Bakara Suresi 6. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Bakara Suresi 286 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 87. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 2 sayfa numarasında yer almaktadır.
اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَٓاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 2
İlgili Sure
Bakara Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Unutma ki Allah'tan gelen gerçekleri, örtbas edenleri uyarıp uyarmaman farketmez. Onlar inanmazlar.
Abdullah Parlıyan Gerçek şu ki, kâfir olanları (azap ile) korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir; iman etmezler.
Adem Uğur Hakikati örten - inkâr edenleri uyarsan da uyarmasan da fark etmez, iman etmezler!
Ahmed Hulusi Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip, senin peygamberliğini, Kur’ân’ı, Allah’a imanın gerektirdiği esasları inkârda ısrar edenleri, kâfirleri, sorumluluk, hesap ve cezayı hatırlatarak uyarmanla uyarmaman fark etmiyor. İman etmeyecekler.
Ahmet Tekin Sen kâfirleri uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir; iman etmezler.
Ahmet Varol Şüphesiz, inkâr edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için farketmez; inanmazlar.
Ali Bulaç Muhakkak ki küfre varanlar, (yani iman nurunu şirk karanlığı ve inad yüzünden örtenleri) azâb ile korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir; onlar iman etmezler.
Ali Fikri Yavuz (İman etmeleri için kendini helâk edecek derecede gösterdiğin hırs ve iştiyaka rağmen) şu küfürde diretenlere gelince: (âkıbetleri hususunda uyarmak vazifen olup, sen de bu vazifeni elbette yerine getirmektesin. Ne var ki,) onları ister uyarmışsın, ister uyarmamışsın, onlar için fark etmez, çünkü iman edecek değillerdir.
Ali Ünal İnkâr edenleri uyarsan da uyarmasan da, onlar için aynıdır; iman etmezler.
Bayraktar Bayraklı suphe yok ki, inkar edenleri, baslarina gelecekle uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar.
Bekir Sadak Şüphesiz ki (ey sânı yüce peygamber!) o küfre saplanıp kalanları (inkâr ve inadları yüzünden tuttukları yanlış yolun tehlikeli sonucundan) korkutsan da, korkutmasan da onlara göre birdir; inanmazlar, d).
Celal Yıldırım İnkarcılara gelince, onları uyarsan da uyarmasan da fark etmez, (inanmamaya kararlı oldukları için) onlar iman etmezler.
Cemal Külünkoğlu Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir, inanmazlar.
Diyanet İşleri Şüphe yok ki, inkar edenleri, başlarına gelecekle uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar.
Diyanet İşleri ( Eski ) Gerçek şu ki, kâfir olanları (azap ile) korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir; iman etmezler.
Diyanet Vakfı İnkar edenlere gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir; onlar inanmazlar.
Edip Yüksel Şu muhakkak ki inkâr edenleri uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Onlar inanmazlar.
Elmalılı ( Sade ) Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlarca aynıdır. İman etmezler.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Amma o küfre saplananlar, ha inzar etmişin bunları ha etmemişin onlarca müsavidir, imana gelmezler
Elmalılı Hamdi Yazır Şüphesiz, kafirleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir / aynıdır; onlar inanmazlar.
Gültekin Onan Muhakkak ki küfürlerinde bilinçli olarak ısrar eden kimseleri uyarsan da uyarmasan da kendileri için birdir; îmân etmezler.
Harun Yıldırım Şu muhakkak ki küfr edenleri inzâr etsen de onlarca bir, kendilerini inzâr etmesen de inanmazlar.
Hasan Basri Çantay Şübhesiz ki inkâr edenler yok mu, onları korkutsan da korkutmasan da kendileri için birdir; îmân etmezler.
Hayrat Neşriyat Şüphesiz ki o küfretmiş olanları uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar.
İbni Kesir Hakkı kabul etmeyenlere gelince, sen onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için fark etmez, (Rablerinden gelen gerçeklere) asla inanmazlar.
İlyas Yorulmaz Şüphesiz küfre sapanları uyarsan da uyarmasan da birdir; iman etmezler.
İnsan Dergisi Kur'ân'ın haber verdiği hakikatleri bile bile inkâr edenlere gelince, sen onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir; imana gelmezler. İkna edici deliller, tatlı ve güzel öğütler onlar için bir şey ifade etmez. Çünkü kibir, ihtiras, bencillik, inatçılık gibi hastalıklar onları hakka yönelmekten alıkoymaktadır. O halde, iman etmiyorlar diye ümidini ve cesaretini kaybetme. Hikmet ve güzel öğüt ile insanları hakka çağırmaya devam et. Temiz yürekli, iyi niyetli olanlar bu çağrıya kulak vereceklerdir. Hak ve hakikati inatla reddedenlere gelince:
Kadri Çelik Unutma ki, hakikati inkara şartlanmış olanlar için kendilerini uyarıp uyarmaman fark etmez; onlar inanmazlar.
Mahmut Kısa Kâfir olanlara gelince: İster korkut onları, ister korkutma, birdir; inanmazlar.
Muhammed Esed Şu bir gerçek ki, küfre şartlanmış o kimseleri ha uyarmışsın ha uyarmamışsın, onlar için (ikisi de) bir: iman etmezler.
Mustafa İslamoğlu Muhakkak o kimseler ki kâfir olmuşlardır, onları korkutsan da, korkutmasan da onlar için müsavîdir, onlar imâna gelmezler.
Ömer Nasuhi Bilmen Kâfirlere gelince, onları ikaz etsen de etmesen de onlar için birdir, onlar iman etmezler.
Ömer Öngüt Kafirlere gelince, onları uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar.
Şaban Piriş Şüphesiz ki o kâfirler (gerçekleri anladıkları halde gizleyenler), onları uyarsan da uyarmasan da kabul etmiyorlar.
Sadık Türkmen Kâfirlere gelince onları uyarsan da uyarmasan da farketmez; onlar iman etmezler.
Seyyid Kutub İnkâra saplananları ise ister uyar ister uyarma onlar için birdir, imana gelmezler.
Suat Yıldırım İnkâr edenlere gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir; inanmazlar.
Süleyman Ateş Şüphesiz, küfredenleri uyarıp korkutsan da, uyarmayıp korkutmasan da, onlar için farketmez; iman etmezler.
Süleymaniye Vakfı Kâfirleri (âyetleri görmezlikten gelenleri) [*] uyarsan da uyarmasan da fark etmez; onlar inanıp güvenmezler.
Tefhim-ul Kuran İnkâr etmiş olanlara gelince, sen onları uyarsan da onlar için birdir, uyarmasan da; onlar inanmazlar.
Ümit Şimşek Şu bir gerçek ki, o küfre batmış olanları sen korkutsan da korkutmasan da onlar için aynıdır; iman etmezler.
Yaşar Nuri Öztürk Hiç şüphe yok ki küfredenleri uyarıp-korkutsan da, uyarmayıp-korkutmasan da onlar için farketmez, iman etmezler.

Sureler
Sayfa 2
Mushaf
Bakara Suresi
İlgili Sure
Ayetler