A'râf Suresi 199. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

A'’râf Suresi 206 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 39. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 151 sayfa numarasında yer almaktadır.
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِل۪ينَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 151
İlgili Sure
A'râf Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ey peygamber! Sen affetme yolunu tut, iyilik ve güzel davranışla emret, cahillerden yüz çevir.
Abdullah Parlıyan (Resûlüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.
Adem Uğur Affedici ol, olumlu, yararlı şeylerle hükmet ve cahillerden yüz çevir!
Ahmed Hulusi Sen benimsenmesi ve yapılması kolay olanı tercih et. Mallarından gönül rızalarıyla ihtiyaç fazlasını al. Kur’ân’ın ve sünnetin hükümlerini, meşru olanı, İslâmî kurallarla örtüşen örfü, ilmî verileri, mü’minlerin tasvip ettiği, icrasında hayır gördüğü planları, programları, adâleti uygulayarak kamu düzenini sağla, iyiliği emret. Bilgiden, muhakemeden uzak, tutarsız davranışlarda bulunan cahillerin faaliyetlerine karşı tedbir al.
Ahmet Tekin Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve bilgisizlerden yüz çevir.
Ahmet Varol Sen af (veya kolaylık) yolunu benimse, (İslam'a) uygun olanı (örfü) emret ve cahillerden yüz çevir.
Ali Bulaç Sen bağışlama yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.
Ali Fikri Yavuz Sen (ey Rasûlüm,) her şeye rağmen müsamaha yolunu tut; iyiliği, güzel ve faydalı davranışları yaymaya çalış ve (gittikleri yoldan da, ne yaptıklarından da habersiz) o cahillere aldırış etme.
Ali Ünal Sen, affetme yolunu tut/tedbirini al! Uygun olanı emret, câhillerden yüz çevir!
Bayraktar Bayraklı Sen af yolunu tut, bagisla, uygun olani emret, bilgisizlere aldiris etme.
Bekir Sadak (Ey Şanlı Peygamber!) Sen affetme yolunu seç; iyilikle, güzel davranışla emret ve câhillerden yüzçevir.
Celal Yıldırım (Ey Peygamber!) Sen affetmeyi ve müsamahayı esas al. İyiyi ve güzeli emret, cahillerden yüz çevir!
Cemal Külünkoğlu Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.
Diyanet İşleri Sen af yolunu tut, bağışla, uygun olanı emret, bilgisizlere aldırış etme.
Diyanet İşleri ( Eski ) (Resûlüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.
Diyanet Vakfı Affedici ol, toleransı öğütle ve cahillere aldırış etme.
Edip Yüksel Sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.
Elmalılı ( Sade ) Sen af yolunu tut, iyilikle emret ve kendilerini bilmezlerden yüz çevir!
Elmalılı ( Sade - 2 ) Sen afiv yolunu tut, urf ile emret ve kendilerini bilmezlerden sarfı nazar eyle
Elmalılı Hamdi Yazır Sen af (veya kolaylık) yolunu benimse, (İslam'a) uygun olanı (örfü) buyur ve cahillerden yüz çevir.
Gültekin Onan Sen affetmeyi benimse, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.
Harun Yıldırım (Habîbim) sen (güdüğü değil) kolaylığı (sağlayan yolu) tut. İyiliği emret. Câhillerden yüz çevir.
Hasan Basri Çantay (Ey Habîbim!) Af (ve kolaylık) yolunu tut; iyiliği emret ve câhillerden yüz çevir!
Hayrat Neşriyat Sen; affı tut, ma'rufu emret ve cahillerden yüz çevir.
İbni Kesir Affetmek yolunu tercih et ve onlara iyilikleri emret, bilmezlerden (cahillerden) yüz çevir.
İlyas Yorulmaz Sen yine de affa sarıl, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.
İnsan Dergisi İçinde yetiştikleri olumsuz şartlardan dolayı hakikati görmekte zorluk çeken bu insanlara kaba ve sert davranma, sen af yolunu tut ve daima iyiliği emret. Hakikati bildikleri hâlde inatla karşı koyan cahillere aldırış etme! Bu çağrıya kulak verecek tertemiz gönüllere ulaşıncaya dek, bıkıp usanmadan tebliğine devam et! Fakat nihayet sen de bir insansın. İnatçı cahiller karşısında zaman zaman öfkene hâkim olamayabilirsin. Onun için:
Kadri Çelik Sen, insan fıtratının kabule yatkın olduğu yolu tut; iyi olanı emret; bilgisiz kalmayı seçenleri kendi hallerine bırak.
Mahmut Kısa Özrü kabul edip suçları bağışla, iyiliği emret ve bilgisizlerden yüz çevir.
Muhammed Esed Sen insan fıtratına uyan yolu tut, iyi olanı emret ve haddini bilmezlere aldırma!
Mustafa İslamoğlu Affı iltizam et, ma'ruf ile emirde bulun ve cahillerden yüz çevir.
Ömer Nasuhi Bilmen Af yolunu tut, iyiliği emret, câhillerden yüz çevir.
Ömer Öngüt Af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden uzak dur!
Şaban Piriş Sen affı tut, iyiliği emret/iyilikle söyle ve cahillere aldırış etme!
Sadık Türkmen Affı, kolaylaştırmayı prensip edin, iyi olanı emret ve cahillere aldırış etme!
Seyyid Kutub Sen af ve müsamaha yolunu tut, iyiliği emret, cahillere aldırış etme.
Suat Yıldırım Affı al, iyiliği emret, câhillere aldırış etme.
Süleyman Ateş Sen af (veya kolaylık) yolunu benimse, (İslâm'a) uygun olanı (örfü) emret ve cahillerden yüz çevir.
Süleymaniye Vakfı Artandan[1*] al, iyiliği emret; kendini bilmezlerden[2*] de yüz çevir.
Tefhim-ul Kuran Af yolunu tut, iyiliği tavsiye et, cahillere aldırma.
Ümit Şimşek Affetmeyi esas al. İyiyi ve güzeli emret, cahillerden yüz çevir.
Yaşar Nuri Öztürk Sen af yolunu benimse, ma'rufu (iyiliği) emret ve cahillerden yüz çevir.

Sureler
Sayfa 151
Mushaf
A'râf Suresi
İlgili Sure
Ayetler