Âdiyât Suresi 1. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Âdiyât Suresi 11 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 14. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 599 sayfa numarasında yer almaktadır.
وَالْعَـادِيَاتِ ضَبْـحاًۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 599
İlgili Sure
Âdiyât Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Soluk soluğa koşanlara,
Abdullah Parlıyan Harıl harıl koşanlara,
Adem Uğur Andolsun o nefesleri zorlanarak (dünyalık biriktirmek için) koşan (azgın atlara benzer insanlara),
Ahmed Hulusi Andolsun, dörtnala düşman üzerine, savaşa giden süvarilere, çatlarcasına, soluk soluğa koşarak hücum eden atlara!
Ahmet Tekin Andolsun nefesleriyle ses çıkararak soluk soluğa koşan (at)lara,
Ahmet Varol Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,
Ali Bulaç And olsun, soluyarak koşanlara (gazilerin atlarına),
Ali Fikri Yavuz Yemin olsun gazilerin atlarına nefes nefese koşan,
Ali Ünal Öfkesinden dolayı soluk soluğa kalan düşmanlara, [793]
Bayraktar Bayraklı And olsun Allah yolunda kostukca kosanlara;
Bekir Sadak Harıl harıl, nefes nefese boyunlarını uzatarak koşan atlara (veya hac cihetine yönelen develere),
Celal Yıldırım (1-5) Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak tırnaklarıyla kıvılcımlar saçan, sabah erkenden baskın yapan ve orada tozu dumana katarak düşman topluluğunun içine dalan atlara andolsun ki,
Cemal Külünkoğlu (1-6) Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.
Diyanet İşleri And olsun Allah yolunda koştukça koşanlara;
Diyanet İşleri ( Eski ) (1-8) Harıl harıl koşanlara, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.
Diyanet Vakfı Andolsun soluyarak aşanlara,
Edip Yüksel O harıl harıl (savaşa) koşanlara,
Elmalılı ( Sade ) Andolsun o harıl harıl koşular koşanlara,
Elmalılı ( Sade - 2 ) O harıl harıl koşular koşan
Elmalılı Hamdi Yazır Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,
Gültekin Onan Andolsun harıl harıl koşanlara,
Harun Yıldırım Andolsun o harıl harıl koşan (at) lara,
Hasan Basri Çantay Yemîn olsun (Allah yolunda) harıl harıl koşanlara (âdiyât’a)!
Hayrat Neşriyat Andolsun; o koştukça koşanlara,
İbni Kesir Soluk soluğa koşan atlara.
İlyas Yorulmaz Andolsun soluk soluğa koşanlara.
İnsan Dergisi İnsan nefsinin doyumsuz arzu ve ihtiraslarını hatırlatırcasına nefes nefese koşan,
Kadri Çelik Ooo! Nefes nefese koşan binek atları,
Mahmut Kısa Andolsun soluya soluya koşanlara.
Muhammed Esed Yazıklar olsun (vahye) dinmez bir hınçla saldıranlara,
Mustafa İslamoğlu (1-2) Andolsun o hızlı hızlı koşanlara. Sonra o çarparak ateş saçanlara.
Ömer Nasuhi Bilmen Andolsun o koştukça koşanlara!
Ömer Öngüt Andolsun, soluya soluya koşanlara ..
Şaban Piriş Ant olsun, o nefes nefese koşanlara,
Sadık Türkmen Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara,
Seyyid Kutub Gazilerin nefes nefese koşan,
Suat Yıldırım Andolsun nefesleriyle (güp güp) ses çıkararak koşan (at)lara,
Süleyman Ateş Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,
Süleymaniye Vakfı Meş’âle olup sınırları aşanlar[*],
Tefhim-ul Kuran And olsun nefes nefese koşanlara,
Ümit Şimşek Yemin olsun soluyuşlarıyla ses çıkararak koşanlara/nefes nefese saldıranlara,
Yaşar Nuri Öztürk Nefes nefese koşanlara

Sureler
Sayfa 599
Mushaf
Âdiyât Suresi
İlgili Sure
Ayetler