Bakara Suresi 56. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Bakara Suresi 286 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 87. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 2 sayfa numarasında yer almaktadır.
ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 2
İlgili Sure
Bakara Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Sizi bu ölümünüzden sonra belki şükredenlerden olursunuz diye tekrar dirilttik.
Abdullah Parlıyan Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz.
Adem Uğur Sonra, ölümü (yokluğunuzu - gerçekte yegâne var olanın Vahid-ül Kahhar olduğu gerçeğini) tatmanızın akabinde, yeni bir anlayışla hayata başlatmıştık sizi, belki bunu değerlendirirsiniz diye.
Ahmed Hulusi Bu ölümünüzden sonra biz sizi tekrar dirilttik. Şükrünüze vesile olur diye böyle yaptık.
Ahmet Tekin Sonra belki şükredersiniz diye sizi ölümünüzden sonra tekrar diriltmiştik.
Ahmet Varol Sonra şükredesiniz diye, sizi ölümünüzden sonra dirilttik.
Ali Bulaç Sonra, şükredesiniz diye, vefatınızdan (bir gün) sonra (kudretimizi anlıyasınız diye) sizi diriltmiştik.
Ali Fikri Yavuz Bu ölümden hiç farksız haliniz ve kalbî, manevî ölümünüzün ardından (Allah) sizi ikinci bir defa hayata mazhar kıldı ki, artık şükredesiniz (iman, ibadet ve hayat adına O’nun bütün hükümlerini tutup hayatınıza hayat kılasınız).
Ali Ünal Şükredersiniz diye, sizi ölümünüzün ardından dirilttik.
Bayraktar Bayraklı Olumunuzden sonra, sukredesiniz diye sizi tekrar diriltmistik.
Bekir Sadak (Bir bakıma) ölümünüzden sonra da şükredesiniz diye sizi (o baygın halden uyandırıp) kaldırmıştık.
Celal Yıldırım Ölü bir toplum haline geldikten sonra, şükredesiniz diye sizi tekrar diriltmiştik.
Cemal Külünkoğlu Sonra, şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik.
Diyanet İşleri Ölümünüzden sonra, şükredesiniz diye sizi tekrar diriltmiştik.
Diyanet İşleri ( Eski ) Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz.
Diyanet Vakfı Sonra, belki şükredersiniz diye ölümünüzün ardından sizi diriltmiştik.
Edip Yüksel Sonra şükredesiniz diye sizi ölümünüzün ardından yeniden diriltmiştik.
Elmalılı ( Sade ) Sonra şükredesiniz diye sizi ölümünüzden sonra yine dirilttik.
Elmalılı ( Sade - 2 ) sonra sizi şükredesiniz diye ba's badelmevte mazhar ettik
Elmalılı Hamdi Yazır Sonra, belki şükredersiniz diye ölümünüzün (mevtiküm) ardından sizi diriltmiştik (beasnaküm).
Gültekin Onan Sonra ölümünüzün ardından belki şükredersiniz diye sizi dirilttik.
Harun Yıldırım Sonra ölümünüzün arkasından sizi yine diriltmişdik. Gerekdi ki şükredesiniz.
Hasan Basri Çantay Sonra şükredesiniz diye, ölümünüzün ardından sizi dirilttik.
Hayrat Neşriyat Sonra sizi, ölümünüzün arkasından şükredersiniz diye diriltmiştik.
İbni Kesir Bu yok oluşunuzdan sonra tekrar sizi dirilttik ki, belki şükredersiniz.
İlyas Yorulmaz Ölümünüzden sonra, şükredesiniz diye sizi tekrar diriltmiştik.
İnsan Dergisi Mucizevî bir şekilde cereyan eden bu yıldırım çarpmasından sonra, bahşettiğim nimetlere şükredip kulluk görevinizi hakkıyla yerine getiresiniz diye sizi ölümünüzün ardından yine mucizevî bir şekilde diriltmiştik. Ölümün ve hayatın yalnızca Allah'ın elinde olduğunu gözler önüne seren bu mucize, aynı zamanda, ahlâkî değerler ve toplumsal dinamikler bakımından ölen bir toplumun, ancak ilâhî vahyin yol göstericiliği sayesinde yeniden hayata dönebileceğini gösteren çarpıcı bir örnek olmuştu.
Kadri Çelik Ama ölü (bir toplum) haline geldikten sonra belki şükredenlerden olursunuz diye sizi tekrar dirilttik.
Mahmut Kısa Sonra da gene şükredesiniz diye ölümünüzden sonra sizi dirilttik.
Muhammed Esed Daha sonra, belki teşekkür edersiniz diye ölümünüzün ardından sizi bir daha diriltmiştik.
Mustafa İslamoğlu Sonra sizi ölümünüzü müteakip diriltmiştik, tâ ki şükredesiniz.
Ömer Nasuhi Bilmen Bu ölü halinizden sonra, belki şükredersiniz diye sizi tekrar diriltmiştik.
Ömer Öngüt Ölümünüzden sonra belki şükredersiniz diye sizi tekrar diriltmiştik.
Şaban Piriş Sonra sizi Biz dirilttik, sizler öldükten sonra. Umulur ki sizler şükredersiniz.
Sadık Türkmen Sonra şükredesiniz diye sizi öldükten sonra yeniden dirilttik.
Seyyid Kutub Siz bir müddet ölü vaziyette kaldıktan sonra, şükredesiniz diye sizi dirilttik.
Suat Yıldırım Sonra belki şükredersiniz diye sizi ölümünüzün ardından tekrar diriltmiştik.
Süleyman Ateş Sonra (yine de) belki şükredersiniz diye, sizi ölümünüzden sonra dirilttik.
Süleymaniye Vakfı Bayılmanızın [*] ardından yine de sizi kaldırmıştık ki görevinizi yerine getiresiniz.
Tefhim-ul Kuran Sonra da, ölümünüzün ardından, şükredin diye sizi tekrar diriltmiştik.
Ümit Şimşek Sonra, ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki, şükredebilesiniz.
Yaşar Nuri Öztürk Sonra şükredesiniz diye sizi ölümünüzden sonra tekrar dirilttik.

Sureler
Sayfa 2
Mushaf
Bakara Suresi
İlgili Sure
Ayetler