A'râf Suresi 192. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

A'’râf Suresi 206 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 39. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 151 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَلَا يَسْتَط۪يعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلَٓا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 151
İlgili Sure
A'râf Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ne onlara, ne de kendi kendilerine bir yardımda bulunamayacak olan varlıklara mı?
Abdullah Parlıyan Halbuki (putlar) ne onlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine bir yardımları olur.
Adem Uğur (Allâh'a ortak koşulanlar) onlara yardıma muktedir olamadıkları gibi, kendi nefslerine de yardım edemezler!
Ahmed Hulusi Bunların, ne onlara yardımları dokunabilir, ne de, kendilerine, birbirlerine yardım edebilirler.
Ahmet Tekin Ortak koştukları şeyler ne onlara yardımda bulunabilir ne de bizzat kendilerine yardım edebilirler.
Ahmet Varol Oysa (bu şirk koştukları güçler ve nesneler) ne onlara bir yardıma güç yetirebilir, ne kendi nefislerine yardım etmeğe.
Ali Bulaç Bu putlar, ne o tapınanlara, ne de kendi nefislerine yardım etmeğe güç yetiremezler.
Ali Fikri Yavuz Ve onlara hiçbir yardımı olmayan, bırakın onlara yardım etmeyi, kendilerine bile yardımı dokunmayan varlıkları mı?
Ali Ünal Oysa, putlar onlara da yardım edecek güçte değil ve kendilerine de yardım edemezler.
Bayraktar Bayraklı Oysa putlar ne onlara yardim edebilir ve ne de kendilerine bir yardimlari olur.
Bekir Sadak Hem o ortaklar onlara hiçbir şekilde yardıma güç getiremezler ve kendi kendilerine de yardımcı olamazlar.
Celal Yıldırım Hâlbuki bunlar; ne onlara yardım edebilir, ne de kendilerine bir yardımları olabilir.
Cemal Külünkoğlu Hâlbuki onlar (edindikleri ilâhlar) ne onlara yardım edebilirler, ne de kendilerine yardım edebilirler.
Diyanet İşleri Oysa putlar ne onlara yardım edebilir ve ne de kendilerine bir yardımları olur.
Diyanet İşleri ( Eski ) Halbuki (putlar) ne onlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine bir yardımları olur.
Diyanet Vakfı Putlar, ne onlara yardım edebilir, ne de kendilerine yardım edebilirler.
Edip Yüksel Bu putlar, ne o tapınanlara, ne de kendi kendilerine yardım edebilirler.
Elmalılı ( Sade ) Halbuki onlar, onların imdadına yetişmezler, hatta kendilerini bile kurtaramazlar.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Halbuki onlar, onların imdadına yetişmezler, hattâ kendilerini bile kurtaramazlar
Elmalılı Hamdi Yazır Oysa (ortak koştukları) ne onlara bir yardıma güç yetirebilir, ne de kendi nefslerine yardım etmeye.
Gültekin Onan Halbuki onlar kendilerine yardım edemezler, onlar kendilerine bile yardım edemezler.
Harun Yıldırım Halbuki bunlar o (tapanlara) hiç bir suretle yardım edemeyecekler gibi kendi kendilerine bile yardım edemezler.
Hasan Basri Çantay Hâlbuki (bu putlar) ne onlara bir yardımda bulunabilirler, ne de kendi nefislerine yardım edebilirler.
Hayrat Neşriyat Halbuki bunlar; ne onlara yardım edebilir, ne de kendilerine bir yardımları olabilir.
İbni Kesir (Ortak koştukları) Kendi kendilerine yardım edemezken, yardım isteyenlere yardım etmeye, hiçbir zaman güçleri yetmez.
İlyas Yorulmaz Oysa (ortak koştukları şeyler) ne onlara yardım edebilir ve ne de kendilerine bir yardımları olur.
İnsan Dergisi Yani ne onlara yardım edebilecek, ne de kendilerini kurtarabilecek güce sahip olmayan o aciz varlıkları mı?
Kadri Çelik Ne onlara ne de kendi kendilerine bir yardımda bulunamayacak olan varlıklara mı?
Mahmut Kısa Onlara yardım etmeye güçleri yetmeyen ve kendilerine de yardım etmeye muktedir olmayan şeyleri eş mi sayıyorlar ona.
Muhammed Esed Kaldı ki, ne onlara yardımları dokunabilir ne de bizzat kendilerine yardımcı olabilirler.
Mustafa İslamoğlu Halbuki bunlar için yardımda bulunmaya muktedir olamazlar. Ve ne de kendi nefislerine yardım edebilirler.
Ömer Nasuhi Bilmen Onlar ne tapanlara ne de kendilerine hiçbir şekilde yardım edemezler.
Ömer Öngüt Kendilerine bile yardım edemeyenler, onlara hiç yardım edemezler.
Şaban Piriş Onlar, bir yardıma bile güç yetiremezler, kendilerine de yardım edemezler.
Sadık Türkmen Oysa bu düzmece ortaklar, ne onlara yardım edebilirler, ne de kendilerine yardım edebilirler.
Seyyid Kutub (191-193) O’na hiç bir şey yaratmaya güç yetiremeyen, zaten kendileri de yaratılıp duran mahlûkları mı eş ortak sayıyorlar? Halbuki o şerikler, kendilerini putlaştıranların imdadına yetişemezler. Hatta onlar kendi nefislerine bile yardım sağlayamazlar. Şayet siz onları doğru yola çağıracak olursanız size uymazlar. O müşrikleri siz ha hakka çağırmışsınız, ha susmuşsunuz, size karşı onların durumu aynıdır.
Suat Yıldırım (O putlar), ne onlara bir yardım edebilirler, ne de kendilerine yardım ederler?
Süleyman Ateş Oysa (bu şirk koştukları güçler ve nesneler) ne onlara bir yardıma güç yetirebilir, ne kendi nefislerine yardım etmeğe.
Süleymaniye Vakfı Bunlar, ne onlara ne de kendilerine yardım edebilirler.
Tefhim-ul Kuran Onlara bir yardımı dokunmayan, hattâ kendilerine bile yardımdan âciz olanları mı?
Ümit Şimşek Onlar, ne bunlara bir yardım sağlayabilirler ne de kendi benliklerine yardımcı olabilirler.
Yaşar Nuri Öztürk Oysa (bu şirk koştukları şeyler) ne onlara bir yardıma, ne kendi nefislerine yardım etmeye güç yetirebilirler.

Sureler
Sayfa 151
Mushaf
A'râf Suresi
İlgili Sure
Ayetler