Âdiyât Suresi 10. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Âdiyât Suresi 11 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 14. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 599 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 599
İlgili Sure
Âdiyât Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı ve insanların kalplerinde gizli olan herşey ortaya döküldüğünde,
Abdullah Parlıyan Ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman,
Adem Uğur Sadırların içindekiler açığa çıkartıldığında,
Ahmed Hulusi Gönüllerdekiler, sırlar ortaya konduğu zaman, hâlâ, halinin ne olacağını düşünemiyor mu?
Ahmet Tekin Göğüslerde olanlar devşirilip (ortaya) konduğu zaman,
Ahmet Varol Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zamanı?
Ali Bulaç Ve (iyi veya kötü) kalblerde ne varsa ayrılıb açıklandığı zaman, o gün Rableri, onlardan (gizli ve aşikâr bütün yaptıklarından) haberdardır.
Ali Fikri Yavuz Ve sinelerde (iman–inkâr, niyet, şükür– nankörlük adına) ne varsa hepsinin ortaya döküldüğü zaman?
Ali Ünal Sinelerde olanlar ortaya konduğu zaman.
Bayraktar Bayraklı (9-10) Insan, kabirlerde bulunanlarin cikarilacagi ve kalblerde olanlarin ortaya konulacagi bir zamanin gelecegini bilmez mi?
Bekir Sadak (9-10) Kabirlerdekinin deşilip çıkarılacağı, göğüslerde olanın derlenip ortaya konulacağı zamanı acaba bilmiyor mu ?!
Celal Yıldırım (9-10) Fakat o insan bilmez mi ki, kabirlerdeki ölüler diriltilip çıkarıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman,
Cemal Külünkoğlu (9-11) Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her hâlinden mutlaka haberdardır.
Diyanet İşleri (9-10) İnsan, kabirlerde bulunanların çıkarılacağı ve kalblerde olanların ortaya konulacağı bir zamanın geleceğini bilmez mi?
Diyanet İşleri ( Eski ) (9-11) Kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman insan (halinin ne olacağını) düşünmez mi? Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyle haberdardır.
Diyanet Vakfı Ve göğüslerde gizlenenler açığa çıkarıldığı zaman,
Edip Yüksel Ve sinelerin içindekiler derlenecek.
Elmalılı ( Sade ) o göğüslerdekiler derlendiğinde,
Elmalılı ( Sade - 2 ) Ve derildiği zaman o sadırdakiler
Elmalılı Hamdi Yazır Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zamanı?
Gültekin Onan Göğüslerde olanların derleneceğini,
Harun Yıldırım göğüslerde ne varsa onlar da derlenib toparlandığı (zaman)?
Hasan Basri Çantay (9-11) Fakat (insan) bilmez mi ki, kabirlerin içinde bulunanlar (diriltilip dışarı)çıkarıldığı ve sînelerde bulunan (sır)lar ortaya konulduğu zaman, şübhesiz Rableri o gün onlar(ın her yaptıkların)dan elbette hakkıyla haberdar olandır.
Hayrat Neşriyat Göğüslerde bulunanların derlenip toparlanacağını?
İbni Kesir Ve göğüslerinde taşıdıkları her şey tek tek ortaya döküldüğünde.
İlyas Yorulmaz Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zaman.
İnsan Dergisi Ve Hesap Günü, yüreklerde gizlenen düşünceler, niyetler, sevgiler, ihanetler, kabul ve ihanetler ortaya serildiği zaman,
Kadri Çelik ve insanların kalplerinde (gizli) olan her şey ortaya döküldüğünde,
Mahmut Kısa Ve gönüllerdekiler, meydana vurulup bilinince.
Muhammed Esed ve göğüslerde saklı her şey ortaya serileceği (zaman):
Mustafa İslamoğlu Ve sinelerde olanlar, toptan izhar edildiği vakit,
Ömer Nasuhi Bilmen Kalplerde olanların da ortaya konulacağı zamanı?
Ömer Öngüt Kalplerdeki ortaya konduğunda.
Şaban Piriş Ve gönüllerinin içindeki şeyler açığa çıkarıldığı zaman,
Sadık Türkmen Kalplerde olanlar ortaya konulduğu zaman.
Seyyid Kutub (9-10) Peki o insan, kendisinin ve malının âkıbetini hâlâ bilip anlamayacak mı? Kabirlerde olanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman, sinelerin içinde bulunan her şey derlenip ortaya konulduğu zaman,
Suat Yıldırım Göğüslerde bulunanlar devşirildiği zaman,
Süleyman Ateş Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zamanı?
Süleymaniye Vakfı içlerinde olanlar ortaya döküldüğünde,
Tefhim-ul Kuran Ve gönüllerde olanlar ortaya konacak?
Ümit Şimşek Göğüslerin içindekiler derlenip toplandığında,
Yaşar Nuri Öztürk Göğüslerde olanlar derlenip-ortaya konulacak.

Sureler
Sayfa 599
Mushaf
Âdiyât Suresi
İlgili Sure
Ayetler