A'râf Suresi 140. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

A'’râf Suresi 206 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 39. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 151 sayfa numarasında yer almaktadır.
قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغ۪يكُمْ اِلٰهاً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَم۪ينَ
Sureler
Mushaf
Sayfa 151
İlgili Sure
A'râf Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Ve şöyle ekledi: “Sizin için Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Oysa sizi diğer bütün insanlara üstün kılan O'dur.”
Abdullah Parlıyan Musa dedi ki: Allah sizi âlemlere üstün kılmışken ben size Allah'tan başka bir tanrı mı arayayım?
Adem Uğur "O sizi âlemlere (insanlara) üstün kılmışken (hilâfet hakikatini bildirmesi nedeniyle), sizin için Allâh'tan gayrı bir ilâh mı düşüneyim" dedi.
Ahmed Hulusi 'Size lütufta bulunarak âlemlere, insanlara üstün kılan Allah olduğu halde, ben size Allah’tan başka bir tanrı mı arayayım?' dedi.
Ahmet Tekin Dedi ki: 'O sizi bütün alemlere üstün kılmışken ben sizin için Allah'tan başka ilah mı arayacağım!'
Ahmet Varol "O sizi alemlere üstün kılmışken, ben size Allah'tan başka bir ilah mı arayacağım?"
Ali Bulaç Hiç dedi: ben size Allah’dan başka bir İlâh mı isterim? Halbuki o, sizi zamanınızın bütün halkı üzerine üstün kılmıştır.
Ali Fikri Yavuz Musa, şöyle devam etti: “O size, (lütuf buyurduğu iman ve gerçek Din sayesinde) bütün diğer milletler üzerinde bir mevki vermişken, ben tutup sizin için Allah’tan başka bir ilâh arayışına mı girecekmişim?”
Ali Ünal “Ben, size tanrı olarak Allah'tan başkasını mı arayacakmışım? Halbuki O, sizi âlemlere üstün kılmıştır.”
Bayraktar Bayraklı "Sizi alemlere ustun kilmis olan Allah'tan baska bir tanri mi arayacagim?» dedi.
Bekir Sadak Allah'ın sizi (çağınızdaki) milletlere (veya diğer canlılara) üstün kıldığı halde O'ndan başka ilâh mı arayayım ?!
Celal Yıldırım (139-140) (Musa) dedi ki: “Şüphe yok ki yaşam tarzları onları kaçınılmaz biçimde yok oluşa götürecek. Çünkü yaptıkları her şey boş ve değersizdir. O (Allah) sizi âlemlere üstün kılmışken ben size Allah'tan başka bir tanrı mı arayayım?”
Cemal Külünkoğlu “Sizi âlemlere üstün kılmış iken, Allah’tan başka ilâh mı araştırayım size?”
Diyanet İşleri 'Sizi alemlere üstün kılmış olan Allah'tan başka bir tanrı mı arayacağım?' dedi.
Diyanet İşleri ( Eski ) Musa dedi ki: Allah sizi âlemlere üstün kılmışken ben size Allah'tan başka bir tanrı mı arayayım?
Diyanet Vakfı 'Size ALLAH'ın dışında bir tanrı mı arayayım? Oysa O, lütfuyla sizi başkalarına tercih etti. '
Edip Yüksel Sizi âlemlere üstün kılan Allah olduğu halde, ben size O'ndan başka ilâh mı arayayım! dedi.
Elmalılı ( Sade ) «Ben size Allah'tan başka bir ilah mı isterim? O, sizi bütün alemlerin üstüne geçirdi!» dedi.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Hiç, dedi, Ben size Allahdan başka bir ilâh mı isterim? O, sizi âlemlerin üstüne geçirdi
Elmalılı Hamdi Yazır "O sizi alemlere üstün kılmışken, ben size Tanrı'dan başka tanrı mı arayacağım?"
Gültekin Onan “Ben size Allah’tan başka bir ilah mı arayayım? Halbuki O sizi alemlere üstün kıldı.”
