Bakara Suresi 2. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Bakara Suresi 286 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 87. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 2 sayfa numarasında yer almaktadır.
ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَۚۛ ف۪يهِۚۛ هُدًى لِلْمُتَّق۪ينَۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 2
İlgili Sure
Bakara Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Anlattığı konularda hiçbir şüpheye yer bırakmayan bu kitap; yolunu Allah'ın kitabıyla bulmak isteyenlere cennet yolunu gösterir.
Abdullah Parlıyan O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.
Adem Uğur Hakkında şüphe edilmesi mümkün olmayan o Hakikat ve Sünnetullah BİLGİsi (KİTAP), korunmak isteyenlere gerçeği idrak etme kaynağıdır.
Ahmed Hulusi Geçmiş kutsal kitaplarda, Muhammed’e vahyedileceği müjdelenen, bütün insanların iman etmekle, uygulamakla yükümlü olduğu, yürürlükteki tek ve son ilâhî kitap yalnızca bu mükemmel, kutsal kitaptır, Kur’ân’dır. Allah katından indirildiğinde, kaynağında, vahyinde ve içindeki bilgilerde; geçmiş kitaplarda müjdelenen, bütün insanları muhatap alan, yürürlükteki tek ve son kitap olduğunda, şüphe ve tereddüt yoktur. Allah’a sığınıp, emirlerine yapışarak, günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minler için, bir hidayet rehberidir.
Ahmet Tekin Bu (Kur'an-ı Kerim) doğruluğunda şüphe olmayan bir kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet rehberidir.
Ahmet Varol Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir kitaptır.
Ali Bulaç Bu, O kitaptır ki, kendisinden hiç şüphe yoktur ve daha önceki kitaplarda, Allah’ın inzâl edeceğini vaad buyurduğu kâmil kitaptır. Âhirette zarar verecek şeylerden korunanlar (takva sahipleri) için delildir, yol göstericidir.
Ali Fikri Yavuz İşte (eşsiz, mucize) Kitap: Onun (Allah tarafından indirildiği ve baştan sona hakikatler mecmuası olduğu) hakkında hiçbir şüphe yoktur; o, müttakîler (Allah’a gönülden saygı besleyip isyandan kaçınan, Din ve hayat kanunları olarak koyduğu bütün emir ve yasaklara hakkıyla riayet edenler) için baştan sona bir hidayet kaynağıdır.
Ali Ünal Kendisinde hiç şüphe olmayan bu kitap, sakınanlar [8] için bir rehberdir.
Bayraktar Bayraklı Bu, dogrulugu suphe goturmeyen ve Allah'a karsi gelmekten sakinanlara yol gosteren Kitab'dir.
Bekir Sadak İşte bu kitab ki onda (Allah tarafından indirildiğinde) hiç şüphe yoktur. Muttakî (İlâhî buyruklara uyup kötülüklerden ve yasaklardan kaçınıp korunanları doğru yola irşâd eder.
Celal Yıldırım Bu, kendisinde kuşku, çelişme, tutarsızlık olmayan (ilahi bir) kitaptır. Muttakiler (Allah'a karşı gelmekten sakınan ve O'na karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanlar) için bir yol göstericidir.
Cemal Külünkoğlu Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
Diyanet İşleri Bu, doğruluğu şüphe götürmeyen ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yol gösteren Kitap'dır.
Diyanet İşleri ( Eski ) O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.
Diyanet Vakfı Bu, kuşkusuz, erdemliler için yol gösterici bir kitaptır.
Edip Yüksel İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler (kötülükten korunacaklar) için hidayettir.
Elmalılı ( Sade ) İşte o Kitap, bunda şüphe yok; korunacaklar için hidayetin ta kendisi.
Elmalılı ( Sade - 2 ) İşte o kitap, bunda şüphe yok, ayni hidayet, korunacaklar için
Elmalılı Hamdi Yazır Bu, içinde / hakkında kuşku olmayan, muttakiler için yol gösterici (hüden) bir kitaptır.
Gültekin Onan Kendisinde hiçbir şüphe olmayan bu kitap, muttakiler için bir hidâyettir.
Harun Yıldırım Bu, o kitab'dır ki kendisinde (Allah katından gönderilmiş olduğunda) hiç şübhe yokdur. (O) takvaa sahibleri için doğru yolun ta kendisidir.
Hasan Basri Çantay İşte bu, o Kitab’dır ki, onda şübhe yoktur. Takvâ sâhibleri için bir hidâyettir.
Hayrat Neşriyat İşte bu kitab, onda hiç bir şüphe yoktur, müttekiler için hidayettir.
İbni Kesir Allah'tan sakınanları en doğru yola iletmesinde hiçbir şüphe ve tereddüt olmayan, yalnızca bu kitaptır.
İlyas Yorulmaz İşte o (yüce) kitap (Kur'an), hiç şüphesiz takva sahipleri için bir hidayettir.
İnsan Dergisi İçinde hiçbir yanlışlık, çelişki ve şüphe bulunmayan bu [13] kitap, günah ve kötülüklerden sakınıp korunanlara dünyada ve âhirette huzur, başarı ve kurtuluş yolunu gösteren mükemmel bir rehber, yol gösterici ve hidâyettir.

