Âdiyât Suresi 5. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Âdiyât Suresi 11 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 14. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 599 sayfa numarasında yer almaktadır.
فَوَسَطْنَ بِه۪ جَمْعاًۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 599
İlgili Sure
Âdiyât Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı derken düşman topluluğunun taa ortasına dalanlara andolsun ki;
Abdullah Parlıyan Derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki,
Adem Uğur Böylece o hâl ile halkın içine dalanlara (çok yazık)!
Ahmed Hulusi Andolsun, toz duman arasında düşman birliklerinin merkezine dalanlara, düşman hatlarını yaranlara!
Ahmet Tekin Derken onunla bir topluluğun tam ortasına dalanlara ki,
Ahmet Varol Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara.
Ali Bulaç Böylece, o dem, düşman topluluğu ortasına girenlere ki,
Ali Fikri Yavuz Derken düşman kuvvetinin ortasına dalan:
Ali Ünal Toplumu derinden yaralarlar.
Bayraktar Bayraklı Dusman toplulugunun icine dalanlara ki:
Bekir Sadak Ve (Düşmanın) bir topluluğuna dalıp ortalayanlara and olsun ki,
Celal Yıldırım (1-5) Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak tırnaklarıyla kıvılcımlar saçan, sabah erkenden baskın yapan ve orada tozu dumana katarak düşman topluluğunun içine dalan atlara andolsun ki,
Cemal Külünkoğlu (1-6) Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.
Diyanet İşleri Düşman topluluğunun içine dalanlara ki:
Diyanet İşleri ( Eski ) (1-8) Harıl harıl koşanlara, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.
Diyanet Vakfı Ve topluluğun içine dalanlara ki;
Edip Yüksel Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki,
Elmalılı ( Sade ) o anda bir derneği ortalayanlara (topluluğun ortasına dalanlara) ki,
Elmalılı ( Sade - 2 ) Bir derneği o demde ortalayan kuvvetlere kasem eylerim ki
Elmalılı Hamdi Yazır Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara.
Gültekin Onan Ve bununla bir topluluğun ortasına dalanlara ki;
Harun Yıldırım Bununla bir topluluğun tâ ortasına girenlere (ya'nî atlara) ki,
Hasan Basri Çantay Derken onunla, bir topluluğun ortasına dalanlara!
Hayrat Neşriyat Derken bir topluluğun ortasına dalanlara,
İbni Kesir Böylece (korkusuzca düşmanlarının) ortasına dalanlara yemin olsun ki.
İlyas Yorulmaz Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara.
İnsan Dergisi Sağa sola kaçışan asker, kadın ve çocuklardan oluşan topluluğun tam ortasına dalan binek atlarına yemin olsun ki,
Kadri Çelik (körcesine) bir ordunun içine dalan!
Mahmut Kısa Derken düşman topluluğunun tâ ortasına dalanlara.
Muhammed Esed nihayet bu düşmanlıkla toplumun ortasına dalanlara…
Mustafa İslamoğlu Sonra onunla bir topluluğun ortasına girenlere (andolsun ki),
Ömer Nasuhi Bilmen O toz duman içinde bir topluluğun ortasına dalanlara andolsun ki!
Ömer Öngüt Topluluğun ortasına dalanlara ..
Şaban Piriş Böylece, bir topluluğun ortasına dalanlara!
Sadık Türkmen Düşman topluluğu içine dalanlara ki,
Seyyid Kutub Derken düşman kuvvetinin ortasına dalan atların hakkı için ki:
Suat Yıldırım Derken bir topluluğun ortasına dalanlara.
Süleyman Ateş Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara.
Süleymaniye Vakfı bu özellikleriyle merkezde olanlar hakkı için[*].
Tefhim-ul Kuran Düşmanın ortasına dalanlara:
Ümit Şimşek Derken, onunla bir topluluğun ortasına dalanlara ki,
Yaşar Nuri Öztürk Onunla (düşman) topluluğun ortasına dalanlara (andolsun ki)

Sureler
Sayfa 599
Mushaf
Âdiyât Suresi
İlgili Sure
Ayetler