Zâriyât Suresi 4. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Zâriyât Suresi 60 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 67. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 520 sayfa numarasında yer almaktadır.
فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمْراًۙ
Sureler
Mushaf
Sayfa 520
İlgili Sure
Zâriyât Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı tüm kâinât içerisinde yaratıkların tümünün işlerini taksim edip ayarlayan güçlere andolsun ki;
Abdullah Parlıyan İşleri ayıranlara andolsun ki,
Adem Uğur Hükmü taksim edenlere!
Ahmed Hulusi Bütün ilâhî planların, kararların, icraatların envanterini çıkarıp taksim eden meleklere andolsun.
Ahmet Tekin Sonra işleri paylaştıranlara andolsun ki,
Ahmet Varol Sonra iş(ler)i taksim edenlere andolsun.
Ali Bulaç Sonra işleri (kullara) bölen meleklere yemin olsun ki:
Ali Fikri Yavuz Ve Allah’tan gerekli emri alan ve iş bölümüyle (O’nun nimetlerini) taksim edip dağıtan (farklı mertebelerdeki meleklere) yemin olsun ki:
Ali Ünal (1-6) Esip savuran rüzgârlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akanlara, iş bölümü yapanlara yemin olsun ki, size vaad edilen kesinlikle gerçekleşecektir; ceza da kesinlikle olacaktır. [582]
Bayraktar Bayraklı (1-6) Esip savuran ruzgarlara, yagmur yuklu bulutlara, kolayca suzulen gemiler ve isleri yoneten meleklere and olsun ki, size soz verilen kiyametin kopmasi suphesiz gercektir. Odesme gunu gelecektir.
Bekir Sadak İş bölümü yapanlara and olsun ki,
Celal Yıldırım (1-6) Tozu dumana katıp savuran (rüzgâr)lara, (yağmur) yüklü (bulut)lara, kolayca akıp giden (yıldızlara, gemi)lere, işleri taksim eden meleklere andolsun ki, size vaad olunan diriliş elbette gerçektir. (Hesap ve) ceza günü kuşkusuz gerçekleşecektir.
Cemal Külünkoğlu (1-6) Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.
Diyanet İşleri (1-6) Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca süzülen gemiler ve işleri yöneten meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyametin kopması şüphesiz gerçektir. Ödeşme günü gelecektir.
Diyanet İşleri ( Eski ) (1-6) Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara andolsun ki, size vâdedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır.
Diyanet Vakfı Ve işi bölümlere ayıranlara andolsun ki
Edip Yüksel Derken bir emir taksim edenlere andolsun ki,
Elmalılı ( Sade ) Bir iş bölümü yapan (melek)lere yemin ederim ki,
Elmalılı ( Sade - 2 ) Derken bir emir taksim edenlere kasem olsun
Elmalılı Hamdi Yazır Sonra buyruğu taksim edenlere andolsun.
Gültekin Onan Sonra işi taksim edenlere ki,
Harun Yıldırım sonra iş bölümü yapan (melek) ler hakkı için,
Hasan Basri Çantay (3-4) Sonra o kolaylıkla akıp giden (gemilere, vâsıta)lara! Sonra o (bütün) işleri taksîm eden (melek)lere!
Hayrat Neşriyat İşi ayıranlara andolsun ki;
İbni Kesir İşleri taksim edip dağıtanlara yenim olsun ki.
İlyas Yorulmaz Sonra işi ayıranlara.
İnsan Dergisi Ve yaratıklar arasında rızık işlerini bölüştüren meleklere andolsun ki,
Kadri Çelik ve (hayatın nimetlerini) (Allah'ın) buyruğu altında paylaştıran!
Mahmut Kısa Derken işi ayıranlara.
Muhammed Esed ve emr(-i ilahiyi hayata) paylaştıran (vahiy) şahit olsun!
Mustafa İslamoğlu Sonra (hangi) bir emri taksim eden (melek)lere andolsun ki,
Ömer Nasuhi Bilmen İşi paylaştırıp ayıranlara andolsun!
Ömer Öngüt İşleri taksim edenlere...
Şaban Piriş Sonra emri taksim edenleri!
Sadık Türkmen İşi ayıranlara and olsun.
Seyyid Kutub Emirleri, rızıkları, yağmurları vb. şeyleri taksim eden meleklere yemin ederim ki:
Suat Yıldırım İş(ler)i taksim edenlere (rızıkları, yağmurları dağıtan güçlere) andolsun ki,
Süleyman Ateş Sonra iş(ler)i taksim edenlere andolsun.
Süleymaniye Vakfı ve işi paylaştıranlar hakkı için,[*]
Tefhim-ul Kuran İşi bölüştürenlere.
Ümit Şimşek O iş ve oluşu bölüştürenlere yemin olsun ki,
Yaşar Nuri Öztürk Sonra işi ayırıp-taksim edenlere andolsun.

Sureler
Sayfa 520
Mushaf
Zâriyât Suresi
İlgili Sure
Ayetler