Bakara Suresi 43. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Bakara Suresi 286 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 87. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 2 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَاَق۪يمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِع۪ينَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 2
İlgili Sure
Bakara Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Namaza dikkatli ve devamlı olun, karşılıksız mâlî yardım olan zekatı verin. Allah'ın huzurunda rükû ederek eğilenlerle beraber eğilin.
Abdullah Parlıyan Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.
Adem Uğur Salâtı ikame edin (âfakî ve enfüsî yönelişi yaşayın), zekâtı (size bağışlananın bir kısmını karşılıksız) verin; rükû edenlerle beraber rükû edin.  (Varlığınızdaki Allâh Esmâ'sının azametini hissedip, tespih edin ve bunun nefsin hakikati olan Muhıyt tarafından algılandığını, rükûdan kalkıp "semi'Allahu. . . . . . " derken fark edin. )
Ahmed Hulusi Namazları âdâbına riayet ederek, aksatmadan kılın. Vicdanınızı, servetinizi, sosyal bünyenizi arındıran, berekete vesile olan zekâtı verin. Rükû’ ederek namaz kılanlarla birlikte siz de, rükûa vararak, namazlarınızı cemaatle kılın, saygıyla Allah’ın emirlerine itaat ederek İslâmî faaliyetlere katılanlarla birlikte siz de saygıyla canla başla İslamî sorumluluklara, ibadetlere, cemaate, faaliyetlere katılın.
Ahmet Tekin Namazı kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.
Ahmet Varol Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.
Ali Bulaç (Müslümanların namazı gibi) namaz kılın, onlar gibi zekât verin ve rükû eden müminlerle rükû edin (Cemaate devam edin).
Ali Fikri Yavuz Şartlarına tam riayet ederek, vaktinde ve aksatmadan namazı kılın ve zekâtı tastamam verin. (Müslümanlardan kopuk, ayrı bir grup oluşturmayın ve böyle ayrı bir grup olarak değil,) rükû edenlerle (namazlarını tastamam yerine getiren Müslümanlar cemaatiyle birlikte) rükû edin.
Ali Ünal Namazı kılınız, zekâtı veriniz ve rükû edenlerle beraber rükû ediniz.
Bayraktar Bayraklı Namazi kilin, zekati verin, ruku edenlerle birlikte ruku edin.
Bekir Sadak Namazı kılın, zekâtı verin, rükû' edenlerle beraber rükû' edin.
Celal Yıldırım Namazda dikkatli ve devamlı olun, zekâtı verin ve rükû eden (mü'min)lerle birlikte siz de rüku edin.
Cemal Külünkoğlu Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.
Diyanet İşleri Namazı kılın, zekatı verin, rüku edenlerle birlikte rüku edin.
Diyanet İşleri ( Eski ) Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.
Diyanet Vakfı Namazı gözetin, zekatı verin ve eğilenlerle birlikte eğilin.
Edip Yüksel Hem namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.
Elmalılı ( Sade ) Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin!
Elmalılı ( Sade - 2 ) hem namazı dürüst kılın ve zekâtı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin
Elmalılı Hamdi Yazır Namazı gözetin (kıyam), zekatı verin ve eğilenlerle / rüku edenlerle (ma'arrakiiyn) birlikte eğilin / rüku edin (verkeu).
Gültekin Onan Bir de namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin!
Harun Yıldırım Dosdoğru namaz kılın, zekât verin, rükû' eden (mümin) lerle birlikde rükû' edin (cemaate devam edin).
Hasan Basri Çantay Hem namazı hakkıyla edâ edin, zekâtı verin ve rükû' edenlerle berâber rükû' edin!
Hayrat Neşriyat Namazı kılın, zekatı verin, rüku' edenlerle birlikte rüku edin.
İbni Kesir Namazı kılın, zekatı verin ve Rablerine saygı ile eğilenlerle birlikte sizde eğilin.
İlyas Yorulmaz Namazı kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin.
İnsan Dergisi Namazı kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin! Siz de Müslümanlar gibi beş vakit namazı kılın, zekâtı verin ve Allah'ın hükmüne boyun eğen müminlerle birlikte, Kur'ân'ın ve Son Elçi'nin emirlerine boyun eğin! Unutmayın ki, bedenî ibadetlerin sembolü olan namaz ve mâlî ibadetlerin sembolü olan zekât, bütün peygamberlere ve ümmetlerine emredilen evrensel ibadetlerdendir.

Yahudi din bilginleri, halka kutsal kitaba inanıp onunla amel etmelerini ve Allah'ın rızasına uygun şe­kilde yaşamalarını öğütlüyor, fakat kendileri tam aksi davranışlar sergiliyorlardı. Ayrıca İbn-i Abbas (ra)'dan rivayet edildiğine göre, Medine'deki Yahudi bilginlerinden bazıları, kendilerine gizlice gelip "Muhammed hakkında ne dersin?" diye soranlara, "Doğrudur, haktır." diyerek Peygamber'e uymalarını tavsiye ediyor fakat kendileri, emirleri altında bulunanlardan gelecek hediye ve vergilerden mahrum kalma endişesiyle Müslüman olmaya yanaşmıyorlardı.

İşte bu Yahudi bilginlerini çelişkili tu­tumları ve samimiyetsizlikleri sebebiyle eleştirmek ve aynı zamanda Müslümanları, özellikle ümmetin önderleri konumunda bulunan âlimleri ve yöneticileri böyle bir duruma düşmemeleri konusunda uyarmak üzere aşağıdaki âyet nazil oldu:
Kadri Çelik Namazda dikkatli ve devamlı olun, karşılıksız yardımda bulunun ve namazda rüku edenlerle birlikte rüku edin.
Mahmut Kısa Namaz kılın, zekât verin, rükû edin rükû edenlerle.
Muhammed Esed Namazı istikametle kılın, zekatı gönlünüzden kopararak verin, Allah'a rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin!
Mustafa İslamoğlu Ve namazı kılınız, zekâtı da veriniz ve rüku' edenler ile beraber rüku' ediniz.
Ömer Nasuhi Bilmen Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.
Ömer Öngüt Namazı kılın, zekatı verin, (Allah’ın emrine) boyun eğenlerle boyun eğin.
Şaban Piriş Hem namazı gereği gibi kılın ve Zekâtı (çalışıp üreterek) verin ve Rüku edenlerle/gönülden boyun eğenlerle birlikte, siz de gönülden boyun eğin/rüku edin…
Sadık Türkmen Namazı kılın, zekâtı verin ve rukûa varanlarla birlikte siz de rukûa', varın.
Seyyid Kutub Hem namazı tam kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber siz de namaz kılın.
Suat Yıldırım Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle (Allâh'ın huzûrunda eğilenlerle) beraber eğilin.
Süleyman Ateş Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Süleymaniye Vakfı Namazı düzgün ve sürekli kılın, zekâtı verin;[1*] rükû edenlerle birlikte rükû edin![2*].
Tefhim-ul Kuran Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükûa varın.
Ümit Şimşek Namazı kılın, zekâtı verin; rükû edenlerle birlikte rükû edin.
Yaşar Nuri Öztürk Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle (huzurda eğilenlerle) birlikte rüku edin.

Sureler
Sayfa 2
Mushaf
Bakara Suresi
İlgili Sure
Ayetler