İnsanı dünyada ve âhirette kurtuluşa iletecek temel hayat prensiplerini ortaya koyan bu kitabın içinde, akıl ve sağduyu ile çelişen, insanı şüpheye düşürebilecek herhangi bir yanlışlık, çelişki, eğrilik ve tutarsızlık yoktur. Bu da onun Allah'tan gelen hak bir kitap olduğunun apaçık kanıtlarından biridir.

Ancak bu kitabın hidayetinden istifade edebilmenin birinci şartı, dürüst ve iyiniyetli olmaktır. Hakkı bâtılı gözetmeyen, bencil ihtiraslarının, arzu ve heveslerinin ardından giden kimseler Kur'an'da hidâyet bulamazlar. Bunun içindir ki, tüm insanlığa doğru yolu gösteren bu kitap,ancak iyiye ve doğruya ulaşmayı arzu eden kimseleri hedefe ulaştıracaktır. Böyle kimseler, Kur'ân'ın rehberliğinde iman ve ahlak eğitiminden geçerek şu üstün özellikleri elde ederler:
Kadri Çelik Üzerinde hiçbir şüpheye yer olmayan bu ilahi kelam Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olanlara bir rehber (olarak indirilmiş)tir,
Mahmut Kısa Bu, bir kitaptır ki onda şüphe yok. Takvâ sahiplerine yol göstericidir.
Muhammed Esed İşte kendisi hakkında hiçbir kuşkuya yer olmayan bu ilahi kelam, takva sahipleri için bir hidayet rehberidir;
Mustafa İslamoğlu (1-2) Elif, lâm, mîm. İşte bu kitap ki, bunda bir şekk yoktur. Muttakîler için bir hidâyettir.
Ömer Nasuhi Bilmen Bu Kitap'ta hiçbir şüphe yoktur. O, takvâ sahipleri için yol göstericidir.
Ömer Öngüt (2-3) Hiç kuşkusuz bu kitap, kendilerini günahlardan korumaya çalışan, görmediği halde inanan, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcayanlar için yol göstericidir.
Şaban Piriş Işte bu KİTAP içinde şüphelenecek/çelişkili hiçbir şey yoktur. Takva sahipleri (Allah’a karşı gelmekten sakınanlar) için, bir yol göstericidir.
Sadık Türkmen Doğru olduğu kuşkusuz olan bu kitap, takva sahipleri için hidayet kaynağıdır.
Seyyid Kutub İşte Kitap! Şüphe yoktur onda. Rehberdir müttakîlere!
Suat Yıldırım İşte o Kitap; kendisinde hiç şüphe yoktur; müttakiler için yol göstericidir.
Süleyman Ateş Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için de kılavuz olan bir kitaptır.
Süleymaniye Vakfı İşte o Kitap[1*] budur; içinde şüpheye yer yoktur. Müttakîler[2*] için rehberdir.
Tefhim-ul Kuran Şu kitap ki, onda hiç kuşku yoktur. Takvâ sahipleri için o bir yol göstericidir.
Ümit Şimşek İşte sana o Kitap! Kuşku,çelişme, tutarsızlık yok onda. Bir kılavuzdur o, korunup sakınanlar için.
Yaşar Nuri Öztürk Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler (korkup-sakınanlar) için de hidayete rehber-kılavuz olan bir Kitab'dır.

Sureler
Sayfa 2
Mushaf
Bakara Suresi
İlgili Sure
Ayetler