Harun Yıldırım Dedi: «Tanrı olarak Allahdan başkasını mı arayacakmışım size? Halbuki O, sizi âlemlerin üstüne geçirmişdir».
Hasan Basri Çantay 'O sizi âlemlere üstün kılmış iken, size Allah’dan başka ilâh mı arayacağım?' dedi.
Hayrat Neşriyat Dedi ki: Ben, sizin için bir tanrı olarak Allah'tan başkasını mı arayacak mışım? Halbuki O, sizi alemlere üstün kılmıştır.
İbni Kesir Musa "Allah sizi bütün alemlerin üstünde tutmuş iken, sizin için Allah dan başka bir ilah mı arayacağım?"
İlyas Yorulmaz “O sizi âlemlere üstün kılmışken, ben size Allah'tan başka bir ilah mı arayacağım?” dedi.
İnsan Dergisi "Hem Allah sizleri tüm insanlara üstün kılmışken, nasıl olur da sizin için O'ndan başka kulluk ve ibadet edecek, hükmüne boyun eğecek bir tanrı arayabilirim?" dedi.
Kadri Çelik (Ve) şöyle ekledi: "Sizin için Allahtan başka bir tanrı arayayım, öyle mi, hem de O sizi diğer bütün insanlara üstün çıkardığı halde?"
Mahmut Kısa Sizi âlemlerden üstün kıldığı halde Allah'tan başka bir mabut mu arıyorsunuz?
Muhammed Esed (Ve) ekledi: "Size Allah'tan başka bir ilah arayayım, öyle mi; üstelik O, bütün insanlar arasından (vahyi taşıma) onurunu size bahşetmişken?"
Mustafa İslamoğlu Dedi ki: «Sizin için Allah Teâlâ'dan başka bir mabut mu taleb ederim? Halbuki o sizi âlemlerin üzerine tafdil etmiştir.»
Ömer Nasuhi Bilmen Dedi ki: “Allah sizi âlemlere üstün kılmış iken, ben size Allah'tan başka ilâh mı arayayım?”
Ömer Öngüt O, sizi toplumlara üstün kılmış iken size Allah’tan başka bir ilah mı arayayım? dedi.
Şaban Piriş (Musa) dedi ki: “Size Allah’tan başka (tapınılacak) bir ilâh mı arayayım? Sizi âlemlere üstün kılmışken!”
Sadık Türkmen Dedi ki; «Allah sizi bütün varlıklara üstün kılmışken ben size Allah dışında bir ilâh mı arayayım?»
Seyyid Kutub (138-140) İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken yolları, kendilerine mahsus birtakım putlara tapan bir topluluğa uğradı. "Mûsâ!" dediler, "bunların tanrıları olduğu gibi bize de bir tanrı yapıver!" O ise: "Siz" dedi, "gerçekten cahil bir milletsiniz! Çünkü şu imrendiğiniz kimselerin dini yıkılmıştır ve yaptıkları bütün ameller de boşunadır. Hem Allah size bunca lütufta bulunup öteki insanlara üstün kılmış olduğu halde, hiç ben sizin için O’ndan başka bir tanrı arar mıyım?"
Suat Yıldırım "Allâh, sizi âlemlere üstün yapmış iken size Allah'tan başka bir tanrı mı arayayım?" dedi.
Süleyman Ateş «O sizi alemlere üstün kılmışken, ben size Allah'tan başka bir ilah mı arayacağım?»
Süleymaniye Vakfı Dedi ki “Size Allah’tan başka bir tanrı mı ararım? Hâlbuki o sizi bu âleme üstün kılmıştır.”
Tefhim-ul Kuran Dedi ki: 'O sizi başka milletlere üstün kılmışken, ben size Allah'tan başka tanrı mı arayacakmışım?'
Ümit Şimşek Şunu da söyledi: "Size Allah'tan başka bir ilah mı arayayım? O sizi alemlere üstün kılmıştır."
Yaşar Nuri Öztürk O sizi alemlere üstün kılmışken, ben size Allah'tan başka bir ilah mı arayayım?

Sureler
Sayfa 151
Mushaf
A'râf Suresi
İlgili Sure
Ayetler