Âl-i İmrân Suresi 74. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Âl-i İmrân Suresi 200 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 89. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 50 sayfa numarasında yer almaktadır.
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِه۪ مَنْ يَشَٓاءُۜ وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظ۪يمِ
Sureler
Mushaf
Sayfa 50
İlgili Sure
Âl-i İmrân Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Dilediğine rahmetini bağışlar. Dünyada ve ahirette en büyük nimetler de O'nundur.
Abdullah Parlıyan Rahmetini dilediğine ayırır. Allah üstün lütuf sahibidir.
Adem Uğur Rahmetini (dilediğinden) dilediğine has kılar! Allâh Aziym fazl sahibidir.
Ahmed Hulusi Allah rahmetini, peygamberliği ve lütfunu, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimselere verir, tahsis eder. Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir.
Ahmet Tekin Rahmetini dilediğine özel kılar. Allah büyük lütuf sahibidir.
Ahmet Varol O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Allah büyük 'lutuf ve ihsan (fazl)' sahibidir.
Ali Bulaç Allah dilediği kimseye rahmetiyle imtiyaz verir (Peygamberlik veya İslâm dinini bahşeder). Allah çok büyük ihsan sahibidir.
Ali Fikri Yavuz Rahmetini, (bu arada, vahiy ve peygamberliği kullarından) kimi dilerse ona has kılar. Allah, çok büyük fazl sahibidir (karşılıksız lütf u ihsanda bulunmada pek cömerttir).
Ali Ünal “Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah üstün lütuf sahibidir.”
Bayraktar Bayraklı «ahmetini diledigine tahsis eder, Allah buyuk, bol nimet sahibidir".
Bekir Sadak O, rahmetini dilediğine has kılar, (hakkı, nakdini dilediğine lâyık görür). Allah çok büyük iyilik, nîmet ve yardım sahibidir.
Celal Yıldırım O, rahmetini (peygamberliği, kitabı ve mucizeyi) dilediğine has kılar. Allah, büyük lütuf ve ihsan sahibidir.
Cemal Külünkoğlu O, rahmetini dilediğine has kılar. Allah, büyük lütuf sahibidir.
Diyanet İşleri 'Rahmetini dilediğine tahsis eder, Allah büyük, bol nimet sahibidir'.
Diyanet İşleri ( Eski ) Rahmetini dilediğine ayırır. Allah üstün lütuf sahibidir.
Diyanet Vakfı Rahmetini dilediğine özgü kılar. ALLAH Büyük Lütuf Sahibidir.
Edip Yüksel Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf ve kerem sahibidir.
Elmalılı ( Sade ) Rahmeti ile dilediğine ayrıcalık verir, Allah çok büyük nimet sahibidir.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Rahmetiyle imtiyazı dilediğine bahşeder, daha Allah çok büyük fazıl sahibidir
Elmalılı Hamdi Yazır O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Tanrı büyük 'lutuf ve ihsan' (fazl) sahibidir.
Gültekin Onan Rahmetini dilediğine has kılar. Doğrusu Allah çok büyük lütuf sahibidir.
Harun Yıldırım O, kime dilerse rahmetiyle ona imtiyaz verir. Allah en büyük fazl-ü inayet saahibidir.
Hasan Basri Çantay Rahmetini dilediğine tahsîs eder. Çünki Allah, pek büyük ihsan sâhibidir.
Hayrat Neşriyat Dilediğine rahmetini tahsis eder. Allah, en büyük lütuf sahibidir.
İbni Kesir Allah rahmeti ile dilediği kimseyi özel kılar. Allah büyük lütuf sahibidir.
İlyas Yorulmaz “Dilediğini rahmetine özgü kılar, Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir.”
İnsan Dergisi "O, rahmetini ve bu rahmetin tecellisi olan vahiy ve Peygamberlik nimetini yalnızca imtiyazlı bir ırka veya sınıfa değil, lâyık gördüğün bahşeder. Çünkü Allah, sonsuz lütuf sahibidir."

Gerçi bütün Yahudi ve Hristiyanlar aynı değildir:
Kadri Çelik dilediğine rahmetini bağışlar; ve Allah, lütfunda sınırsızdır."
Mahmut Kısa Dilediğini rahmetiyle tahsis eder ve Allah, büyük bir lütuf ve ihsân sahibidir.
Muhammed Esed Dilediğine rahmetini bağışlar: zaten Allah muazzam lütuf sahibidir.
Mustafa İslamoğlu Dilediğini rahmetiyle mümtaz kılar. Ve Allah Teâlâ pek büyük fazl sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf ve kerem sahibidir.
Ömer Öngüt Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük nimet sahibidir.
Şaban Piriş O rahmetini dilediğine (seçtiği Rasûllerine) has kılar/verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
Sadık Türkmen O rahmetini dilediğinin tekeline verir. Hiç kuşkusuz Allah'ın lütfu büyüktür.
Seyyid Kutub Rahmetini, nübüvvetini dilediği kuluna has kılar. Allah büyük lütuf ve inâyet sahibidir."
Suat Yıldırım Rahmetini dilediğine has kılar. Allâh, büyük lutuf ve ikram sâhibidir.
Süleyman Ateş O, kime dilerse rahmetini tahsis eder. Allah büyük 'lutuf ve ihsan (fazl) ' sahibidir.
Süleymaniye Vakfı Allah, ikramını tercih ettiği kişiye yapar. Büyük ikram sahibi olan Allah’tır.
Tefhim-ul Kuran O, dilediğini rahmetiyle seçkin kılar. Çünkü Allah pek büyük lütuf sahibidir.
Ümit Şimşek Rahmetini dilediğine özgüler. Allah, büyük lütfun sahibidir.
Yaşar Nuri Öztürk Rahmetini dilediğine (ayırır) tahsis eder. Allah büyük fazl (lutuf ve ihsan) sahibidir.

Sureler
Sayfa 50
Mushaf
Âl-i İmrân Suresi
İlgili Sure
Ayetler