Ahzâb Suresi 61. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Ahzâb Suresi 73 ayettir. Nüzulü Medine'de olup 90. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 418 sayfa numarasında yer almaktadır.
مَلْعُون۪ينَۚۛ اَيْنَ مَا ثُقِفُٓوا اُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْت۪يلاً
Sureler
Mushaf
Sayfa 418
İlgili Sure
Ahzâb Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Bu tip kimseler Allah'ın rahmetinden yoksun olduklarından, görüldükleri yerde yakalanacaklar ve mutlak bir ölümle öldürüleceklerdir.
Abdullah Parlıyan Hepsi de lânetlenmiş olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanır ve mutlaka öldürülürler.
Adem Uğur Lânete uğramışlar olarak. . . Nerede bulunup ele geçirilirlerse, tutulurlar ve öldürülür de öldürülürler.
Ahmed Hulusi Hepsi lânete uğramıştır. Nerede ele geçirilirlerse, yakalanırlar ve mutlaka öldürülürler.
Ahmet Tekin Lanetlenmiş olurlar. Nerede ele geçirilseler yakalanır ve kıyasıya öldürülürler.
Ahmet Varol Lanete uğratılmışlar olarak; nerede ele geçirilseler yakalanırlar ve öldürüldükçe (sürekli) öldürülürler.
Ali Bulaç Koğulmuş olarak nerede ele geçirilirlerse tutulurlar kıyasıya öldürülürler.
Ali Fikri Yavuz Öyleleri, Allah’ın rahmetinden kovulmuşlardır. Nerede kendilerine rastlanırsa derdest edilir ve hak ettikleri şekilde öldürülürler.
Ali Ünal Nerede bulunurlarsa, lanetlenmiş olarak yakalanır ve öldürülürler.
Bayraktar Bayraklı Lanetlenmis olarak, nerede bulunurlarsa yakalanir ve hem de oldurulurler.
Bekir Sadak Lanete uğramışlardır. Nerede bulunurlarsa yakalanıp öldürülürler de öldürülürler.
Celal Yıldırım (60-61) Andolsun ki, eğer münafıklar, kalplerinde (ahlaksızlıktan) bir hastalık olanlar ve şehirde dedikodu yapanlar, (bu tutumlarına) bir son vermeyecek olurlarsa, gerçekten seni onlara saldırtırız, sonra orada seninle pek az (bir süre) komşu kalabilirler. Onlar lanete uğramışlardır. Nerede ele geçirilirlerse yakalanırlar ve hemen öldürülürler.
Cemal Külünkoğlu (60-61) Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine’de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar (tuttukları yoldan) vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. Onlar da (bundan sonra) orada lânete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa, yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler.
Diyanet İşleri Lanetlenmiş olarak, nerede bulunurlarsa yakalanır ve hem de öldürülürler.
Diyanet İşleri ( Eski ) Hepsi de lânetlenmiş olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanır ve mutlaka öldürülürler.
Diyanet Vakfı Lanetlenirler; nerede rastlansalar, (saldırıdan vazgeçmezlerse) yakalanıp öldürülebilirler.
Edip Yüksel Melun olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler.
Elmalılı ( Sade ) Mel'un olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanıp öldürülürler de öldürülürler.
Elmalılı ( Sade - 2 ) Mel'un mel'un: nerede ele geçirilirlerse tutulurlar ve öldürülürler de öldürülürler
Elmalılı Hamdi Yazır Lanete uğratılmışlar olarak; nerede ele geçirilseler yakalanırlar ve öldürüldükçe (sürekli) öldürülürler.
Gültekin Onan Hepsi de lânetlenmiş olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanır ve mutlaka öldürülürler.
Harun Yıldırım Hepsi de Allahın rahmetinden koğulmuş olarak. Nerede ele geçirilirlerse yakalanırlar onlar ve öldürülürler de öldürülürler.
Hasan Basri Çantay Lâ'netlenmiş kimseler olarak, nerede bulunurlarsa yakalanır ve mutlaka öldürülürler.
Hayrat Neşriyat La'netlenmişlerdir. Nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve hemen öldürülürler.
İbni Kesir Onlar (Allah tarafından) lanetlenmiş olanlardır. Onları her nerede bulursanız yakalayın ve öldürün.
İlyas Yorulmaz Lanete uğratılmışlar olarak nerede ele geçirilirlerse tutulurlar ve kökleri kurutasıya öldürülürler!
İnsan Dergisi Onlar hem Allah hem de müminler tarafından lânete uğramış bir hâlde bu ülkeden sürülüp kovulacaklar. Bununla da kalmayacak, her görüldükleri yerde tutuklanacak ve gerekirse öldürülecekler.
Kadri Çelik ve onlar, Allah'ın rahmetinden yoksun olduklarından görüldükleri yerde yakalanacaklar ve teker teker ortadan kaldırılacaklardır.
Mahmut Kısa Lânet edilmişler; nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve boyuna öldürülüp dururlar.
Muhammed Esed Allah'ın rahmetinden dışlanmış olarak göze kestirilen her yerde enselenip kesinkes öldürülürler:
Mustafa İslamoğlu Nerede bulunurlarsa mel'unlar olarak tutulurlar ve öldürülmekle öldürülürler.
Ömer Nasuhi Bilmen Hepsi de lânetlenmiş olarak, nerede ele geçirilirlerse yakalanırlar ve öldürülürler.
Ömer Öngüt Lanete uğrarlar ve nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve oracıkta öldürülürler.
Şaban Piriş Lânetlenmiş (rahmetimizden kovulmuş) olarak! Nerede bulunurlarsa yakalanır yargılanırlar ve (vazgeçmezlerse) yaman bir şekilde ölürler.
Sadık Türkmen Lanetlenmiş olarak, nerede bulunurlarsa yakalanır ve öldürülürler.
Seyyid Kutub (60-61) Münafıklar, kalplerinde bir hastalık (iman zayıflığı) bulunanlar ve şehirde müminlerin kusurlarını arayarak kötü haber yayanlar, bu hallerinden vazgeçmezlerse, Biz onlara karşı sana emir ve hakimiyet veririz de sonra orada ancak az bir zaman sana komşuluk edebilirler. Lânetlenirler, nerede rastlanırlarsa yakalanıp öldürülürler.
Suat Yıldırım La'netlenirler; nerede rastlansalar yakalanıp; öldürülürler.
Süleyman Ateş Lanete uğratılmışlar olarak; nerede ele geçirilseler yakalanırlar ve öldürüldükçe (sürekli) öldürülürler.
Süleymaniye Vakfı Dışlanmış olurlar, nerede bulunurlarsa yakalanır ve öldürülürler.
Tefhim-ul Kuran Lânetlenmiş olarak, nerede bulunsalar yakalanıp öldürülürler.
Ümit Şimşek Lanetlenmiş hale gelirler. Rastlandıkları yerde enselenirler, öldürülür de öldürülürler.
Yaşar Nuri Öztürk Lanetlenmişler olarak nerede ele geçirilseler (orada) yakalanırlar ve 'öldürüldükçe öldürülürler'.

Sureler
Sayfa 418
Mushaf
Ahzâb Suresi
İlgili Sure
Ayetler