Tûr Suresi 32. Ayet

Hata! Lütfen tarayıcınızın ayarlarını kontrol edip daha sonra tekrar deneyin.

Tûr Suresi 49 ayettir. Nüzulü Mekke'de olup 76. sure olarak inmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de 523 sayfa numarasında yer almaktadır.
اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَٓا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَۚ
Sureler
Mushaf
Sayfa 523
İlgili Sure
Tûr Suresi
Ayetler
İsim Meal
Abdulbaki Gölpınarlı Yoksa bu tutarsızlık ve çelişkiyi, akılları mı onlara emrediyor. Yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?
Abdullah Parlıyan Onlara akılları mı bunu emreder, yoksa onlar, azgın bir topluluk mudur?
Adem Uğur Onlara bunu akılları mı emrediyor; yoksa onlar küstah bir toplum mu?
Ahmed Hulusi Yoksa, bu saçma sapan düşünceyi onlara akılları mı emrediyor? Veya onlar azgın bir kavim midirler?
Ahmet Tekin Bunu kendilerine akılları mı emrediyor yoksa onlar azgın bir topluluk mudurlar?
Ahmet Varol Yoksa bunu kendilerine saçma akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midir?
Ali Bulaç Yoksa, (Hz. Peygambere kâhin ve mecnûn demekle) bu tenakuzu onlara akılları mı emrediyor. Yoksa azgın bir kavim midirler?
Ali Fikri Yavuz Akılları mı onları böylesine davranmaya itiyor, yoksa bizzat tuğyankâr bir topluluk da, ondan mı böyle davranıyorlar?
Ali Ünal Onlara akılları mı bunu emrediyor? Yoksa onlar azgınlar topluluğu mudurlar?
Bayraktar Bayraklı Bunu onlara akillari mi buyuruyor? Yoksa onlar azgin bir millet midirler?
Bekir Sadak Yoksa bunu (bu tutarsızlık ve çelişkiyi) akılları mı onlara emrediyor ? Değilse onlar, azıp sapıtan bir millet midir?
Celal Yıldırım Yahut bunu kendilerine saçma akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir toplum mudur?
Cemal Külünkoğlu Bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?
Diyanet İşleri Bunu onlara akılları mı buyuruyor? Yoksa onlar azgın bir millet midirler?
Diyanet İşleri ( Eski ) Onlara akılları mı bunu emreder, yoksa onlar, azgın bir topluluk mudur?
Diyanet Vakfı Bunları rüyalarının etkisiyle mi söylüyorlar, yoksa onlar haddi aşan bir topluluk mudur?
Edip Yüksel Onların akılları mı bunu emreder yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?
Elmalılı ( Sade ) Yoksa onlara bunu (bu çelişkiyi) akılları mı emrediyor, ya da onlar azgın bir topluluk mudurlar?
Elmalılı ( Sade - 2 ) Yoksa onlara bunu (bu tenakuzu) akılları mı emrediyor? Yoksa azgın bir kavım mıdırlar?
Elmalılı Hamdi Yazır Yoksa bunu kendilerine saçma akılları mı buyuruyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midir?
Gültekin Onan Yoksa bunu kendilerine saçmaakılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midir?
Harun Yıldırım Yahud bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgınlar güruhu mudur?
Hasan Basri Çantay Yoksa onlara bunu (bu iftirâlarını) akılları mı emrediyor? Yoksa onlar, bir azgınlar topluluğu mudur?
Hayrat Neşriyat Bunu kendilerine akılları mı buyuruyor, yoksa onlar, azgın bir kavim midirler?
İbni Kesir Yoksa o inkarcıların hayalleri mi peygamberi bu ithamlarla suçlamayı emrediyor? Yoksa onlar Rablerine karşı azgın bir topluluk mu?
İlyas Yorulmaz Yoksa bunu kendilerine saçma akılları mı emretmektedir? Yoksa kendileri azgın bir kavim midir?
İnsan Dergisi Oysa Kur'an'ı reddedenler, iddialarını destekleyecek en küçük bir delile bile sahip değiller. O hâlde neden inkâr ederler? Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa bu hâl onlarınbencil, inatçı ve azgın bir topluluk olmalarının bir sonucu mudur?
Kadri Çelik Akılları mı onlara bu (tavrı takınmaları)nı telkin ediyor, yoksa (bu hal) (sadece) kaba bir küstahlığın eseri midir?
Mahmut Kısa Yoksa bu sözleri akılları mı emrediyor onlara, yoksa azgın bir topluluk mu onlar?
Muhammed Esed Yoksa onları bu tavra savruk akılları mı sevk ediyor? Sakın onlar isyanda sınır tanımayan azgın bir topluluk olmasın?!
Mustafa İslamoğlu Yoksa onlara bununla akılları mı emrediyor? Yoksa onlar bir azgın kavim midirler?
Ömer Nasuhi Bilmen Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudurlar?
Ömer Öngüt Yoksa onlar, bunu rüyalarında mı gördüler? Yoksa onlar, azgın bir toplum mudur?
Şaban Piriş Yoksa bunu, akılları mı emrediyor? Veyahutta onlar azgın bir kavim midirler?
Sadık Türkmen Onların akılları mı bunu emreder, yoksa onlar, azgın bir topluluk mudur?
Seyyid Kutub Akılları mı kendilerinden bunu istiyor, yoksa onlar azgın bir toplum olduklarından mı böyle yapıyorlar?
Suat Yıldırım Akılları mı bunu kendilerine emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?
Süleyman Ateş Yoksa bunu kendilerine saçma akılları mı emretmektedir? Yoksa kendileri azgın bir kavim midir?
Süleymaniye Vakfı Bu duygusallıktan uzak bir karar gereği midir? Yoksa onlar bir azgınlar topluluğu mudur?
Tefhim-ul Kuran Bunu akılları mı söyletiyor, yoksa onlar sırf bir azgınlar güruhu mu?
Ümit Şimşek Acaba bunu onlara hayalleri mi emrediyor yoksa bunlar azmış bir topluluk mu?
Yaşar Nuri Öztürk Yoksa bunu kendilerine akılları mı emretmektedir? Yoksa onlar (akletmeyen) azgın bir kavim midir?

Sureler
Sayfa 523
Mushaf
Tûr Suresi
İlgili Sure
Ayetler