apaçık delil, Allah tarafından gönderilen ve hiçbir tahrifata uğramamış tertemiz sahifeler okuyan ve böylece insanlığı doğru yola davet eden bir Elçidir.
Kadri Çelik (onlara) kutsanmış tertemiz vahiyler ileten Allah'tan bir elçi (gelmeden),
Mahmut Kısa Bir kesin delil, bir peygamber, Allah tarafından, onlara tertemiz sahîfeleri okumadıkça.
Muhammed Esed (O delil); tüm şaibelerden arınmış sayfaları Allah'tan kendilerine ileten bir elçidir;
Mustafa İslamoğlu (O hüccet ise) Allah tarafından bir peygamber ki tertemiz sahifeleri tilâvet eder.
Ömer Nasuhi Bilmen (O apaçık delil) Allah tarafından gönderilmiş, tertemiz sayfaları okuyan bir peygamberdir.
Ömer Öngüt Allah’tan kendilerine tertemiz sahifeler okuyan bir elçi ..
Şaban Piriş Apaçık delil, yani Allah tarafından bir Elçi ki; tertemiz sayfalar okur.
Sadık Türkmen Allah tarafından gönderilmiş tertemiz sahifeler okuyan bir elçidir.
Seyyid Kutub (2-3) O kesin delil de: İçinde hak, hikmet ve adaletin ifadesi olan yazılar ihtiva eden tertemiz sayfaları okuyan ve Allah tarafından gönderilen bir Resuldür.
Suat Yıldırım (Yani) Allâh tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeler okuyan bir elçi.
Süleyman Ateş (O delil de) Allah'tan gönderilmiş bir elçi (ki,) tertemiz sahifeleri okumaktadır;
Süleymaniye Vakfı Beyyine, Allah’ın elçisidir, tertemiz sayfalar okur[*].
Tefhim-ul Kuran O delil, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir ki, tertemiz sayfaları okumaktadır.
Ümit Şimşek Allah tarafından gönderilen, tertemiz sayfalar okuyan bir resul gelinceye dek.
Yaşar Nuri Öztürk (Oysa) Allah tarafından gönderilmiş-bir resul (kendilerine) tertemiz sahifeleri okumaktadır.

Sureler
Sayfa 598
Mushaf
Beyyine Suresi
İlgili Sure
Ayetler