Bakara Suresi 42. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Bakara Suresi 286 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 87. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 2 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 2
İlgili Sure
Bakara Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Bile bile gerçekleri değersiz ve geçersiz şeylerle örtüp gizlemeyin
Abdullah Parlıyan Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.
Adem Uğur Gerçeği (Hakk'ı), aslı olmayana (bâtıla) karıştırmayın! Bildiğiniz hâlde gerçeği gizliyorsunuz!
Ahmed Hulusi Gerekçeli, hikmete dayalı gelen hak kitaba, hak düzene, bâtıl karıştırmayın. Bile bile hakikati, Muhammed’in hak peygamber olduğunu, ilâhî hükümleri gizlemeyin.
Ahmet Tekin Hakkı batıla karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin.
Ahmet Varol Hakkı batıl ile örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. (Kaldı ki) siz (gerçeği) biliyorsunuz.
Ali Bulaç Hakkı bâtıla karıştırıp da bile bile gizlemeyin (Peygamber A.S.V’ın vasfını Tevrat’da bulmadık diye hakkı örtmeyin).
Ali Fikri Yavuz (Ellerinizle Kitaba ilavelerde ve o Kitapta değiştirmelerde bulunup, sonra da bunları Allah’a mal etme, kelimeleri asıl manâlarından saptırma, gerçeği gizleme, bile bile yanlış ve yalan şahitlikte bulunup yanlış hüküm verme gibi yollarla) hakkı bâtılla karıştırmayın ve (yaptığınız işin ne manâya geldiğini, gizlediğinizin hak ve Hz. Muhammed’in rasûl, hem de son ve gelmesini beklediğiniz rasûl olduğunu) bile bile hakkı gizlemeyin.
Ali Ünal Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayınız ve hakkı gizlemeyiniz. [16]
Bayraktar Bayraklı Hakki batila karistirmayin ve bile bile hakki gizlemeyin.
Bekir Sadak Bildiğiniz halde hakkı bâtıla karıştırıp gerçeği gizlemeyin.
Celal Yıldırım Bilerek hakkı batıl ile örtüp, gerçeği gizlemeyin.
Cemal Külünkoğlu Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.
Diyanet İşleri Hakkı batıla karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin.
Diyanet İşleri ( Eski ) Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.
Diyanet Vakfı Bile bile gerçeği yanlış ile karıştırmayın, gerçeği gizlemeyin.
Edip Yüksel Hakk'ı batıla karıştırıp da, bile bile hakkı gizlemeyin.
Elmalılı ( Sade ) Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin!
Elmalılı ( Sade - 2 ) hakkı batılla bulayıp da bile bile hakkı gizlemeyin
Elmalılı Hamdi Yazır Hakkı batıl ile örtmeyin (libas) ve hakkı gizlemeyin (tektümülhakka). Siz biliyorsunuz. (VEYA: Bildiğiniz halde hakkı batıl ile örtmeyin ve...) (VEYA: ...bildiğiniz halde hakkı gizlemeyin)
Gültekin Onan Hakkı bâtılla karıştırmayın ve bildiğiniz halde hakkı gizlemeyin!
Harun Yıldırım Kendiniz bilib dururken Hakkı baatıla karıştırıb da gerçeği gizlemeyin.
Hasan Basri Çantay Hem siz (doğru olanı) bile bile hakkı bâtıl ile karıştırmayın ve hakkı gizlemeyin!
Hayrat Neşriyat Hakkı batıla karıştırıp da, bile bile siz gerçeği gizlemeyin.
İbni Kesir Hakkı (Kur'an'ı) yanlışlarla örtmeyin, bildiğiniz halde doğruları saklamayın.
İlyas Yorulmaz Hakkı batıl ile karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin.
İnsan Dergisi Hakkı bâtıl ile bulandırmayın ve bile bile gerçeği gizlemeyin! Bâtıl yorum ve iddialarınızı Tevrat'a karıştırarak hakikati çarpıtmayın!  Ahmed adındaki Son Peygamber'in geleceğini müjdeleyen (Saff Sûresi, 61/6) Tevrat âyetlerini ve kitapta yer alan diğer gerçekleri gizlemeyin.
Kadri Çelik Hakkı batıl ile örtüp bile bile gizlemeyin.
Mahmut Kısa Doğruyu bâtılla karıştırıp da bile bile gerçeği unutup gizlemeyin.
Muhammed Esed Hakkı batılla karıştırmayın ve bildiğiniz halde hakkı gizlemeyin!
Mustafa İslamoğlu Ve hakkı bâtıl ile örtüp karıştırmayın. Ve hakkı saklamayın. Halbuki siz bilirsiniz.
Ömer Nasuhi Bilmen Hakkı bâtıl ile karıştırmayın, bilerek hakkı gizlemeyin.
Ömer Öngüt Hakka batılı karıştırmayın, bile bile hakkı gizlemeyin.
Şaban Piriş Ve hak ile batılı (birbirine) karıştırmayın. Ve siz hakkı bile bile gizlemeyin.
Sadık Türkmen Bile bile batılı hakkın üzerine örtüp hakkı bakışlardan gizlemeyin.
Seyyid Kutub Batılı hakka karıştırmayın, bile bile gerçeği gizlemeyin!
Suat Yıldırım Bile bile gerçeği bâtılla bulayıp hakkı gizlemeyin.
Süleyman Ateş Hakkı batıl ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin.
Süleymaniye Vakfı Hakkı, bâtıl kılığına sokmayın; [*] bile bile hakkı gizlemeyin!
Tefhim-ul Kuran Hakkı bâtıl ile karıştırmayın; bile bile hakkı gizlemeyin.
Ümit Şimşek Hakkı batılla/saçmalık ve tutarsızlıkla kirletmeyin. Bilip durduğunuz halde gerçeği gizliyorsunuz.
Yaşar Nuri Öztürk Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.

Sureler
Sayfa 2
Mushaf
Bakara Suresi
İlgili Sure
Ayetler