Bakara Suresi 5. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Bakara Suresi 286 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 87. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 2 sayfa numarasında yer almaktadır.
اُو۬لٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَاُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 2
İlgili Sure
Bakara Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı İşte Rablerinin gösterdiği cennet yolunda yürüyen ve gerçek mutluluğa erecek kimseler de onlardır.
Abdullah Parlıyan İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.
Adem Uğur İşte onlar, Rablerinden (nefslerini oluşturan Esmâ bileşiminden kaynaklanan) HÜDA (hakikati idrak) hâlindedirler ve onlar kurtuluşa ermişlerdir.
Ahmed Hulusi İşte bunlar yaratan, yaşama kabiliyeti, gücü ve varlıklara işleyiş düzeni veren, koruyan, kontrol eden Rablerinin gösterdiği doğru yolda yürüyen, faaliyet gösteren erlerdir. İşte bunlar kurtuluşa, ebedî nimetlerle mutluluğa erenlerdir.
Ahmet Tekin İşte onlar Rablerinin göstermiş olduğu hidayet yolu üzerindedirler ve kurtuluşa erecek olanlar da onlardır.
Ahmet Varol İşte bunlar, Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler bunlardır.
Ali Bulaç İşte böyle kimseler, Rablerinden olan hidâyet ve doğru yol üzeredirler; ve bunlar azabdan kurtulup sevaba erenlerdir.
Ali Fikri Yavuz İşte o (kutlu) zatlar, (Kur’ân şeklinde tecelli eden hidayet kaynağına dayalı imanlarının neticesi olarak) Rabbilerinden gelen tam bir hidayet üzerinde (âdeta yükselebilecekleri son noktaya doğru seyahat ediyor gibi)dirler; ve onlardır gerçek mazhariyet sahipleri, gerçekten kurtuluşa ermiş olanlar.
Ali Ünal İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridirler.
Bayraktar Bayraklı Iste Rab'lerinin yolunda olanlar ve saadete erisenler bunlardir.
Bekir Sadak İşte bunlar, Rabları tarafından doğru yol üzeredirler ve korktuklarından kurtulup umduklarına kavuşanlar da bunlardır.
Celal Yıldırım İşte Rablerinin gösterdiği yolda yürüyenler de, gerçek anlamda kurtuluşa erenler de onlardır.
Cemal Külünkoğlu İşte onlar Rab’lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.
Diyanet İşleri İşte Rab'lerinin yolunda olanlar ve saadete erişenler bunlardır.
Diyanet İşleri ( Eski ) İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.
Diyanet Vakfı İşte, Rableri tarafından yol gösterilenler ve mutluluğa erenler bunlardır.
Edip Yüksel Bunlar, işte Rabblerinden bir hidayet üzerindedirler ve bunlar işte felaha erenlerdir.
Elmalılı ( Sade ) Bunlar işte Rablerinden bir hidayet üzerindedir ve bunlar işte o murada eren kurtulmuşlar.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Bunlar işte rablarından bir hidayet üzerindedir ve bunlar işte bunlar o murada eren müflihin
Elmalılı Hamdi Yazır İşte bunlar, rablerinden (olan) bir hidayet üzerindedirler ve felaha erenler / erdirilenler bunlardır.
Gültekin Onan İşte onlar, Rablerinden bir hidâyet üzeredirler ve onlar kurtuluşa erenlerin tâ kendileridir.
Harun Yıldırım İşte onlar Rablerinden (gelen) Hidâyetin tam üzerindedirler. Asıl muradlarına kavuşanlar da işte onlar.
Hasan Basri Çantay İşte onlar, Rablerinden bir hidâyet üzeredirler, kurtuluşa erenler de işte ancak onlardır.
Hayrat Neşriyat İşte onlar, rablarından bir hidayet üzeredirler ve işte onlar, felaha erenlerdir.
İbni Kesir İşte böyleleri, Rablerinin belirlediği doğru yol üzerinde olan ve kurtuluşa erenler de bunlardır.
İlyas Yorulmaz İşte onlardır rablerinden bir hidayet üzere olanlar ve işte onlardır, sadece onlardır felaha erenler.
İnsan Dergisi İşte Rablerinin gösterdiği dosdoğru yolda yürüyenler onlardır, dünyada ve âhirette gerçek anlamda huzura, başarıya, kurtuluşa erecek olanlar da ancak onlardır.
Kadri Çelik İşte Rablerinin gösterdiği yolda yürüyenler onlardır, mutluluğa erişecek olanlarda!
Mahmut Kısa Onlardır rablerinden doğru yolu bulanlar, onlardır kurtulup muratlarına erenler.
Muhammed Esed İşte onlar, Rablerinden gelen kusursuz bir rehberliğe tabidirler; ve işte onlar, evet onlardır sonsuz mutluluğa erenler.
Mustafa İslamoğlu İşte onlar Rabb-i Kerîm'leri tarafından bir hidâyet üzeredirler. Felâh bulanlar da ancak onlardır.
Ömer Nasuhi Bilmen İşte onlar Rablerinin yolunda olanlardır. İşte onlar saâdete erenlerdir.
Ömer Öngüt İşte, Rab’lerinin yolunda olanlar ve kurtuluşa erecek olanlar onlardır.
Şaban Piriş Işte onlar Rablerinden (gelen) doğru bir yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.
Sadık Türkmen İşte onlar Rabblerinden gelen hidayet yolundadırlar ve kurtuluşa erenlerdir.
Seyyid Kutub İşte bunlardır Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlar. Ve işte bunlardır felâh bulanlar.
Suat Yıldırım İşte onlar, Rablerinden bir hidâyet üzeredirler ve umduklarına erenler, işte onlardır!
Süleyman Ateş İşte bunlar, Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de bunlardır.
Süleymaniye Vakfı İşte onlar, Rablerinin (Sahiplerinin)[*] doğru yolunda olanlardır. Umduklarına kavuşacak olanlar da onlardır.
Tefhim-ul Kuran İşte onlar, Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Ve onlar kurtuluşa erenlerin tâ kendisidir.
Ümit Şimşek İşte bunlardır Rablerinden bir hidayet üzere olanlar, işte bunlardır gerçek anlamda kurtuluşu bulanlar.
Yaşar Nuri Öztürk İşte bunlar, Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve felaha (kurtuluşa) erenler de bunlardır.

Sureler
Sayfa 2
Mushaf
Bakara Suresi
İlgili Sure
Ayetler