Beled Suresi 2. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Beled Suresi 20 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 35. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 594 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 594
İlgili Sure
Beled Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Sen orada oturuyorsun veya orada senin için bir an savaş helal kılınacaktır veya av bile avlanmanın yasak olduğu bu Mekke şehrinde inkârcılar senin kanını helal sayıp seni öldürmeye niyet etmişlerdir veya ey peygamber! Sen Mekke'de ne yaparsan sana helaldir.
Abdullah Parlıyan Ki sen bu beldedesin,
Adem Uğur Ki sen bu beldede bir kayıtsızsın!
Ahmed Hulusi Senin gibi aslı nesli belli birine, işkencenin helâl sayıldığı, hükümranlığını ilan edeceğin, içinde ölüm cezaları verebileceğin, imtiyazlar tanıyabileceğin, haram irtikâp etmeyeceğin bu beldeye yemin ederim.
Ahmet Tekin Ki sen bu beldede oturmaktasın.
Ahmet Varol Ki sen, bu şehirde oturmakta iken,
Ali Bulaç Sen (Ey Rasûlüm), ikamet ederken bu beldede;
Ali Fikri Yavuz Ki sen (ey Rasûlüm), bu şehrin (onun kutsallığına çok büyüt katkı yapan) bir mukimisin.
Ali Ünal (1-3) Senin yaşamakta olduğun bu beldeye; doğurana ve doğana yemin olsun ki, [759] [760]
Bayraktar Bayraklı (1-2) Bu, Mekke sehrine yemin ederim; ki sen bu sehirde oturmussun.
Bekir Sadak Sen bu şehirde yerli olarak oturmuşsundur. (Bu şehir sana daha lâyık ve daha helâldir).
Celal Yıldırım (1-2) Yemin ederim bu beldeye (Mekke şehrine) ki, sen bu şehirde oturacaksın!
Cemal Külünkoğlu (1-4) Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke’ye), babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık.
Diyanet İşleri (1-2) Bu şehre (Mekke'ye) yemin ederim; ki sen bu şehirde oturmuşsun.
Diyanet İşleri ( Eski ) (1-4) Bu beldeye -ki sen bu beldedesin-, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz, insanı (yüzyüze geleceği nice) zorluklar içinde yarattık.
Diyanet Vakfı Ki sen bu kentte oturmaktasın.
Edip Yüksel Ki sen bu beldede oturmaktasın.
Elmalılı ( Sade ) Sen bu beldede oturmaktayken.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Sen hıll iken bu beldede
Elmalılı Hamdi Yazır Ki sen, bu şehirde oturmakta iken,
Gültekin Onan Ki sen bu şehirde oturmaktasın.
Harun Yıldırım Sen bu beldeye halâl iken.
Hasan Basri Çantay Ki sen bu beldede oturmaktasın.
Hayrat Neşriyat Sen de bu beldede oturmuşsun.
İbni Kesir Senin çok iyi tanıdığın (yakın olduğun yaşadığın) bu beldeye.
İlyas Yorulmaz Sen bu şehirde sakin iken.
İnsan Dergisi Kâbe ve çevresindeki Harem Bölge'ye sığınan katillere bile dokunulmazken, senin kanını helâl gören ve müminleri en ağır baskı ve işkencelere maruz bırakan bu şehrin sakinlerine andolsun ki.
Kadri Çelik senin serbestçe yaşadığın bu beldeyi,
Mahmut Kısa Ki sen oturmadasın bu şehirde.
Muhammed Esed -ki sen de bu beldenin (şerefli) bir sakinisin-
Mustafa İslamoğlu (1-2) Yemin ederim bu beldeye. Ve sen bu beldede ikamet etmektesin.
Ömer Nasuhi Bilmen Sen bu beldede oturmaktasın.
Ömer Öngüt Sen de bu şehrin insanısın.
Şaban Piriş Sen de bu kentte oturmaktasın.
Sadık Türkmen Ki sen bu şehre girmektesin.
Seyyid Kutub Senin bu beldeye girişin hakkı için!
Suat Yıldırım Ki sen bu şehire girmekte (burada yaşamakta)sın.
Süleyman Ateş Ki sen, bu şehirde oturmakta iken,
Süleymaniye Vakfı Seni bu şehirde korumasız sayarlarken bile (önemi ortadadır)!
Tefhim-ul Kuran (1-2) Yemin ederim bu beldeye-ki sen de bu beldenin sakinisin.
Ümit Şimşek Sen bu kente mahremsin/bu kente gireceksin.
Yaşar Nuri Öztürk Ki sen bu beldede oturmaktasın

Sureler
Sayfa 594
Mushaf
Beled Suresi
İlgili Sure
Ayetler