Tûr Suresi 41. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Tûr Suresi 49 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 76. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 523 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَۜ
Sureler
Mushaf
Sayfa 523
İlgili Sure
Tûr Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Yoksa görülmeyen bilgi kaynağı kendilerinin yanındadır da, oradan mı yazıp tesbit ediyorlar.
Abdullah Parlıyan Yoksa gayba ait bilgiler kendi yanlarında da, onlar mı yazıyorlar?
Adem Uğur Yoksa gayb onların indînde de, (ne olacağını) onlar mı yazıyorlar?
Ahmed Hulusi Yoksa gayba, Levh-i Mahfuz’a ait bilgiler kendi yanlarında da, onlar mı yazıyorlar?
Ahmet Tekin Yoksa gayb (ilmi) kendi yanlarında mıdır da onlar (onu) yazıyorlar mı?
Ahmet Varol Yoksa gayb (bilgisi) onların katında mıdır, böylece yazıp duruyorlar?
Ali Bulaç Yoksa, gayb ilmi (Levh-i Mahfûz) onların yanında da, onlar mı yazıyorlar?
Ali Fikri Yavuz Yoksa gaybın bilgisine sahipler de, (geçmişi geleceği, insanlara mutlak manâda neyin faydalı neyin zararlı olduğunu biliyor,) dolayısıyla (insanlar için izlemeleri gereken yol, uymaları gereken kaide ve kanunlar mı) tesbit ediyorlar?
Ali Ünal Yoksa, gayb onların yanındadır da onlar mı yazıyorlar?
Bayraktar Bayraklı Veya, gorulmeyeni bilmek kendilerine aittir de, onlar mi yaziyorlar?
Bekir Sadak Yoksa gayb (görünmeyen, bilinmeyen hususlar), onların yanında bulunuyor da onu kendileri mi yazıp tesbit ediyorlar ? Ama o küfre sapanlar kendileri tuzağa düşeceklerdir.
Celal Yıldırım Yoksa gayba dair bilgiler kendilerinin elinin altındadır da (oradan onlar, istediklerini) yazıyorlar?
Cemal Külünkoğlu Yoksa, gayb ilmi onların yanında da ondan mı yazıyorlar?
Diyanet İşleri Veya, görülmeyeni bilmek kendilerine aittir de, onlar mı yazıyorlar?
Diyanet İşleri ( Eski ) Yoksa gayba ait bilgiler kendi yanlarında da, onlar mı yazıyorlar?
Diyanet Vakfı Yoksa gizemlerin bilgisine mi sahipler ve onu kendileri mi yazıyorlar?
Edip Yüksel Yoksa gayb kendilerinin yanında da onlar mı yazıyorlar?
Elmalılı ( Sade ) Yoksa gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar?
Elmalılı ( Sade - 2 ) Yoksa gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar?
Elmalılı Hamdi Yazır Yoksa gayb (bilgisi) onların katında mıdır, böylece yazıp duruyorlar?
Gültekin Onan Yoksa gayb onların yanındadır da onlar mı yazıyorlar?
Harun Yıldırım Yahud gayb (ın ilmi) kendilerinin yanındadır da (bunu) onlar mı yazıyorlar?
Hasan Basri Çantay Yoksa gayb (Levh-i Mahfûz) onların yanında da, onlar (ondan) mı yazıyorlar?
Hayrat Neşriyat Yahut, gaybı bilmek kendilerine aittir de, onlar mı yazıyorlar?
İbni Kesir Yoksa gayb onların yanında da, gaybı onlar mı yazıyor?
İlyas Yorulmaz Yoksa gayb (bilgisi) onların katında da böylece onlar (ona dayanarak mı) yazıp duruyorlar?
İnsan Dergisi Yoksa yaratılmışların algı ve tecrübe sınırları ötesinde bir âlem olan gaybın bilgisi kendi yanlarında bulunuyor da, varlıkların kaderini onlar mı yazıyorlar?
Kadri Çelik Yoksa, (bütün mevcudatın) gizli gerçekliğinin, (zamanı geldiğinde) yazabilmeleri için kendi kavrayış alanları içine gireceği(ni mi sanıyorlar)?
Mahmut Kısa Yoksa gizli şey, yanlarında da yazıyorlar mı?
Muhammed Esed Ne yani, idraki aşan hakikatlere vakıflar da, onu kendileri mi kayıt altına alıyorlar?
Mustafa İslamoğlu Yoksa gayb onların yanında mı ki, artık ondan yazıyorlar?
Ömer Nasuhi Bilmen Yoksa gayba âit bilgiler yanlarında da onlar kendileri mi yazıyorlar?
Ömer Öngüt Yoksa gayb onların yanında da onlar mı tavsiye ediyor?
Şaban Piriş Yoksa görülemeyen onların katında da onlar mı yazıyorlar?
Sadık Türkmen Yoksa gayb kendilerinin yanındadır da kendileri mi istediklerini yapıyorlar?
Seyyid Kutub Yoksa gayba dair bilgiler kendilerinin elinin altındadır da, onlar oradan istedikleri tarzda yazıp kopyalıyorlar mı?
Suat Yıldırım Yoksa gayb (görülmeyen bilgi) kendilerinin yanındadır da kendileri mi (oradan istediklerini) yazıyorlar?
Süleyman Ateş Yoksa gayb (bilgisi) onların katında mıdır, böylece onlar yazıp duruyorlar?
Süleymaniye Vakfı Yoksa gizli bilgiler onlarda da onu mu yazıyorlar?
Tefhim-ul Kuran Yoksa yanlarında gayb bilgisi var da ona bakarak mı yazıyorlar?
Ümit Şimşek Yoksa gayb yanlarında da yazıp duruyorlar mı?
Yaşar Nuri Öztürk Yoksa gayb onların yanında da, onlar mı (ne olup-biteceğini) yazıyorlar?

Sureler
Sayfa 523
Mushaf
Tûr Suresi
İlgili Sure
Ayetler