Alak Suresi 7. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Alak Suresi 19 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 1. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 597 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَنْ رَاٰهُ اسْتَغْنٰىۜ
Sureler
Mushaf
Sayfa 597
İlgili Sure
Alak Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı kendini kendine yeterli gördüğünde.
Abdullah Parlıyan Kendini kendine yeterli gördüğü için.
Adem Uğur (Benliğiyle perdelenip) kendini (hakikatten) müstağni gördüğü için.
Ahmed Hulusi Kendisinin güç, imkân ve kabiliyetlerle yeterli donanıma sahip olduğunu, vahyin, Kur’ân’ın rehberliğine ihtiyacı olmadığını ileri sürüyor!
Ahmet Tekin Kendini ihtiyaçtan uzak gördüğü için.
Ahmet Varol Kendini müstağni gördüğünden.
Ali Bulaç Kendini (sahib olduğu mal ile Allah’dan) müstağni görmekle...
Ali Fikri Yavuz Kendisini (Rabbisinden bağımsız,) kendisine yeterli görmekle.
Ali Ünal Çünkü kendini yeterli görür.
Bayraktar Bayraklı (6-7) Ama, insanoglu kendini mustagni sayarak azginlik eder.
Bekir Sadak (6-7) Hayır, hayır; (Allah'a her an muhtaç bulunduğunu unutma). Doğrusu insan kendini zengin görünce azar.
Celal Yıldırım (6-7) Gerçek şu ki, insan ne zaman kendisini yeterli görse (kimseye muhtaç olmadığını zannetse) fütursuzca azar (kendini tanrılaştırır).
Cemal Külünkoğlu (6-7) Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.
Diyanet İşleri (6-7) Ama, insanoğlu kendini müstağni sayarak azgınlık eder.
Diyanet İşleri ( Eski ) (6-8) Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.
Diyanet Vakfı Zenginlik taslayarak.
Edip Yüksel Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.
Elmalılı ( Sade ) Kendisini artık ihtiyacı yokmuş görmekle.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Kendini müstağni görmekle
Elmalılı Hamdi Yazır Kendini müstağni gördüğünden.
Gültekin Onan Kendini yeterli gördüğünden.
Harun Yıldırım Kendisini (mal sebebiyle) ihtiyacdan vareste gördü diye.
Hasan Basri Çantay (6-7) Hayır! Şübhesiz insan, kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görmesinden dolayı gerçekten (isyân ederek) haddini aşar!
Hayrat Neşriyat Kendini müstağni gördüğü için.
İbni Kesir Kendini yeterli (ihtiyaçsız) görmekle.
İlyas Yorulmaz Kendini müstağni gördüğünde.
İnsan Dergisi Kendisini —Allah'ın yol göstericiliği de dâhil— her türlü ihtiyacın üstünde gördüğü için.
Kadri Çelik ne zaman kendini yeterli görse:
Mahmut Kısa Kendini ihtiyâcı yok görürse.
Muhammed Esed kendi kendine yettiiğini sandığında!
Mustafa İslamoğlu (6-7) Sakın. Şüphe yok ki, insan elbette azar. Kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görünce.
Ömer Nasuhi Bilmen Kendini zengin (kendi kendine yeterli) gördüğü için.
Ömer Öngüt Kendisini ihtiyaçsız görmekle ..
Şaban Piriş Kendini müstağni/yeterli görmekle!
Sadık Türkmen Kendini zengin gördüğü için.
Seyyid Kutub (6-7) Hayır! Rabbinin bunca nimetlerine rağmen kâfir insan kendisini ihtiyaçsız zannetti diye azar.
Suat Yıldırım Kendini zengin (kendine yeterli) gördüğü için,
Süleyman Ateş Kendini müstağni gördüğünden.
Süleymaniye Vakfı kimseye ihtiyacı kalmadığını anlarsa eğer!
Tefhim-ul Kuran (6-7) Heyhat! İnsan kendisini ihtiyaçtan uzak görünce azgınlaşıverir.
Ümit Şimşek Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.
Yaşar Nuri Öztürk Kendini müstağni (ihtiyaç duymayan-muhtaç olmayan) gördüğünden.

Sureler
Sayfa 597
Mushaf
Alak Suresi
İlgili Sure
Ayetler