Bakara Suresi 1. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Bakara Suresi 286 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 87. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 2 sayfa numarasında yer almaktadır.
الٓمٓ ۚ
Sureler
Mushaf
Sayfa 2
İlgili Sure
Bakara Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Elif, Lâm, Mîm.
Abdullah Parlıyan Elif. Lâm. Mîm.
Adem Uğur Eliif, Lâââm, Miiim.
Ahmed Hulusi Elif, Lâm, Mîm.
Ahmet Tekin Elif. Lam. Mim [1]
Ahmet Varol Elif, Lam, Mim,
Ali Bulaç Elif, Lâm, Mîm. (Sûrelerin başında olan bu gibi harflere, mukattaa harfler denir ki, delâlet ettikleri mânayı ancak Cenab-ı Hak bilir.)
Ali Fikri Yavuz ElifLâmMîm.
Ali Ünal Elif, lâm, mîm. [6] [7]
Bayraktar Bayraklı Elif, Lam, Mim.
Bekir Sadak Elif - Lâm - Mîm.
Celal Yıldırım Elif Lâm Mim.
Cemal Külünkoğlu Elif Lâm Mîm.
Diyanet İşleri Elif, Lam, Mim.
Diyanet İşleri ( Eski ) Elif. Lâm. Mîm.
Diyanet Vakfı A.L.M.
Edip Yüksel Elif, Lâm, Mîm.
Elmalılı ( Sade ) Elif, Lam, Mim.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Elif, Lâm, Mîm.
Elmalılı Hamdi Yazır Elif, Lâm Mîm,
Gültekin Onan Elif, Lâm, Mîm.
Harun Yıldırım Elif, Lâm, Mim.
Hasan Basri Çantay Elif, Lâm, Mîm.
Hayrat Neşriyat Elif, Lam, Mim
İbni Kesir Elif lam mim.
İlyas Yorulmaz Elif, Lam, Mim.
İnsan Dergisi Elif, Lâm, Mîm. [12] Dinle, ey insanoğlu! Hem lafzı hem de manasıyla eşsiz bir mucize olan bu mesaja kulak ver. Senin gayet iyi tanıdığın ve şiirlerinde, yazılarında, hitabelerinde ustalıkla kullandığın şu harflere dikkatlice bak. İlâhî kudret bu basit harfleri nasıl mükemmel bir uyumla yan yana dizdi de, olağanüstü güzelliği karşısında en büyük ediplerin, âlimlerin, filozofların secdeye kapandığı; bir tek sûresinin dahî benzerini yapmakta beşeriyetin acze düştüğü eşsiz, mucizevî bir kitap ortaya koydu:
Kadri Çelik Elif-Lam-Mim.
Mahmut Kısa Elif lâm mîm.
Muhammed Esed Elif-Lam-Mim!
Mustafa İslamoğlu (1-2) Elif, lâm, mîm. İşte bu kitap ki, bunda bir şekk yoktur. Muttakîler için bir hidâyettir.
Ömer Nasuhi Bilmen Elif, Lâm, Mîm.
Ömer Öngüt Elif, lâm, Mîm.
Şaban Piriş Elif, lâm, Mim.
Sadık Türkmen Elif Lâm Mim
Seyyid Kutub Elif, Lâm, Mîm.
Suat Yıldırım Elif lâm mim.
Süleyman Ateş Elif, Lâm Mîm,
Süleymaniye Vakfı ELİF! LÂM! MÎM![*]
Tefhim-ul Kuran Elif lâm mim.
Ümit Şimşek Elif, Lâm, Mîm.
Yaşar Nuri Öztürk Elif, lam, mim

Sureler
Sayfa 2
Mushaf
Bakara Suresi
İlgili Sure
Ayetler